1 Chronicles 8

Benjamin hani

Benjamingo ogwa dabe hanigo nogi

Benjamingo ogwa dabe nogi da. Te gomunai ogwa Bela, tomo ogwa Asbel, sela ogwa Ahara, te ene nanobo me si me si wali ogwa Noha, te a naga ogwa te Rafa dao. Belago ogwa dabe nogi e tama da, Adar, me Gera, me Abihut da, me Abisua, me Naman, me Ahoa, me Gera, me Sefufam, me Huram da.

Te Ehutgo ogwa dabe nogi da, Naman, me Ahiya, me Gera. Augwali te taun Gebade bidali we bidi hani dabego polalubo tobolu bidi dabe bidali. Tialima Gerago te aga ama dede sela sąbaso, augwali pelama, te taun Manahatba bidigi palio. Gera te Usa me Ahihut sigo aya da.

Saharaim te tǫ kantri Moapde bidiyu, te aga we si sela sąwani, Husim me Bara. Tama nosali Hodes, agai gasa we mego, te wai ogwa dabe ame nai. Augwa nogi e tama da, Jobap, me Sibia, me Mesa, me Malkam, 10 me Jeus, me Sakia, me Mirma da. Te ogwa dabe augwali te augwa hanide te tobolu bidi pedelama bidai. 11 Tama me te Saharaimgo gasa ogwa si elaluali, te we Husimgo ame nai, te Abitup me Elpal dao. 12 Elpalgo ogwa dabe nogi da, Eber, me Misam, me Semet da. Semet te aga hani dali augwaligo te taun Ono me taun Lot te pąde elaluali bulu dabe me nigai dao.

13 Te Elpalgo gasa ogwa si te Beria me Sema augwali sigo hani bidi dabe augwali te taun Aijalonde bidalio. Augwali si te hanide tobolu bidi bidali, tama augwaligo te taun Getde bidali hani we bidi dabe augwali sela sąwai dao.

14 Beriago ogwa dabe nogi e tama da, Ahio, me Sasak, me Jeremot, me Sebadaia, me Arat, me Eder, me Maikel, me Ispa, me Joha dao.

17 Te Elpalgo ogwa dabe nogi da e tama, Sebadaia, me Mesulam, me Hiski, me Heber, me Ismerai, me Isilia, me Jobap dao.

19 Simeigo ogwa dabe nogi e tama da, Jakim, me Sikri, me Sapdi, me Elienai, me Siletai, me Eliel, me Adaia, me Beraia, me Simrat da.

22 Sasakgo ogwa dabe nogi da e tama, Ispan, me Eber, me Eliel, me Apdon, me Sikri, me Hanan, me Hanania, me Elam, me Antotiya. me Ipdea, me Penuel dao.

26 Te Jerohamgo ogwa dabe nogi da e tama da, Samserai, me Seharia, me Atalia, me Jaresia, me Elaija, me Sikri dao.

28 Te bidi dabe te augwa hanide polalubo tobolu bidi bidiyu, te genuai bidi pedelama bidai. Augwali te Jerusalemde bidalio.

29 Te Gibeon taun nigibo sę hodolali bidi
8:29Ede te Hibru pogo te sę yali bidigo nogi nogi isąwai, tiali goli te Dąi 9, te ves 35, tede agai te tiwai po wali, aga nogi Jeiel da wali.
te taun Gibeonde aga we dali bidali, aga we nogi Maka dao.
30 Agai gomunai ogwa te Apdon. Te agai gasa ogwa dabe nogi e tiwai da, Sur, me Kis, me Bal, me Nadap, 31 me Gedor, me Ahio, me Seker da, 32 me Miklot. Miklot te Simeago aya da. Te hani dabe te Benjamingo gasa hani me badu te Jerusalemde bidibo te hani pąde bidalio.

Te King Solgo hani dabe augwali nogi da

(1 Sto 9:39-44)

33 Te bidi Ner te Kisgo aya, tama Kis te Solgo aya da. Solgo ogwa dabe nogi e da, Jonatan, me Malkisua, me Abinadap, me Esbal, aga gasa nogi me da Isboset dao. 34 Jonatan te Meribalgo aya, aga gasa nogi me da Mefiboset. Tama Meribal te Maikago aya dao. 35 Maikago ogwa dabe nogi e tiwai da, Piton, me Melek, me Tarea, me Ahas da. 36 Ahas te Jehoadago aya. Tama Jehoadago ogwa dabe nogi da, Alemet, me Asmavet, me Simri da. Simri te Mosago aya, 37 tama Mosa te Bineago aya, tama Binea te Rafago aya, te Rafa te Eleasago aya, tama Eleasa te Aselgo aya dao.

38 Asergo ogwa te 6 wagi solama ogwa bidali. Augwa nogi da e tama, Asrikam, me Bokeru, me Ismael, me Searia, me Obadia, me Hanan da. 39 Te Aselgo ama Esekgo ogwa dabe nogi e tama da, gomunai ogwa te Ulam, tomo ogwa te Jeus, te tudi badu ogwa te Elifelet dao. 40 Te bidi Ulamgo ogwa dabe te bomai ami bidi elalu, te augwaligo te enesigigo enebo sę mu koneai da. Augwaligo wai dabe hauwa elalu, te bulali wąį nǫų wai me hauwa elaluali, te bidi 150 usu elaluai. Te nogi elalubo bidi tigidali te Benjamingo hani dao.

Copyright information for `MPS