1 Chronicles 25

Devitgo te Genuai Bidigo bede musik wabo Livai dabe dąį ilali

Te Devit dali te Genuai Bidigo be tonalubo bidi dabego dali te Asapgo hani ogwa dabe, me Heman me Jedutun, te sela bidi hanigo ogwa dabe te Genuai Bidigo be tomode lotu wabo sę yabo hani dabe dąį ilali. Augwaligo te we bidi dabeba te Genuai Bidigo po pusubo sę elaluali. Augwaligo te gita haniani badi te plet bras badi eleyu, te po dali pusali. Te e da te hani dabego nogi dali te augwaligo yali sę po dali elalubao.

Te Asapgo hani ogwa dabede, augwaligo te Sakur, me Josep, me Netania, me Asarela, te tama dąį ilali. Asap aga digi augwali tonaluali, tama te Godigo po te kingo augwalibolo pusao po wabo sogo te po augwaligo pusai dao.

Te Jedutungo hani ogwa dabede, augwaligo te bidi nogo a naga me badu kibisa deli dąį ilali, te Gedalia, me Seri, me Jesaia, me Simei
25:3Te nogi Simei te Hibru pode megi elalubeo. Tialima te nogi polobadu elaluali subo tiwai yali te megi da hagawali subo ąǫ ebao. Te ves 17 tede te Simeide po elalubao.
me Hasabia, me Matitia da. Tama Jedutun augwa ayago te augwali tonaluali. Augwaligo Godigo po te tiwai kolesagade pusali. Augwaligo te gasa tobage gita me deli elali tama Godiba buba hwį wabo tęąbi po weyu, te aga nogi ugwaba salio.

Te Hemango ogwa hani dabede, augwaligo te tama bidi dabe dąį yali. Bukia, me Matania, me Usiel, me Sebuel, me Jerimot, me Hanania, me Hanani, me Eliata, me Gidalti, me Romamtieser da, me Josbekasa, me Maloti, me Hotir, me Mahasiot dao. Heman agai te Godigo po kingba pusubo sę elaluai. Godigo te bomai po dąų weyu Hemanba te genuai nogi mawaibao wai, tama tialima Godigo agabolo te wai ogwa dabe 14 badi te wegi sela mobadi yalio. Hemango te hani ogwa dabego te haniani gita dabe badi te plet pou bras badi elali, te Genuai Bidigo bede te Godiba lotu wabo sogo tialio. Tama augwa ayago augwali tonaluali.

Tama king Devitgo Asap me Jedutun me Heman te bidi sela tonaluai dao.
Te Genuai Bidigo nogi ugwaba siyu te tęąbi dabe bugagia wabo skul bugagia wali te bidi dabe dali te gasa meba Livai dabe daligo namba te 288 bidi dao. Te tigidali bidigo te musik wabo mu konea pai dao. Te mena hanigo mu te sę hodolobowe noma suainogo, te tigidaligo te satu gagali yai dao. Te gesi ogwa bidi me monu dabe yaibaso me te tagalao, te musik wabo mu konea pai bidi dabe ma te musik wabo skul udubadi yaibaso me te tagalao, tigidaligo mu te satu gagali yai. Te deli deli hani augwalide te bidi 12 bidi elalua pai dao.

Hasia mu augwali te satu gagali elama, tama augwaligo te Josepgo hani dąį ilali, te Asapgo hani da. Te namba 2 sogo augwaligo te Gedalia dali te aga ogwa dabe me te aga deli hani dabe dali dąį ilali. 10 Te namba 3 sogo augwaligo te Sakur dali te agai ogwa dabe me aga deli hani dali augwali dąį ilalio. 11 Tama te namba 4 wagisu augwaligo te Seri dąį ilali, agai gasa nogi me da Isri, te aga ogwa dabe dali te aga deli hani dabe me dąį ilai dao. 12 Te namba 5 wagisu te Netania dali te aga ogwa dabe me aga deli hani dabe dali dąį yalio. 13 Te namba 6 wagisu te Bukia me aga ogwa dabe dali te aga deli hani dabe dali dąį ilalio. 14 Te namba 7 wagisu te Asarela dąį ilali, te aga nogi me Jesarela dali, te aga ogwa dabe me te deli hani dabe dali dąį yalio. 15 Te namba 8 wagisu augwaligo te Jesaia dali, aga ogwa dabe me, te aga deli hani dabe dali dąį ilai dao. 16 Te namba 9 wagisu augwaligo te Matania dali, aga ogwa dabe me, te aga deli hani dabe dali dąį ilai. 17 Te namba 10 wagisu Simei dali, aga ogwa dabe me, te aga deli hani dabe dali dąį ilali. 18 Te namba 11 wagisu augwaligo Usiel dąį ilali, te aga nogi me Asarel, te aga ogwa dabe dali me te aga deli hani dabe dali dąį ilalio. 19 Te namba 12 wagisu augwaligo Hasabia te aga ogwa dabe dali me te aga deli hani dabe dali dąį ilai dao.

20 Te namba 13 wagisu augwaligo Sebuel dąį ilali, te aga ogwa dabe me aga deli hani dabe dali dao. 21 Te namba 14 wagisu augwaligo te Matitia te aga ogwa dabe me aga deli hani dabe dali dąį ilalio. 22 Te namba 15 wagisu augwaligo te Jerimot te aga ogwa dabe me aga deli hani bage dali dąį ilai. 23 Te namba 16 wagisu te augwaligo Hanania aga ogwa dabe me aga deli hani bage dali dąį ilai dao. 24 Te namba 17 wagisu te Josbekasa aga ogwa dabe me aga deli hani dabe dali dąį ilalio. 25 Te namba 18 wagisu augwaligo te Hanani aga ogwa dabe me aga deli hani dabe dali dąį ilali. 26 Te namba 19 wagisu augwaligo Maloti aga ogwa dabe me aga deli hani dabe dali dąį ilalio. 27 Te namba 20 wagisu augwaligo Eliata aga ogwa dabe dali te aga deli hani bage me dąį ilali. 28 Te namba 21 wagisu augwaligo Hotir aga ogwa dabe me aga deli hani bage dali dąį ilali. 29 Te namba 22 wagisu augwaligo Gidalti aga ogwa dabe me aga deli hani bage dali dąį ilalio. 30 Te namba 23 wagisu augwaligo Mahasiot aga ogwa dabe me aga deli hani bage dali dąį ilai dao. 31 Te namba 24 wagisu augwaligo Romamtieser aga ogwa dabe me aga deli hani bage dali dąį ilalio.

Copyright information for `MPS