a9:3ʼIfo 32:32
b9:4ʼIfo 4:22; Luve 7:6; 14:1-2; Lom 3:2; 8:15
c9:7Nug 21:12
e9:9Nug 18:10, 14
g9:11-12Nug 25:23
h9:13Mal 1:2-3
i9:15ʼIfo 33:19
k9:17ʼIfo 9:16
l9:20Ais 29:16; 45:9
m9:21Iel 18:6
n9:25Ose 2:23
o9:26Ose 1:10
p9:27-28Ais 10:22-23
q9:29Ais 1:9
r9:32Ais 8:14
s9:33Ais 8:14, 28:16; 1Fit 2:6

Romans 9

Me Diu ta Yaubada weaqidi

Nuanuagu ena vonemi maʼoda egu tomotauyavo me Diu Yaubada inoga ʼaiqei. Ta egu vona baʼe vonahaqiaqi mana Niboana Gwalagwalana vona diavona ʼawahaqiaqiedi, ʼinega ge wese ʼwamomo eda lutonovia Yaubada matanaya vona diavona weaqidi. Ta ge eda uʼauʼava, mana yaʼa Keliso maega niʼa aveʼaidega. a  Yaʼa giwaliguya yanuavita qiduana ta tuta qabuna yadoudou egu tomotauyavo weaqidi, taudi taigwavo be novugwavo me Diu. Ta ʼeguma Yaubada davetoasiʼiegu Keliso ʼinega be vetoasiʼi nana ʼinega me Diu ʼetoyavua ida lobea, e ʼinega egu nuanua ʼidewani Yaubada naviaqia egu tomotauyavo adi iula weaqina. b  Vonahaqiaqi, egu tomotauyavo me Diu Yaubada ena nuenuega venuaʼivinedi natu otaqinavo. Ta ena simatala aqiaqi otaqina veʼita ʼifoqeyea ʼidia. Ta awafela viaqia taudi maega, ta wese ena luvineavo neidi. Taudi adi luaqiaqi be ina awatuboya Vanue Gwalagwalana ʼinaya, ta wese ena vona fofofola aqiaqi otaqidi niʼa iʼewedi. Tubudiavo ʼidewani Ebelamo be Aisake ta wese Iakobo taudi Yaubada ena tomotauyavo ʼenaʼenaʼidi. Ta wese Keliso tauna Diu ʼolotona, mana me Diu edi gade ʼinega viʼoi. Keliso nana tauna Yaubada, ta tauna kuyavata qabuna luviluvinedi, ta luaqiaqiea be tuta qabuna ana awatubo ʼenoʼeno vatayana nalobelobea tomotau ʼidega! Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani.

Vonahaqiaqi, egu tomotauyavo me Diu ʼidiega vaina Keliso ge ida ʼawahaqiaqiea. ʼInega maʼoda, nage Yaubada ena vona fofofolayavo Ebelamo ta tubunavo ʼidia ge ana fata be daveʼifoqeyedi? Ta ge wese ʼidewani ona nuanua ʼaiqa, mana tomotau iviʼoi me Diu edi gade gamonaya vaidi ge wese Yaubada ena tomotauyavo. c  Ta wese ʼidewani vaina me Diu ivonaya, “Imaʼa Ebelamo tubunavo, ʼinega imaʼa wese natu otaqinavo!” Ta gebu, mana Buki Nugwenugweina ʼinaya Yaubada Ebelamo voneaya, “Tubumwavo natuhu Aisake namo ʼinega ina ʼifoqe, e taudi ʼidewani natu otaqimwavo.” d  Egu vona ana alamani baʼe: Ebelamo tubunavo ena gadeyega iʼifoqe vaidi ge Yaubada natunavo. Vonahaqiaqi, tomeqabu Yaubada ena vona fofofola ʼinega iʼifoqe, e taudi Ebelamo natunavo. e  Mana Yaubada vona fofofola Ebelamo ʼinaya vonaya, “Omoʼe yaʼwala nana ʼinaya ena ʼevivi ena mai ʼimia, ta tuta nana ʼinaya moqaneu Sela natuhu meʼolotona ina venatunea.”

10 Ta baʼe gwama nana ʼaqegigida Aisake. Ta tuta nana niʼa vekilakai ʼinega Libeka
9:10Libeka“Rebecca” taudi Aisake moqanena, ta lawadi Litieli. Libeka dina natudiavo didilualua Iso be Iakobo.
vaqidi, ta natunavo didilualua ivenatunedi.
11  g  Libeka natudiavo didilualua Iso be Iakobo nawale ge ida venatunedi, ʼinega gogama diavona ge taha yani aqiaqina nage luveifana ida viaqi, ta nugweta Libeka vale iʼewea Yaubada ʼinega vonedia, “Nawale natumi ʼunutauna ena gadeyavo ina vetofewa kekeʼina ena gadeyavo ʼidia.” Baʼe vale nana ʼinega kana alamani aqiaqiea Yaubada ena venuaʼivina ge daviaqia tomotau edi fewa aqiaqina nage luveifana ʼidiega, ta ʼesi tauna ena nuanua ʼinega. 13  h  Mana Buki Nugwenugweina ʼinaya Yaubada vonaya, “Kekeʼina Iakobo yaveyoluba aqiaqiea, ta ʼabiboda ʼunutauna Iso.”

14 ʼInega nage taha toga ʼimiega una vonaya, “Yaubada ena venuaʼivina ge tunutunuqina!” Ta yavonemi, ge wese ʼidewani ona nuanua ʼaiqa, 15  i  mana Yaubada Mosese voneaya,

“Tomeqabu yaʼa egu venuaʼivina
ʼinega nuanuagu
be ena nuakolokoloyedi,
e taudi ena nuakolokoloyedi.
Ta tomeqabu yaʼa egu venuaʼivina
ʼinega nuanuagu be ena iuledi,
e taudi ena iuledi.”
16  j  ʼInega Yaubada ena vona fofofola adi ʼewa ge itaʼa eda yani. Ge ada fata taudega eda venuaʼivina ʼinega kana ʼewedi, nage eda vetafeʼwa waiwai ʼinega ada fata kana ʼewedi, ta ʼesi Yaubada ena nuakolokolo veveʼitayea taudi vevenuaʼivinidi ʼidia.

17  k  Mana Buki Nugwenugweina ʼinaya Yaubada Mosese ʼinega me Itifita edi kini Felo ʼinaya vonaya, “Niʼa yavenuaʼivineu be una vetoluvine ta egu waiwai ena veʼitayea ʼiuyega, be yaqisa agu wawa Valena nayawala tomotau qabudi diʼwe taha taha ʼidia.” 18 ʼInega oʼitei, tomeqabu Yaubada nuanuana nanuakolokoloyedi, e ʼinega nuakolokoloyedi, ta wese tomeqabu nuanuana nagivedeba ʼiʼwanidi, e ʼinega givedeba ʼiʼwanidi ʼidewani kini Felo.

Yaubada ena gamosoala be ena nuakolokolo

19 ʼInega nage taha toga ʼimiega navonaya, “Yaubada taunega tomotau venuaʼivineda be maʼoda kana toa ʼaiqa. ʼInega tolaʼai weaqina Yaubada tomotau veveʼewedi edi deba ʼiʼwana weaqina, mana ana ʼita kavona tovedeba ʼiʼwana diavona lova Yaubada ena venuaʼivina ʼinega ivedeba ʼiʼwana, ʼinega ena nuanua iviaviaqia, waisa?” 20  l  Ta ge wese ʼidewani ona vona ʼaiqa! Mana ge daluaqiaqieda be itaʼa tomotau Yaubada kana lugwaeyei! Itaʼa tomotau Yaubada ena ʼivaʼavaʼata. ʼInega nage itaʼa ada fata be Toʼivaʼavaʼata nana kana voneaya, “Tolaʼai weaqina baʼe ʼidewani uviaqa ʼaiqegu?” 21  m  Baʼe vona diavona ena givesimatalia ʼimia ʼulena ana viaqa ʼinega. Tuta nana ʼulena ana toviaqa ʼulena ʼabiʼabia bwaʼobwaʼo bwedibwedinega, e ʼinega luaqiaqiea be bwaʼobwaʼo nana ʼinega tauna ena nuenuega ʼulena taha ana ʼita aqiaqina sagali weaqina naviaqia, ta wese taha ʼulena ʼaubena kavokavovo weaqina naviaqia.

22 Yaubada luaqiaqiea be tauna ena nuanua ʼinega ena luvine be wese ena waiwai naveʼifoqeyea tomotau luveifadi adi luvematasabu weaqina. Ta wese Yaubada ena nuanua ʼinega ana fata toluveifadi nabibitaqodi. Vonahaqiaqi, adi luaqiaqi be luvematasabu ina lobea lukwayavonega, ta tua Yaubada me ena bibitaqo baʼebaʼeyedi. 23 Ta wese Yaubada nuanuana ena aqiaqi otaqa naveʼita ʼifoqeyea ena tomotauyavo vevenuaʼivinidi ʼidia, ta baʼe ʼinega ena nuakolokolo ina alamani aqiaqiea, mana Yaubada tuta lova ʼinega ʼivaʼavaʼaidi ena nuanua ʼinega be yaqisa mahalaya ina toa ana ʼataqia. 24 ʼInega baʼe yani diavona ina ʼifoqe ena tomotauyavo vevenuaʼivinidi ʼidia, itaʼa me Diu ta wese taudi mali qabu ʼidia.

25  n  Yaubada ena vona baʼe taudi mali qabu weaqidi kana ʼitea ena tovesimasimana Osea ena vona ʼinega vonaya,

“Tomeqabu taudi lova
ge egu tomotauyavo,
baʼitagana ena gabedi
egu tomotauyavo.
Ta tomeqabu taudi lova
ge eda veyolubedi,
e baʼitagana taudi wese
ena veyolubedi.”
26  o  Ta wese Osea vonaya,

“Lova taha diʼwe ʼinaya yavonedia,
‘Omiʼa ge egu tomotauyavo.’
Ta baʼitagana
omoʼe diʼwe nana ʼinaya navonedia,
‘Omiʼa Yaubada mayawaina
ta Toatoa Vatayana natunavo.’”
27  p  Ta me Isileli weaqidi Yaubada ena tovesimasimana Aisea ʼenana waiwainega simana ʼifoqe vonaya,

“Vonahaqiaqi,
me Isileli adi qabu
kavona gelasa balabalaya ʼidewani,
ta ʼidiega ʼevisa dimo
Yaubada naʼetoyavuidi,
28 mana eda Kaiwabu
ena luvine ʼebeluʼovoa
naveʼifoqeyea diʼwe nana
ana totoayavo ʼidia
ta lukwayavonega naluveawalidi
lova ena vona ʼidewani.”
29  q  Ta wese Aisea baʼe yani nana weaqina vonaya,

“Lova eda Kaiwabu Tovewaiwai
ʼevisa damo awafeleda
be mayawaida katoa.
Ta ʼeguma gebu,
e ʼinega qabuda daluvegwamumuida
kavona me Sodoma
be me Gomola ʼidewani.”

Me Isileli Ieisu Valena inogea

30 Egu vona diavona ʼidiega yani qabuna niʼa yaveʼitemi Yaubada ena venuaʼivina taudi me Diu weaqidi. ʼInega egu vona ʼebeluʼovoa baʼe yani nana weaqina ona noqolia. Taudi mali qabu ge taha ʼedaʼeda ida salia sabi veaqiaqi Yaubada matanaya, ta tua edi vetumaqana ʼinega ivetunutunuqa matanaya. 31 Ta ʼesi me Diu ivetafeʼwa waiwai luvine ana ʼabiboda ʼinaya, be vonigo ida vetunutunuqa Yaubada matanaya, ta ge adi fata be ida vetunutunuqa matanaya luvine ana ʼabiboda ʼinega. 32  r  Ta ivetafeʼwa ʼwayoqa, mana ge nuanuadi ina vetunutunuqa vetumaqana ʼinega, ta ʼesi nuanuadi edi fewa luvine weaqina ʼinega ina vetunutunuqa Yaubada matanaya. Ta edi noga ʼinega kavona be ʼaqedi ida ʼevetufei dabo ʼinaya ta ida beʼu. 33  s  Vonahaqiaqi, baʼe yani nana weaqina Aisea vonaya,

“Onoqoli,
Ielusalema ʼinaya
dabo ena aʼuya,
ta tauna dabo nana ʼinaya
tomotau ʼaqedi ina vetufedi
ta ina beʼu.
Ta aiqabu dabo nana
ina vetumaqanea,
e ge wese ina nuavita,
mana tolaʼai Yaubada lova
vona fofofoledi ana aqiaqi
ina ʼitea.”
Copyright information for `MOX