1 Samuel 25

Samuel isai

Nosali Samuel isibaso, tama tigidali Israel we bidi sisinagaselama, tama agade gela wali. Tama augwaligo aga te Ramade te aga be pąde pubulali.

Abigelgo Devit tau sali

Nosali te Samuel isai madide, Devit te aga bidi dabe dali te tǫ wa pai Paran buluba bidigi pai.
Te Maon taun bidi me deli, te aga nogi Nabal bidali. Aga te Kalep hani bidi. Tama agai tǫ pedai me deli te Karmel taun elaluali. Aga te mone hauwa elalubo bidi mu, tama agai sipsip te 3,000 elaluai, me 1,000 meme dali elaluali. Aga we, te Abigel, aga te wiegi yai sawi yai we mu, tama aga wiegi yai homu kolesaga hauwa koneai elaluali. Tiali goli, Nabal te wado po wabo bidi, tama aga kolesaga te wiegi yai elalusiąwai. Te sogo Nabal te Karmel taunde bidiyu, tama augwaligo te agai sipsip nisi dabe togobo sę iduai.

Devit te tǫ wa pai bulude bidibadi, tama Nabalgo te sę ebo po odai. Tama tibaso, agai nogo si gesi bidi tagala palama, Nabal te taun Karmelba sugi pomainu yai. Devitgo te tiwai po augwaliba wai, “Dage te taun Karmelba pelama, tama Nabal gegegi pao, tama eno nogide dagego agaba te siade da po waiąo. Tama dagego Nabalbolo te tama po wao, ‘Nage dali, te nago hani sibi dali, te nago tigidali doado bage dali me, te nage bugagia bidao. Devitgo te tiwai po odali, te bidi dabego nago sipsip nisi togobo sę ebo po wai. Tama Devitgo nago bugagia konemainu yali, te nago sipsip tonalubo bidi dabe te da dali te Karmelde bidali sogo, dago augwaliba te dwai sę me ilibeo. Tama dago te augwaligo doado bage wi me sabeo. Te nago augwaliba hanalu da, teda augwaligo te tobage deli po tiwai nageba waibao. Megi nago te genuai nai daa tubo po obaso, te Devitgo da nageba tagala palali. Tama tiyu, agai homugo te nago daba olo tau mabo wiegi yai kolesaga emainu homu yai. Da te nago sę bidi tiwai, tama nage te Devitgo aya tiwai dao. Tama tiyu, nago nai meba elalubaso da, te nago dabolo maiabo homu yao,’ te po wao,” Devitgo te po wali.

Tialima, te Devitgo bidi dabe pelama, tama te po te Devitgo nogide te Nabalba wagi pelama, tama augwali tonalu bidali. 10 Tama Nabalgo te tama po wei augwaliba ponoyu, te tiwai po wai, “Te Devit, te Jesigo ogwa, te de dawe? Eno aga me konebeo. Megi e sogo te sę tonalubo bidide te olo sę bidi hauwa wi peyu ebo sogo elalubao. Te aga me te olo sę ebo bidi naga homu ebao. 11 Dage menadu asali, te eno konebeo. Tama tiyu, eno te bret me, wę me, te kibu dabe te sipsip nisi togobo sę ebo bidi dabe ela maiabo nai, te dageba selama me magobeo. Mu menio,” wali.

12 Te Devitgo tagala palali bidi dabego te po odama, tama augwa te Devitba ma geasa pelama, tama te Nabalgo wali po tigidali agaba walali. 13 Tialima, Devitgo te po wali, “Dage tigidaligo te bainat hwą selama, tama hwįabo sisi yao.” Tama tibaso, augwaligo agai po wali pali. Tama Devitgo me aga bainat hwą kukuluba gedelali. Tama agai te 400 bidi aga selama pali, tama agai te 200 bidibolo waliyu, te bida po olama, te doado bage tonaluao wai.

14 Te sogo te Nabalgo sę ebo bidi me deli palima, te Abigel sugi pali, te Nabalgo we, tama agabolo te tama wai, “Devit te tǫ wa pai bulude bidiyu, tama aga bidi meba tagala palama, te dago genuai bidi Nabalba aselama, tama augwaligo agaba te siade da po wai. Tiali goli, agai po dwai augwaliba manio. 15 Tiali goli, augwaligo dwai sę daba me ebeo, menio. Augwaligo te wiegi yai kolesaga naga dabolo sesemane sogo yali. Tama tigidali sogo augwali da dali te kala elalubo pesagede bidiyu, te augwaligo dago doado bage wi me sabeo. 16 Tama tigidali sogo dago te sipsip dabe tonalubo sę yali sogo, teda te Devitgo hanigo da te giligade me, hulide me, bugagia tonaluai dao. 17 Tama tiyu, nago bugagia koneao, megi da, te Devit aga bidi dabe dali asiyu, te dago genuai bidi me te tigidali we bidi dali dolagasaibao. Tama magi naigo nago te yagasobo sę paliabo sunumi te bugagia homu kone palao. Ena nageba asali, magi baso meni, Nabal te hagoma bidi, tama agai te dago po me odogobeo,” wali.

18 Abigelgo te po odama, tama polo tama aga te 200 bret sisi elama, tama te meme wali si me augwa te wain wę paganai elaluali, tama te ulali a naga sipsip, me te 20 kilogram wit augwa te siaba ulai nai me, te 100 wain bono du duani me, te duani 200 fik te augwa olali, tama te tigidali nai selama, te donki meba teba muanio. 19 Tama agai aga sę ebo bidi dabebolo te tiwai wai, “Dagego te donki dabe polasa sela piduao. Te ena dage wali asaibao,” wali. Tiali goli, agai te tama tiali sęde te aga bidibolo me walobeo.

20 Tama Abigel te donki me delide dugulama, tama te sunumi me delidu wali peyu, te Devit gegegi pali. Tama Devit te aga bage bidi dali augwali te deli sunumidu naga asai. Tama Abigelgo te bulu du me deli te sau pado sunumi wali bagula pelama, tama Devit dali deliba sisinani. 21 Devitgo te tiwai homu yali, “Magi baso eno te bidigo nai dabe te wa pai bulude bugagia tonaluali, agawe? Dago te agai nai me deli wi me sabeo, menio. Te agai nai tigidali te bugagia elaluali. Tama megi agai dwai kolesaga enaba wei ponani. Te aga kolesaga dolo me ebeo. 22 Tama tialima, eno te hani bidi tigidali te hulide digi ela muainu yaibao. Te meni ebaso da, Godigo ena te boi bidi dabego ela mumainu emainao,” wai.

23 Abigelgo Devit sulama, tama polo tama aga te donki dulaluali tagalu, tama te tǫba samonani. 24 Tama aga te Devit pąba pelama, tama kidu sugunigi pelama, tama tobolu te tǫba pogulali. Tama agai Devitbolo te tama wali, “Genuai bidi, eno nage dali po miainu ebao. Tama nago eno po odabo homu yaibawe? Te nage wado ilabo homu ebo ąǫ ilali sę, te page enade naga elalubao. 25 Tama nago te Nabalgo poba homu kone me palamuo, magi baso meni, te aga kolesaga dwai mu yali. Te aga nogi page te tiwai, kolesaga geda mubo bidi da. Tama aga kolesaga te deli tigi poai tiwai naga yali. Tama genuai bidio, ena digi eno te nago tagala palali gesi bidi te eno me subeo. Mu menio. 26 Odao. Genuai Bidigo digi nage paliama, tama nago te boi bidi dabeba te dwai kolesaga isiąyu, tama augwali me ela mubeo. Tama te Sesemane Sogo Bidibo Genuai Bidigo nogide eno po bomo elama weyu, te tiwai po obao, te nago boi bidi dabeba te Godigo dene ilimainu yaibao, te Nabalba yabo sę tiwai gilama yaibao. 27 Tama tialima, genuai bidi, eno homugo te eno nageba wiegi yai homu ilimainu te sesali nai te nago somainu homu ebao, tama naga hani bidi dabeba mao,” wali.

28 “Te eno yali sę nage gedude dolo meni ebaso da, teda eno homugo nago te eno yali dwai sę te sela sąyao. Eno koneani, te Genuai Bidigo homugo nago te boi bidi dabe dali hwįgi pomainu homu ebo sogo, teda nago te boi bidi dabe dali hwįgi pali. Tama nago te dwai kolesaga ebo bidi meni. Tama tibaso, Genuai Bidigo nage te king pedalumainu elama, tama te Israel king dabe te nago wai hanide pedelaibao. 29 Te bidi meba aselama, nage dali hwįagasu, te nage elainu ebaso da, teda God, dago Genuai Bidigo, te nage bugagia tonaluyu, te bidigo aga wiegi yai doado bage bugagia tonalubo tiwai yaibao. Tiali goli, te agai nago boi bidi ela gudulu, te bidigo masigi te katapelde munama, tama te masigi enebo tiwai gilama yaibao. 30 Tama Genuai Bidigo te tigidali wiegi yai sę agai nageba po dąų walu te nageba yaibao wali sę tigidali yaibao. Tama agai nage te da Israel dabego king pedalumainu ilaibao. 31 Te nago bidi meba odolali me elisiąyu, ma nago digi te bidi me deliba dwai sę me isiąbaso da, teda te Genuai Bidigo nage te king pedalumainu ebo sogo te nage haliga sęgę ilibo nai, ma nage hale ilibo sę me deli te meni yaibao. Tama Genuai Bidigo nage wiegi yai ilibo sogo, teda nago ena homu kone palama, tama ena bugagia wiegi yai ilao,” wali.

32 Devitgo te po odama, tama Abigelbolo te po wali, “God, da Israelgo Genuai Bidigo, te nage megi tagala palobaso asali, tama nago ena dali deliba gesabidi sisinama bidibao. Tama tiyu, eno wiegi yai homu pemene eyu, te aga nogi ugwaba sobao. 33 Eno Godiba te nago wiegi yai homu kolesaga me po walide te usu da po obao, tama agai nage wiegi yai bugagia mu ilimainao. Magi baso meni. Megi nago ena palialigo tama eno bidi meba elisiąyu, tama te Nabalgo yali dwai sę te eno digi nogide wei ponama me elibeo. 34 Tama Genuai Bidigo ena palibaso, te eno nageba dwai sę me yainu homu yali te me ebeo. Tiali goli, te Sesemane Sogo Bidibo Genuai Bidigo nogide, eno mu po obao, te nage enaba polo tama asigi menigi sogo da, teda te kigamu te Nabalgo sę bidi te me deli te bidibo ula dali me bidigi menigi dao,” Devitgo te po wali.

35 Tama Devitgo te Abigelgo sesali nai tigidali selama, tama Abigelbolo te tiwai po wali, “Megi nage te naga beba ma peyu, tama nago haliga dua nagame igulama bidao. Te eno nago po wali tiwai gilama eyu, tama eno te Nabal me ela mugobeo,” wali.

36 Tialima, Abigel te Nabalba ma geasa pali. Tama aga te beba sabolama suali, Nabalgo te nai daa tuali, te kingo genuai wiegi yai nai daa tiwai tobage tualio. Tama Nabal te gęǫ page mu eyu, tama wiegi yai homu pemene eyu bidali, tama tibaso, te Abigelgo po me deli te agabolo me wasiąma te kigamuba usu nani. 37 Te be posobode te Nabalgo tobolu ula ma igi soabo si da, teda tama Abigelgo agabolo te tigidali pedelali sę po wali. Nabalgo te po odama, tama polo mu tama aga tobolu abuai dwasianu doliyu, tama aga tigi te bomo kimi meni yani. Tama aga degasa dulama, tama te masigi tiwai elama pila mugulali. 38 Tama te tiwai te nogo si sogo bidama da, tama Genuai Bidigo te Nabal ela muanio.

39 Devitgo te Nabal isali po odama, tama agai te tiwai po wai, “Eno Genuai Bidiba wiegi yai homu pemene ebao. Aga digi te dwai kolesaga Nabalgo enaba yali te homu koneama, tama agai wei ponani. Nabalgo te dwai kolesaga ebaso, tama Genuai Bidigo agaba dene manio. Tama Genuai Bidigo aga sę bidi eno sunumi palialigo, tama eno dwai sę me ebeo,” wali.

Tialima, nosali Devitgo sę bidi meba tagala palama, te Devitgo aga sabo po te Abigelbolo wagi pai.
40 Tama te sę bidi dabe pelama, te bulu Karmelba sabolama, tama Abigelbolo waliyu te tiwai po wai, “Devitgo nage sainu walio. Tama agai da tagala palu, te nage agaba odasa asao wai,” augwaligo te po wai.

41 Abigelgo te po odama, teda aga kidu sugunama, tama tobolu tǫba basi gulali. Tama aga te tiwai po wai, “Ena te aga odolali sę ebo we tiwai dao. Tama eno ena te genuai bidigo sę ebo bidi dabego sągą wę telawaibao,” wali. 42 Tama polo tama aga hogodama, te aga donki selama, teba duagulali. Tama agai sę ebo a naga we te aga dali pinao po wai. Tialima, aga dali, te aga sę ebo we dabe me, te Devitgo sę bidi dabe dali pela wali. Augwali te Devit bidibo madiba sabolama da, teda Abigel te Devit aga we pedelama bidali. 43 Te hasia Devitgo te Jesril taun we Ahinoam sai, tama megi agai te Abigel me sali. 44 Tama Mikal, te Solgo wegi, aga me te Devitgo we bidali. Tiali goli, Solgo aga te wegi ma oda selama, tama aga te bidi Paltielba mani, te Laisgo ogwa, te taun Galim bidi dao.

Copyright information for `MPS