a[2 Sml 3:27; 2 Sml 20:10]
b[2 Sml 17:27-29]
c[2 Sml 16:5-13; 2 Sml 19:16-23]
d[2 Sml 5:4-5; 1 Sto 3:4]
e[1 Sto 29:23]
f[1 Sml 22:20-23; 2 Sml 15:24]
g[1 Sml 2:27-36]

1 Kings 2

Te Devitgo koneani, te dwasianu pąde sogo tama aga isabo homu ebaso, tama tiyu, te aga ogwa Solomonba te po dabe pusa mawai. Agai te tiwai po wali, “Te megi da, te pąde ena isaibao. Nage te bidi mu tiwai bomonama dolaluyu, tama naga te sę yao. Tama nago te tigidali sę te God, dago Genuai Bidigo, te nagebolo yao po wali sę te yao. Nage te wiegi yai sunumidu bilao, te agai daba te tiwai tama sa muani, tama nago te bomai po tigidali wali peyu, tama aga po te Mosesba mani bomai pode te po elalubao. Tama te nage mena badu pedaide bidibaso da, te tagala, tama te Godigo nage tau siyu, te nago ebo sę tigidali te wiegi yai pedelaibao. Genuai Bidigo te bomai po me deli enaba dąų waliyu, tama enabolo te tiwai po wai, ‘Devit, te nago hani ogomanigo te sesemane sogo ena wali pabo bomo eyu, tama augwa homu sese teba muyu, tama eno gedude te bugagia dolo bilibaso da, teda sesemane sogo eno te nago hani me deli te Israelde king pedalumainogo ilaibao.’ Genuai Bidigo te tama po wai. Tama tialima, Solomon, nago agai po tigidali te bugagia wali peyu, tama agai te enaba dąų walali bomai po te togolidali weyu te tama tiao,” Devitgo te po wali.

“Tama odao, nago koneani, eno te Seruiago ogwa te Joapgo dwai kolesaga yalide te eno genuai sęgę elalubao. Agai te Israelde te polalubo ofisa bidi si ela muani, te Apner, te Nergo ogwa, me te Amasa, te Jetergo ogwa ela muani. Agai augwali si te hwįbo side me ela mubeo. Menio, agai te bidi si te odolali tama ela muani, tama te dwai sę yali sęgę te agade daganalubo dao. a  Nago te naga wiegi yai homu kolesagade wali peyu, tama aga te dwai sę yali kolesagade wei ponao, tiali goli nago aga te odolali monu dabe elama, te isimainu me elamuo,” wali.

“Tiali goli, nago te Gileat bulu bidi Barsilaigo ogomani te bugagia wiegi yai ilama, tama augwali te nago hani dabe dali duayagaselama, te nai tumainu yao. Magi baso meni, te ena nago ama Apsalomde wi pali sogo, te augwaligo ena bugagia nai mayu, geseyu yai dao,” wali. b 

“Tama Simei, te Gerago ogwa, te Benjamin hanigo tǫde te Bahurim bulu bidi, aga me bidali. Polobadu ena te Mahanaim tǫba pali sogo, agai enaba te po dwai mu weyu, tama te ena dolomainu te Godiba hanalu wai. Tiali goli, ena ma asali sogode, aga te wę Jordanba dulama, tama ena dali gesabidi deliba ununani, tama eno te Genuai Bidigo nogide bomai po dąų waliyu, te eno aga me ela mugobeo wali. c  Tiali goli, te nago agaba te dwai dene mao. Nago homu kolesaga te wiegi yai elama, te nago aga ela muainogo te mena sunumi wali pabo te konebaso, te aga ela muao,” te po wai.

Devit isai

10 Tama nosali, Devit isilama, tama augwaligo aga te Jerusalemde pubulali, te hanu pedai augwa te tama nogi poali “Te Devitgo Hanu da,” wali. 11 Aga te Israel tǫde te king bidibadi, te kibu be bidi sese si, te 40 yia bidai. Aga hasia bolo te Hebronde king bidibadi, te kibu be a naga olama, me si elama, tama nosali te Jerusalemde king bidibadi, te 33 kibu be bidali. d  12 Devit isibaso, tama aga ogwa Solomongo te aga bidali pesage hasegelama, tama te king pedelai. Tama Solomon te bomai king pedelali, tama bidi mego aga aiyaba elalueinu ebo te usu meni yai dao. e 

Augwaligo te Adoniya ela muai

13 Me sogo deli Adoniya, te Hagitgo ogwa, aselama, te Batseba suagasali, te Solomongo ida dao. Tama Batsebago agaba hanalu wali, “Nago te wiegi yai po me wagasiyu asai dawe?”

Tama Adoniyago po wei ponoyu, te tiwai po wai, “Awe, te dolo dao.”
14 Tama agai po te ma weyu, te tama po wali, “Eno te po me deli dwasianu elalubao.”

Tama Batsebago agabolo te tama po wai, “Te usu da, nago te po enaba wao,” po wali.

15 Tama Adoniyago te po wali, “Nago koneani, te hasia bolo te Israel bidi tigidaligo te ena king pedelaiba homu yai. Tama ena te king pedaligi digi, te Genuai Bidigo homugo digi te eno ama king pedalumainu elama, tama ena meni yanio. 16 Tialima, megi da, eno hanalubo po deli naga elalubao. Tama eno homugo nago eno te hanalubo pode usu da po omainu homu ebao.” Tama Batsebago te po wai, “Nago enaba olama, tama eno odaibao,” te po wai.

17 Tialima, Adoniyago agabolo te po wali, “Eno homugo nago te king Solomonba hanalugi pomainu elama, tama agai enabolo te Sunem bulu we, te Abisak, somainu usu da po omainogo te homu yai. Eno koneani, te kingo nago po sela sągobe da homu yai.”

18 Tama Batsebago te Adoniyaba te tiwai po wai, “Te usu da, te ena pelama, te agaba hanalugi paibao,” wali. 19 Batseba pelama, te king Solomon sugi pelama, te agaba hanaluyu, te Abisak te Adoniyago sabo po hanalugi pai.

Kingo te Batseba asobo sulama, tama aga dolugulama, tama kidu sugunu gulama, tama tobolu basi gulama, te aga idaba genuai nogi mayu te tama tiali. Tama aga te king dulalubo sia saiba ma duagulama, tama te sę bidi dabeba weyu, te augwaligo sia sai me deli sela asao olama, tama aga te king dugulalubo sia sai pąde te aga dolo nogo badu munama, tama Batseba te sia saiba duagulali.

20 Tama Batsebago te tiwai po wai, “Eno homugo nageba te po me deli dwasianu hanalu wainu ebao, tama eno homugo nago eno te hanalubo pode usu da po omainu ebao.”

Tama Solomongo te tiwai po wei ponani, “Ida, nago te hanaluyu bolo yao. Nago koneani, eno nago te hanalubo pode te po olamo po me wagobeo.”

21 Tialima, Batsebago te tama po wali, “Eno homugo te nago ama, Adoniyago, te we Abisak somainu homu ebao.”

22 Kingo te hanalubo po odama, tama aga wado po weyu, te tiwai po wali, “Magi baso nago enaba te Abisak te Adoniyaba mao po hanalubawe? Te tiwai ebaso da, teda nago enaba dolo hanaluyu, te agai ena hasegelama, tama te king pedalumainogo ilibewe, magi baso meni, aga te eno ama genuai bidi dao. Tama nago te pris Abiatar me Joap, te Seruiago ogwa, te augwali sigo hanalu wali po me sela asobewe?” te po wai. 23 Tialima, king Solomongo te Genuai Bidigo nogide te bomai po te tiwai wali, “Adoniyago te wali po te geda muani elalubao. Tama tibaso, eno te aga ela muaibao. Te eno te tama tisąbaso da, teda eno homugo Godigo ena ela mumainao. 24 Magi baso meni, Genuai Bidigo digi ena tau sobaso, tama ena dąų walama, tama eno te ena aya Devitgo sę yali pesage selama, tama ena te king bidibao, te polobadu Genuai Bidigo te enaba me te eno haniba te tiwai bomai po dąų walali. Tama te Sesemane Sogo Bidibo Genuai Bidi nogide, te mu tama, megi tama te Adoniya te isaiba,” walio. 25 Tialima, king Solomongo te po wali, tama Benaia pelama, te Adoniya ela muani.

Solomongo Abiatar te pris sęde sela sąwani

26 Solomongo te pris Abiatarbolo te tiwai po wali, “Nage te hanu Anatotba ma pelama, tama naga tǫba bidigi pao,” wali. “Nago te dwai sę yai elalubaso, tama nage isimainu yaibao, tiali goli te eno nage me eligobeo. Magi baso meni, polobadu nage te eno aya Devit dali bidai, tama nago te dena Genuai Bidigo te Dąų Wali Bomai Po Muani Halobage tolasa bilali. Tama Devitgo te sęgę me dwai sę hauwa tolali sogo da, teda nage aga dali bidiyu, tama nago me te sęgę dabe toliyu yai dao.” Solomongo te po wai. f  27 Solomongo te Abiatar te Genuai Bidigo pris sę yali te sela sąwani, tama te kolesagade agai te Genuai Bidigo polobadu te Silo bulude te mena sę te pris Eligo haniba pedalubode te wali poba usu niyu, tama te tiwai yai dao. g 

Augwaligo te Joap ela muai

28 Te Joapgo te Apsalom dali me kisasiąwai, tiali goli agai te Adoniya tau salio. Tama agai te Adoniya me Abiatar dali side pedelali sę dabe po odama, aga te wi ebaso, tama te Genuai Bidigo ugwa beba wi pelama, tama te alta dage badu kisa sigi pelama, dolalugi pai dao. 29 Tama bidi meba pelama, te king Solomonba te tiwai po wagi pali, “Joap te udulama, te Genuai Bidigo ugwa be tomoba pelama, tama te alta sabi badu tolalubao,” po wai. Tialima, Solomongo Benaiaba te po olama, tama te Joap ela mugi pao po wali.

30 Tama Benaia te Genuai Bidigo ugwa beba pelama, tama Joapbolo te tiwai po wai, “Kingo te po wai, nage te pesagede bidibo tagalama, te buluba dia soa po wali.”

Tiali goli, Joapgo te po wai, “Woo, menio, ena te buluba me dia soagobeo,” wai. “Nago ena ede tama ela muao,” wali.

Tialima, Benaia te kingba ma begasa pelama, tama agaba te Joapgo wali po wagi pali.
31 Tama kingo Benaiabolo te tiwai po wei ponani, “Te usu da,” wali. “Nago te agai homu wali pelama, tama aga te bidibo pesagede elao,” wali. “Tama agai tigi tolasa pelama, pubaligi pao. Joapgo te magi dwai sę me isiąwai bidi dabe te odolali ela muai, tama agai te dwai sę yali kolesaga enade me, te eno ayago hanide me elaluali. Tama nago te aga elao, tama agai te dwai sę yali sęgę dade te ma elalugobeo. 32 Genuai Bidigo te wei ponobo dwai kolesaga te Joapba me iduaibao, te aga yali dwai sęde te tama tiaibao. Joapgo te Nergo ogwa, Apner, te olo dali elali, tama te Amasa, te Jetergo ogwa me elali. Apner te Israelde ami bidi dabego polaluali ofisa bidi, tama Amasa te Juda bage ami bidi dabego polaluali ofisa bidi da. Te bidi si te wiegi yai bidi si, tama te magi dwai sę me isiąwai, tama augwali sigo kolesagago te Joapgo kolesaga aiyaba elaluali. Tiali goli, Joapgo te eno ayabolo po me wasiąma, tama agai te aga homugo digi te bidi si ela muai dao. 33 Eno homugo te Genuai Bidigo Joapgo te dwai sę yalide te sę yali homu kone palidu, te sesemane sogo te Joapba me te aga hani nosali pedalubo bageba te dwai dene maduaibao,” wali. “Tiali goli, sesemane sogo Genuai Bidigo te Devitgo haniba te bugagia bidimainu ebo kolesaga mayu, tama agai hanide te pedalubo tigidali kingde te tiwai yaibao,” Solomongo te po wai.

34 Benaiago te po odama, tama aga te Genuai Bidigo ugwa beba ma pelama, tama te Joap ela mugi pai. Tama augwa te Joapgo tigi te aga beba sela pali, te bulu tǫ pesage wai madi, tama augwaligo aga te aga be pąde pubulali. 35 Tama kingo Benaia te ami bidi dabego polalubo ofisa bidi nigilali, te Joapgo pesage agai hasegelama sali. Benaia te Jehoiadago ogwa dao.

Tama kingo te pris Abiatargo bidali pesage te pris Sadokgo hasegelama somainu nigilali.

Augwaligo te Simei ela muai

36 Te Joap isai madi, tama nosali kingo te Simei i olama, asobo side tama agabolo te tiwai po wai, “Nago be me deli te Jerusalemde sęnama, tama nage te bede bidao. Tama nago munu me te Jerusalem tagalama, tama gasa tǫ bogo badu me pelamuo,” wai. 37 “Te nago te wę Kidron bolama, tama te hanu Jerusalem dali dąį elalubo taga pali da, teda polo tama eno te nage ela muaibao. Tama nage te naga digi yali dwai sęde isaibao,” wali.

38 Tialima, Simeigo te po wei ponani, “King, te nago po te wiegi yai da, tama eno nago te po wali gilama te tiwai yaibao,” wali.

Tama tialima, Simei te bobage sogo mu te Jerusalemde bidai.
39 Te kibu be sela bidama da, tialima te Simeigo olo sę ebo bidi si te Get hanuba wi pelama, tama te king Akis dali bidai, te Makago ogwa da. Tama bidi mebago te Simeiba te tiwai po wali, “Nago sę bidi si te Get hanude bidibao,” po wai. 40 Tialima, polo tama Simei te aga donkiba duagulama, tama te king Akis bidibo Get hanuba pali, te aga sę bidi si gegi pali. Te agai augwali si gegali sulama da, agai te augwali si te Jerusalemba selasa asali.

41 Tama Solomongo odali, Simeigo te Jerusalem tagalama, tama te Get hanuba pelama, tama ma asali po odali. 42 Tama agai te Simei i olama, asobo side te po agabolo walali, “Eno te Genuai Bidigo nogide te bomai po nageba dąų walali, te nago te Jerusalem tagalama, te gasa tǫba me pelamuo po wai. Tama eno po bomo elama, nageba weyu, te tiwai po wali, ‘Nago te hanu taga pali da, teda polo tama te eno nage ela muaibao,’ po wai. Tama nago te tiwai po enabolo wai, ‘Te usu da, te eno nago po wali paibao,’ po wai dao. 43 Tialima, magi baso nago te Genuai Bidigo nogide dąų walali bomai po te togolama, tama nago eno po sela sąwaniwe? 44 Te nago dwai kolesaga te nago eno aya Devitba yali, te nago koneai. Tama megi da, nago te yali kolesagade, te Genuai Bidigo te nageba dene mawainu ebao,” wali. 45 “Tiali goli, te Genuai Bidigo te ena bugagia wiegi yai iliyu, tama sesemane sogo agai te Devitgo hani bidi dabe te king pedalumainu ilaibao,” wali.

46 Te Simei pai madi, tama te kingo te Benaiabolo walama, te aga ela mugi pao po wai. Tialima, te Benaiago te king tagalama, pelama, tama te Simei ela mugi pali.

Megi da, Solomon te bomai king mu pedelama, tama te bidi mego aga aiyaba elaluainu ebo te usu me ebeo.

Copyright information for `MPS