a[Esr 2:27; Neh 7:73]

1 Chronicles 9

Augwaligo te Israel hani dabe tigidali nogi sisinani. Tama te nogi sisinama asęani buku nogi augwaligo e tama nogi ebo da, Te Israel Dabego King Dabego Po Buku wabo dao.

Te Israel dabe kalabus igi pali bulu tagalama ma asali

(Dąi 9:1-34)

Te we bidi dabe augwa tobolu bidi dabego nogi

Te Israel augwali te tǫ kantri Judade bidalu, te God tudiba muani, tama tibaso agai te Babilon dabego te augwali sagaselama, te tǫ kantri Babilonba kalabus sela pomainogo ilalio.
Tama nosali te Israel hani dabe meba te kalabus igi pali bulu tagalama, te augwa page bulu, te augwa tǫba me augwa taunba bidagasalio. Te tomode te hasia polasa ma asali hani dabe e tama da, te pris hani dabe me Livai hani dabe badi, te augwa bulali wąį nǫų hani wai dabe te Godigo be tomode sę yali hani bage badi, te gasa we bidi dabe augwali me te polasa ma asai dao.

Israel meba te Juda hani me, Benjamin hani me, Efraim hani me, Manase hani me, te augwali hani dabe te Jerusalemba bidagasalio. a  Te Juda hani we bidi te 690 te Jerusalemba bidagasali. Augwa tobolu bidi me deli te Utai. Utai te Amihutgo ogwa, aga te Omrigo ogwa, te Omri te Imrigo ogwa, tama Imri te Banigo ogwa da. Te bidi hani dabe augwali te Peresgo hani bidi dabe, te Judago ogwa da. Te gasa tobolu bidi me Asaia. Te aga ayago gomunai ogwa te aga te Sela hanide tobolu bidi bidali, te Judago ogwa da. Te gasa tobolu bidi me Juel. Aga te Serago hanide tobolu bidi bidai, te Judago ogwa dao.

Te Benjamingo hanide tobolu bidi me deli nogi Salu, te Mesulamgo ogwa. Mesulam te Hodaviago ogwa da, tama Hodavia te Hasenuago ogwa dao. Benjamingo gasa tobolu bidi dabego nogi da e tiwai, Ipnea, te Jerohamgo ogwa, te Ela, te Usigo ogwa, te bulali wąį nǫų Mikri da, tama Mesulam, te Sefatiago ogwa da. Sefatia te Ruelgo ogwa, Ruel te Ipniyago ogwa dao. Te bidi dabe augwali te Benjamin hanigo te tobolu bidi hani dabe Te hani dabe augwali hani we bidi namba te 956 elaluai dao.

Te pris dabego tobolu bidi dabe meba nogi

10 Te pris meba te pris hani mebade tobolu bidi bidali. Augwali nogi e tama da, Jedaia, me Jehoiarip, me Jakin, 11 me Asaria da. Augwaligo Asaria te Godigo bede polalubo bidi nigilali. Asaria te Hilkiago ogwa, te Hilkia Mesulamgo ogwa, Mesulam te Sadokgo ogwa, tama Sadok te Meraiotgo ogwa, te Meraiot Ahitupgo ogwa dao. 12 Tama gasa tobolu bidi te Adaia. Adaia te Jerohamgo ogwa, te Jeroham Pasurgo ogwa, te Pasur Malkiago ogwa da. Te gasa tobolu bidi Masai. Masai te Adielgo ogwa, te Adiel Jaserago ogwa, tama Jasera te Mesulamgo ogwa, te Mesulam te Mesilemitgo ogwa, te Mesilemit te Imergo ogwa dao.

13 Te pris hani dabe augwade te tobolu bidi dabe bidali namba e tama, 1,760 elaluai. Te tobolu bidi dabego te Godigo bede ebo sę augwa nogode elaluali, tama augwaligo te sę bugagia ela piduai dao.

Te Livai dabego tobolu bidi meba nogi dabe da

14 Te Livai meba te tobolu bidi augwa hani dabede bidali. Tobolu bidi me deli te Semaia, te Hasupgo ogwa. Te Hasup Asrikamgo ogwa, tama Asrikam te Hasabiago ogwa da. Te hani bidi dabe augwali te Merari hani dao. 15 Te tobolu bidi mebago nogi da e tiwai da, Bakbakar, me Heres, me Galal, me Matania. Matania te Mikago ogwa, tama Mika te Sikrigo ogwa, te Sikri Asapgo ogwa dao. 16 Tama gasa tobolu bidi me da te Obadia, te Semaiago ogwa. Semaia te Galalgo ogwa, tama Galal te Jedutungo ogwa da. Te gasa tobolu bidi me Berekia, te Asago ogwa, te Elkanago ogwago bulai wąį nǫų da. Te Berekiago hani dabe augwali te Netofa taun pąde elalubo bulu dabede bidalio.

Godigo be tonaluali bidi dabego nogi dabe da

17 Te kalabus igi pali bulu tagalama te ma asali we bidi hani augwali tomode, te Godigo be tonalubo bidi hani dabe meba elaluali. Augwa nogi e tama da, Salum, me Akup, me Talmon, me Ahiman, me te deli sę ebo bage, te augwa ama dabe da. Tama Salum aga te hanide tobolu bidi bidai dao. 18 Polobadu, te Jerusalem dolisąbadi, te hani bidi dabego te Godigo be sunumi tonalubo sę te giliga asobo badu yali, te sunumi nogi augwaligo te tama wali, Kingo Sunumi Dao, wali. Te polobadu mu te hani dabe augwa nǫų hani dabego te Livai dabe bidali pesagede te Israel te tǫ wa pai bulude bidali sogo augwali te tonalubo sę ebo bidi bidalio. 19 Tama te sogo te Kora hani augwali te Genuai Bidigo pesage elaluali madi augwali te pesage tomoba pabo sunumide tonalubo bidi bidali. Te Finias, te Eleasargo ogwago, augwaligo te ebo sę dabe tonaluali. Genuai Bidi te Finias dali bidimainao, te bidi dabego sulama augwaligo te tama po walio.

Tama te Devit bidali sogo, te gasa bidi Salum te aga ama dede dali, te Kora hani bidi dabe da, augwaligo te Genuai Bidigo Sel Ugwa Be sunumi badu tonalubo sę elaluali. Te Salum te Korego ogwa, te Ebiasapgo ogwago ame nenama bulali hani wąį nǫų dao.
21 Tama Sekaraia, te Meselemiago ogwa, aga te Genuai Bidigo Sel Ugwa Be sunumi tonalubo sę ebo bidi bidalio. 22 Augwaligo te sę emainu dąį ilali bidi dabe tigidali namba te 212 bidi da. Augwaligo te bidi dabe augwa hani bage deli deli dabego nogi asęsędulali te augwali hani deli deli bidada pabo pesagede tama sę yali. King Devitgo me profet Samuel sigo te sę te bidi dabeba mawai dao. 23 Tama te hani dabe augwali te Genuai Bidigo Sel Ugwa Be sunumi dabe tonalubo bidi bidai da. Tama nosali augwa ame nani ogwago ame nani wąį nǫų dabego me Genuai Bidigo tempel be tonalubo tobage sę naga yai dao. 24 Augwaligo te me si me si badu elalubo be daga sunumi dabe tonaluali, te not badu me saut badu, me giliga asobo badu me giliga dega sabo badu, te tama badu elaluali be sunumi tonaluai dao. 25 Tama me sogo augwa ama dede bidali bulu tagalama asu augwali te tau sabo sę yagasali. Te ama dabe augwa te sę Sadede delide elama, augwa buluba ma peyu yai dao. 26 Tialima, te Livai hani bidi me si me sigo te tonalubo polalubo bidi bidali. Augwaligo te be dąį togwali habu dabe me te Godigo bede nai mubo be habu dabe tonalubo sę elaluai dao. 27 Te hulide augwali te Godigo be obo banis te be habu dąį togwali tomode piyu yali, magi baso meni, augwa te be tonalubo sę yali, tama te tigidali sogo kigamu te sunumi dabe dayu yalio.

Te gasa Livai hani dabego sę

28 Tama te Jerusalem dolisiąwani sogo, te Livai hani mebago te moni dis dabe, me te pou plet, me doado bage tonaluali, te bidi dabego lotu wabo sogo te sę ebo nai dabe da. Te lotu wagi pabo sogo augwaligo sela pelama, te augwaligo ma sela asobo sogo, te Livai hani dabe augwaligo bugagia nedeyu yalio. 29 Tama te gasa hani Livaigo te Genuai Bidigo bede sę ebo gasa doado bage dabe tonalubo sę yali. Tama te hanigo te wiegi yai nai plaua, me wain, me oliv wel, me te wiegi yai denami hano ilibo pauda, me te tobage wiegi yai pauda, te tama nai dabe tonalubo sę me yai dao. 30 Tialima te haniani pauda dabe selama te deliba talubo sę te pris dabego ebo sę naga dao.

31 Livai me deli, aga nogi te Matitia, agai te ofa yabo plaua dabe ulubo sę elaluali. Matitia aga te Salumgo gomunai ogwa, te Korago hani dao. 32 Te Kohat hani Livai mebago te Godiba tigidali Sabat side maiabo bret dodolobo sę agai yai dao.

33 Te tobolu bidi hani dabe mebade te Livai hani dabego te wiegi yai tęąbi musik wabo sę meba elaluali. Te bidi dabe augwali te Godigo be obo te dąį togwali be habu tomode piyu yali, magi baso meni, augwaligo sę te siade me hulide me te sę tama yai dao, tama augwaligo gasa sę me ebeo.

Te ma asali genuai bidi dabe, augwali te Jerusalemde bidali

34 Te kalabus igi pali bulu tagalama ma asali bidi dabe, augwali te Livai hanide polalubo tobolu bidi hani dabe da. Tama te genuai bidi dabe augwali te Jerusalemde bidalio.
9:34Te vesde te bidi dabe po olama wali, augwali nogi te ves 14-17 tede elalubo, suao.


King Solgo hani dabe

(Dąi 9:35-10:14)

King Solgo bulali hani wai dabe nogi da

(1 Sto 8:29-38)

35 Jeiel, te Gibeon taun hodolali bidi, te taun Gibeonde aga we Maka dali bidali. 36 Agai gomunai ogwa te Apdon. Te agai gasa ogwa dabego nogi e tama, Sur, me Kis, me Bal, me Ner, me Nadap da, 37 me Gedor, me Ahio, me Sekaraia, me Miklot dao. 38 Miklot te Simeamgo aya. Te augwali hani dabe te Benjamingo gasa hani te Jerusalem pąde bidali te hani dabe pąde bidalio.

39 Ner te Kisgo aya, tama Kis te Solgo aya da. Te Solgo ogwa dabe nogi e tama da, Jonatan, me Malkisua, me Abinadap, me Esbal, aga gasa nogi me Isboset dao. 40 Jonatan te Meribalgo aya, agai gasa nogi me Mefiboset. Tama Meribal te Maikago aya dao. 41 Maikago ogwa dabe nogi e tama da, Piton, me Melek, me Tarea, me Ahas.
9:41Te Hibru pogo te vesde te Ahasde po meni yai. Tialima te ves 42de me 1 Sto 8:35, tede te po me elalubao, suao.
42 Ahas te Jarago aya. Tama Jarago ogwa dabe nogi e tama, Alemet, me Asmavet, me Simri. Simri te Mosago aya da, 43 tama Mosa te Bineago aya, te Binea te Refaiago aya, te Refaia te Eleasago aya, Eleasa te Aselgo aya dao. 44 Aselgo ogwa dabe te 6 ogwa dabe bidali. Augwali nogi da e tama, Asrikam, me Bokeru, me Ismael, me Searia, me Obadia, me Hanan dao.

Copyright information for `MPS