a[Mt 12:3-4; Mk 2:25-26; Lu 6:3]
b[1 Sml 17:51]
c[1 Sml 18:7; 29:5]
d[Tib 56 Tobolu pode]
e[Tib 34 Tobolu pode]

1 Samuel 21

Devit te Solde wi elama, palio

Devit wi peyu, te taun Nopba sabolama, tama pelama, te pris Ahimelek sugi pali. Tama Ahimelek noma selama, tama aga bedu bulu dia aselama, tama Devitbolo weyu, te po wai, “Magi baso nage nagaduba asaliwe?” Tama Devitgo te po wai, “Kingo te sę me deli enaba mobaso, tama ena asalio. Tama agai te po wali, te eno gasa bidi dabeba te sęde ena tagala palobaso asaide po me wagobeo. Tama eno ena ami bidi dabebolo waliyu, te ena augwaligo gasa badu deliba sisinaibao wali. Tiali goli, nago mena tobage nai munalubawe? Te nago bret elalubaso da, teda ena a naga mao. Te meni baso da, teda gasa naigo me ena mao,” wali.

Tama prisgo agabolo te po wai, “Eno olo bret me elalubeo. Te Godigo gedude muani habu selali bret naga munalubao. Te nago ami bidi dabe te e sogo augwali te we dali me pisąwani wida, teda nago te bret sagameo,” wali.

Tama Devitgo Ahimelekbolo wali, “Eno nagebolo dolo obao, dago e sogo te we dabe dali me pibeo. Tigidali sogo dago te boi bidi dali hwįgi pali, te ami dabe augwa digi me, te augwa doado bage dabe me, te God gedude wiegi yai elalubao. Tama megi me, te dago gasagi yai genuai sę elalubaso, tama da te wiegi yai mu bidibao.” Tama tibaso, prisgo te habu selali elaluali bret te agabolo mani. Te habu selibo bret augwa te Godiba mabo nai, te naga elaluali. Te gasa nai me elalube. Augwaligo te poloba bret hasegelama, tama gesi bret te God gedude te tebol saiba muani. Tama teyu, prisgo te poloba habu selai munaluali bret te Devitba mawai. a 

Te sogo te Idom bidi me deli, aga nogi Doek, te Godigo bede bidu, tama te ofa ebo sogo tonaluali. Tama agai suali, Ahimelekgo te bret Devitbolo mabo suai. Doek te Solgo bulmakau dabe tonalubo bidi me deli, tama aga te bomai bidi mu dao. Devitgo te bret siyu bolo elama, tialima agai te Ahimelekba te tama po wai, “Nago te sesemone me deli, ma te bainat me munalubawe, ma meniwe? Te nago elalubaso da, eno homugo nago ena mao, magi baso meni, te kingo agai sę emainu ena asesa polo selibo sę ebaso, tama tiyu, eno te hwįbo bainat me gasa nai te sisąwai. Ena olo naga asai dao,” wali.

Tama Ahimelekgo agabolo te po wai, “Eno te bainat hwą deli naga munalubao. Te Goliatgo bainat, te Filistia nago te Ela bulu odogode elali. Augwaligo te name ugwago mesegelama, tama te prisgo name ugwa elalubo madi te tudi badu munalubao. Te nago sabo homu ebaso da, nago te bainat sao.” Tama Devitgo te po wai, “Ena mao. Te bainat wiegi yai mu tama. Te gasa bainatgo te bainat aiyaba me elalubeo,” wali. b 

10 Tialima, Devit te Solde wi elama, tama te side digi Devitgo te bulu tagalama palio. Tama aga pelama, te Get taun king Akis bidibo madiba sabolali. 11 Tama te king Akisgo ofisa bidi dabego te kingbolo te tiwai po wali, “Te bidi te Devit tama da, te aga tǫ pedaide king bidi da. Te we dabego agade tęąbi po te tiwai wali, ‘Solgo te umabo hauwa tausen bidi elai. Tama Devitgo te umabo tausen tausen bidi elalio,’ augwaligo agade te po wai,” te ofisa dabego te po te king Akisbolo wali. c 

12 Devitgo odama, tama te agai homugo kone mu palali, tama aga te king Akisgo elabo homu eyu wi mu yalio. d  13 Tama tiyu, te kingo me te aga ofisa dabego gedude dali, Devitgo te tibo po digi te aga esela pabo pedelali. Tama augwaligo aga nogo tuainu ebo sogo, teda aga te esela pabo bidi mu tiwai yalio. Tama aga te taunba pabo sunumide asesa biliyu, tama aga pedauwalide te pesa dini pedalumainu ilama tama te pesa te aga penani nisidu gila dulali. e 

14 Akisgo sulama, tama aga ofisa dabebolo te tama po wali, “Te bidi te esela mu pobao. Tama teyu, magi baso dagego aga enaba odasa asaliwe? 15 Dagego homugo eno bulu tǫ pedaide te esela pabo bidi hauwa te meni da weyu yali, agawe? Te hauwa bidalubao, tama tialima, magi baso dagego te bidi te eno gedude te esela pabo kolesaga emainu odasa asaliwe? Aga te eno bede me bidigobeo,” wali. Tama tialima, Akisgo te Devit pomainu yai.

Copyright information for `MPS