Genesis 10

Te Noago ogwa dabego dalali wai hani dabe

Te e dao te węgo ela silai madi te nosali Noago ogwa sela Siem, me Ham, me Jafet, te augwali selade pedelali bidi hani dabe te nogi e dao.

Te e dao te Jafetgo ogwa dabe dao, Gomer, Magok, Madai, Javan, Tubal, Mesek, me Tiras, te tama dao.

Te Gomergo ogwa dabe, te e da, Askenas, Rifat, Togarma, te tama.

Te Javango ogwa dabe da, e dao, Elisa, Tarsis, te Saiprus bidi hani me Rodan hani bidi dabe dao. Te e hani wąį dabe da, augwali te ąį sanede ma te ąįgo bobegelali tomode bidaluali hani dao. Augwali te hani bidi te Jafet tede pedelama, tama deli deli hani te augwa bidibo pedai badu nosali bidalua pali. Tama deli deli hani augwa po tedali tedali weyu bidai.

Te e da te Hamgo ogwa dabe dao, Kus, Isip, Put, me Kenan, te tama.

Te Kusgo ogwa dabe da, te augwali e dao, Seba, Havila, Sapta, Rama, me Sapteka. Ramago ogwa si ame nani, me Siba me Dedan.

Tama Kusgo ogwa deli bidali, te nogi Nimrot. Nimrot aga te tǫde hasia polasa te boma pai tobolu bidi pedelali. Te Yawego gesabide te Nimrot te hasa gegebo sę mu koneai bidi pedelai. Tama te bidi augwaligo te po wali, “Te bidi aga te Nimrot tiwai tama dao. Te Yawego gedude aga te hasa dabe gegabo bomai bidi mu pedelai dao.” 10 Te Nimrotgo hasia bolo tonaluali moni hanu me si me si elaluali, Babel, me Erek, me Akat, me Kalne. Tama te hanu dabe me si me si te Babilonia pedai badu elaluali. 11 Nimrotgo te Babilonia taga soyu, te genuai hanu te Asiria tǫba nigigi pali, te hanu me Ninive, me Rehobotir, me Kala, 12 me Resen. Resen hanu te Ninive de te genuai hanu Kala si tomode elaluali. Te hanu dabe te Asiria dabego tǫ pedai badu elaluai.

13 Tama Isip te Lut hani sibigo aya pedelali, te Anam hani, me Lehap, Naptu, 14 Patros, Kaslu, te hani dabe, me Krit. Te Filistia bidi ama sibi te Krit te bidi hanide nosali pedelai dao.

15 Saidon aga te Kenango gomunai ogwa da. Kenan te Hit bidi dabego aya me da, 16 tama Jebus bidi dabe me, Amor me, Girgas, 17 Hivi, Arka, Sini, 18 Arvat, Semar, me Hamat, tama nosali Kenango hani deli deli pelama, te bidabo pesage te hauwa tǫ pedai badu nigilama, bidali. 19 Tama Kenan dabe bidali tǫ dąį te Saidon tedu gagalama, tama pelama, te Gerar tǫba dąį igi pai, tama te Gasa nogi wabo tǫ te pedai badu me dąį igi pali. Tama sesegedu begelama, te Sodomba, me Gomora, me Atma, me Seboim, te hanu dabeba sabaligi palima, tama pelama, te tǫ Lasa teba sabaligi pai. 20 Te bidi Hamde pedelali hani dabe te e tama. Te deli deli hani dabe te augwa bulude digi bidada pali. Tama nosali deli deli hani te augwa po tedali deli deli ola pelawai.

21 Tama Siemgo ogomani me elaluali, tama te da te Ebergo hani wąį dabe da. Siem da, te Jafetgo amanu dao.

22 Te e da te Siemgo ogwa dabe nogi da, Elam, Asur, Arpaksat, Lut, me Aram da.

23 Te Aramgo ogwa dabe, te e dao, Us, Hul, Geter, me Mesek dao.

24 Arpaksat aga te Selago aya, tama Sela te Ebergo aya dao.

25 Tama Ebergo ogwa si ame nani. Te mego nogi Pelek.
10:25Te Hibru pogo te bidi nogi Pelek te gasa po dogoni tiwai pąde dao, tama te gasa po page te “pedebo” tama dao.
Magi baso meni, aga te tǫde bididubadi, tama te bidi hani dabe augwaligo augwa tedali tedali po wabo gagalali, tama tebogo te augwali tomode pedai dao. Tama Pelekgo ama nogi te Joktan da.

26 Tama Joktan da, te Almodatgo aya, me Selep, me Hasarmavet, me Jera, te augwali tama bagego aya dao, 27 Hadoram, me Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Seba, 29 Ofir, Havila, me Jobap da. Te tigidali da, te Joktango ogwa dabe nogi dao. 30 Te e bidi hani dabe bidaluali pesage da, te bulu Mesade gagalama, tama pelama, te Sefar pedai badu tugi pali, tama palima, te giliga pedalubo badu te bulu du dabe elalubo pedai badu tugi palio.

31 Te Siemgo hani dabede pedelali bidi dabe da. Tama deli deli hani dabe te augwa bidalubo bulude digi bidalua pali. Tama nosali deli deli hani dabe te augwa po dabe tedali elalua pali.

32 Te e nogi dabe nogi yali da, te Noago ame nani ogwade pedelali hani dabe nogi dao, tama te augwa bidali tǫ pedai dabe me da. Te węgo bidi ela silai madi, tama te nosali te tigidali tǫ pedaide te pedelali bidi sibi dabe, te augwali Noago wai dabego hanide naga pedela silali hani te megi me bidalubo.

Copyright information for `MPS