a[1 Kin 3:5; 2 Sto 1:7]
b[1 Kin 2:4]
c[2 Kin 25:9; 2 Sto 36:19]
f[Sai 23:17; 34:23; Bom 16:16]

1 Kings 9

God te Solomonba ma pedelai

(2 Sto 7:11-22)

Te Solomongo te Genuai Bidigo tempel be me, te aga kingo bidabo genuai wiegi yai be me, tama agai te sę yabo homu yali, te tigidali gasa be me te sęą silai. Tama nosali Genuai Bidi agaba te nade ma pedelali, te polobadu Genuai Bidi te Gibeonde pedelali tiwai gilama yali. a  Tama Genuai Bidigo agabolo te tama po wai, “Eno te nago te enaba wali gedu haluasa po dali, te nago bomonama hanalu wali po me, te odali. Tama eno nago te sę yani be sa muyu, te be te eno be elalueibao, tama sesemane sogo te we bidi augwali te ena pąba te beba asiyu yao po wai. Tama sesemane sogo eno te beba tonaludu, tama teba homu kone yaibao. Tama nagede, te nago ena deli naga homu konealu, tama doloba pai kolesagade biliyu, tama eno bomai po tigidali wali peyu, tama eno nagebolo wali sę po tigidali eyu, te naga aya Devitgo yali sę tiwai gilama yao po wai. Te nago te tama tibaso da, teda te sesemane sogo eno te Israel king dabe te nago hanide naga pedalumainu yaibao, te eno nago aya Devit dali te dąų wali bomai po usu nainogo te tama tiaibao. Eno agabolo te tama po wai, ‘Devit, te sesemane sogo te eno nago hani bidi me delide te Israel king pedalumainu ilaibao,’ po wai dao,” wali. b 

“Tiali goli, Solomon, te nage me, te nago hani nosali pedalubo bagego, te ena mu tagaliyu, te eno dagebolo mani bomai po me eno gasa po dali te wali me pisiąma, tama dagego te tibo god dabe wali peyu, te augwaliba lotu obaso da, teda eno augwaliba te mani tǫde bidibo te tigidali Israel dabe te eno sela sąwaibao,” wali. “Tama me eno te tempel be te tudi ola mayu, te ena digi sa muai be te eno te beba homu kone me egobeo. Tama te tigidali bulu bidi hanigo te Israel dabe te dolobo po me, te posobo po me, te augwaliba waibao Megi da, te tempel bego genuai nogi elalubao, tiali goli te dolaibao. Tama tedu asobo bidi augwaligo sueibao. Te augwali midigi dwai mu selama, te moni wi mu yaibao. Tama augwa te kęnę po waibao, ‘Magi baso Genuai Bidigo te tǫ me, te be dolaliwe?’ c  Tama mebago te po wei ponaibao, ‘Te page e dao,’ po waibao. ‘Te Israel dabego te God tagalali, te augwa Genuai Bidi dao. Polobadu agai te augwa wąį nǫų dabe te Isipde selama, tama augwali te buluba odasa asali. Tiali goli, augwaligo te God tagaliyu, tama te tibo godiba begegi pelama, te augwali dologode bidiyu, augwali wali peyu, te augwaliba lotu wali. Tama tibaso, Genuai Bidigo te dolobo sę augwaliba pedelali dao,’ augwaligo te po waibao,” God Genuai Bidigo te po wali.

Solomongo te king Hiramba te wiegi yai homu ilibo nai mani

(2 Sto 8:1-2)

10 Te Solomon dali, te aga sę bidi dabe daligo te Genuai Bidigo tempel be sę yani silama, tama nosali aga be me sę yani. Te tigidali sę te bidi sese kibu be 20 yia tomode ela silali. 11 King Hiram te Tair hanu bidigo te bǫ ni dabe me, wuli ni me, tama te gol hauwa me te Solomonba menama, te sę emainu yali. Tama te tigidali sę silali sogo, Solomongo te bidi sese deli te 20 taun te Hiramba te wiegi yai homu ilibo tiwai elama mani. Te hanu dabe te Galili bulu tǫ pedaide elaluai. 12 Tama Hiram te Tair hanude bidali tagalama, te aselama, te taun dabe suagasali, tiali goli te taun dabe augwali te agai wei meni yani. 13 Tama te agai Solomonbolo te tama po wali, “Amao, te menagi yai taun dabe te nago enaba maniwe?” Te tama page naga elalubaso, tama megi te tama tebode te bidi dabego te badu pedai badu te tama nogi polali, te Kabul Tǫ da wai dao.
9:13Kabul Tǫ. Te Hibru pogo te nogi te pąde te tiwai te tobage po, Dwai Tǫ Da po wali.
14 Te Hiramgo Solomonbolo mani te gol dabe te hauwa umabo mu tama mawai dao, te be dabe sę yabo nai dao. Tama te golgo sęgęgo te 4 ton wabo te aiyaba mu elaluai dao.

Te gasa sę dabe Solomongo yai

(2 Sto 8:3-18)

15 King Solomongo te bidi hauwa selama, tama augwalibolo te agai sę yao po wali. Agai te Genuai Bidigo tempel be sę me, te aga be sę me, te Jerusalem masigi obo bagulubo sę me emainu yali. Tama agai augwaligo te Jerusalemde te odogo elaluali pesage te dolo si iliyu, pągąnumainu ebo sę ilali. Tama agai augwaligo te Hasor hanu me, Megido hanu me, Geser hanu te ma nigimainu ebo sę mawai dao. 16 Polobadu te hanu Geser te Kenan dabego hanu elaluali, tiali goli te Isip kingo augwaliba hwįagaselama, tama augwali ela muyu, tama te hanu siago uluyu yai. Tialima, Solomongo te kingo wegi sali sogo, te kingo te Geser hanu te aga wegiba wiegi yai homu ilibo tiwai eyu, te hanu mawai dao. 17 Tama nosali Solomongo te hanu Geser ma nigai. Tama agai te Bethoron Aiyadu te hanu me, 18 te Balat hanu me, te Tamar hanu ma nigali. Balat me Tamar te hanu si te Juda wa pai bulu tǫde elaluai. 19 Tama agai te mena hanu te aga genuai bakstua elalubo hanu me, te hwįbo karis muabo hanu me, te hos dabe muabo hanu me, te tigidali gasa nai agai te Jerusalemde me Lebanonde te agai tonalu tigidali bulu hanu tǫde nigabo homu yali nai, te tigidali nigila silali.

20 Te Israel bulu tǫde te gasa hani we bidi meba augwali bidali. Te augwali te Amor, me Hit, me Peres, me Hivi, me Jebus, te hani augwali bidali. 21 Polobadu mu te Israel dabego te hani augwali te hauwa mu elali, tiali goli augwaligo te augwali tigidali mu ela silibeo. Megi da, Solomongo te hani dabe augwali aga te olo mu sę ebo bidi dabe pedelali, tama megi me augwali te olo mu sę ebo bidi dabe bidibao.
9:21Te megi wali po me te megi e sogo elalubo po olama te po me wabeo. Menio. Te e buku asęani bidi bidali sogo elaluali po olama, te po wai dao.
22 Tiali goli, Solomongo te Israel dabe augwali te olo sę ebo bidi tiwai pedalumainu me ebeo. Mu menio. Te agai augwali te ami bidi bidibo sę me, te gavman ofisa bidi sę me, te ami bidi dabe tonalubo bidi ofisa sę me emainu yali. Tama meba te ami bidi dabe tonalubo ofisa sę bidi tiwai te karisde dolaluyu, hwįgi pabo ami bidi tonalubo sę me, te hosde dualasa peyu hwįbo ami bidi dabe tonalubo sę ebo bidi meba te sę ela pali. 23 Te Solomongo sę ebo bidi hani dabe tonalubo sę ebo bidi dabe te 550 elaluai dao.

24 Te Solomongo wego te Devitgo hanude bidali tagalama, te Solomongo aga gesi sę yani beba pelama, bidigi pali. Te we te Isip kingo wegi dao. Tama te tudi badu nosali, Solomongo te bidi dabebolo te po weyu, te Jerusalem odogo elalubo pesage badu te pągąnao po wai dao.

25 Te tigidali kibu bede, te sela sogode, Solomongo aga te nigali altade te Genuai Bidiba ofa eyu yai. Agai te siago tigidali domainu ulubo ofa me, te Genuai Bidi dali deli homu pedalumainu ebo ofa dabe me yali. Tama agai te ebo ofa dabe dali, te denami hano holobo ofa dali yali. Solomongo te tempel be sę yani te ofa me te lotu me wainu sę yai. Tama agai te ofa dabe gagalama yali sogo, te bego sę te agai usu nama mu yai dao. f 

26 King Solomongo sip hauwa te Esiongeber hanude nigali. Esiongeber te Idom bulu tǫ pedai, te Elat hanu pąde, te Mama Yai Tamu ąį sane, te Akaba tǫ pedai badu elaluai dao. 27 Tama king Hiramgo te agai wiegi yai boskru meba te Solomongo boskru dabe dali te sipde sę emainu tagala palalio. 28 Tama te sip dabe te Ofir bulu tǫ pedaiba pelama, tama te gol hauwa selama, tama te Solomonba selasa asiyu yali. Te gol dabego sęgę te nogo si olama, sągągo me si me si, te 14 ton aiyaba elaluai dao.

Copyright information for `MPS