a[Gag 12:13; 26:7]

Genesis 20

Abraham me Abimelek

Te Abraham te Mamre tede bidali taga peyu, te Negeb moni tǫ pedai te badu pelama, tama aga te bulu si Kades me Sur, te bulu si tomode bidali. Aga te Gerar hanude te aga we Sara dali bidai. Tama te we bidi augwalibolo te tiwai po wai, “Sara te eno abe dao.” Tama Abimelek, te Gerar hanu tonalubo genuai bidi, agai te sę bidi meba tagala palama, tama augwaligo Sara agaba odasa asai. a 

Tiali goli, hulide God te Abimelekba nade pedelama, tama te po wai, “Sara te Abrahamgo sai we dao. Tama nage isaibao,” wali.

Tiali goli, Abimelek te Sara pąba pisąbadi tialio. Tama agai te po wai, “Genuai Bidio, te bidi deligo dwai sę me isiąbadi da, teda nago aga ela muaibawe? Nago eno hani bage me ela muaibawe? Abraham aga digi te tiwai po enabolo wai, ‘Te aga eno abe dao,’ wali. Tama we aga digi me te po wai, ‘Aga eno abe dao,’ wali. Te eno homude dolo da homu ebaso, tama tialio. Eno dwai sę ebeo,” wali.

Te nade Godigo te tiwai po wei ponani, “Awe, eno koneani, te nago homude dolo homu ebaso, nago tama tiali. Tama koneabaso, eno nage te we pąba pigi pisąma emainu elama, tama enabolo dwai sę idali homu yai. Tiali goli, megi nago te we aga bidiba ma tagala palao. Te bidi aga te eno po pusubo bidi profet dao, te agai gedu haluasa po weyu da, te nage me isigobeo. Te nago te we ma tagala palisiąwani da, teda nage me, te naga bidalubo tigidali we bidi dali, mu isila paibao,” Godigo te po wai.

Te sogo kigamu digi mu Abimelekgo aga sę ebo bidi tigidali i olama, tama augwalibolo te sę yali po tigidali augwalibolo pusali. Tama augwali wi dwai mu yalio. Tama Abimelekgo Abraham i olama, aga aselama, tama agai agabolo hanalu wali, “Nago mena tiwai kolesaga dabolo yaliwe? Nago te tibo po dabolo weyu, tama ena badi, te eno tonalubo we bidi augwali badi, da tigidaligo nago wede moni sęgę sali. Eno nagede mena dwai sę hasia bolo ebaso, tama nago te sę wei ponoyu, da dali tama tialiwe? Waa? Nago te yali kolesaga te dolo ebeo. 10 Magi baso nago tama tialiwe?” wali.

11 Tama Abrahamgo po wei ponoyu, te po wai, “Polobadu eno te tama homu yai, ‘Te e bulu bidi dabe augwali te Godide wi isiąbowe,’ te homu yai. ‘Tiyu, augwaligo ena ela munama, tama eno we saiba,’ homu yalio. 12 Tama mu tama, Sara te ena abe dao. Te da si go aya deli, tiali goli te aga ida tedali. Tama eno aga sai dao. 13 Polobadu te ena ayago bede bidibadi, tama Godigo ena tagala palobaso, te ena gasa buluba pali. Tama eno Sarabolo te tiwai po wai, ‘Nago te tiwai wiegi yai kolesaga naga enade yao,’ wai, ‘Te da si pabo madi tigidali pedaide nago te tama weyu, “Abraham te ena abe da,” po wao,’ te po wai dao,” Abrahamgo te po wali.

14 Tialima, Abimelekgo Sara te Abrahambolo ma mawai. Tama agai te sipsip meba badi, bulmakau me, sę ebo bidi me, sę ebo we me, te Abrahambolo manio. 15 Tama agai Abrahambolo tama po wai, “Suao. Te tigidali tǫ te eno dao. Te nage me badu pedai badu bidabo homu ebaso da, te nago sę dao.” 16 Tama agai Sarabolo te po wali, “Eno te mone umabo, te mone 1,000 mone silva, te nago abebolo mani. Te tialigo te po isilalio. Te augwaligo mu koneama, te nago dwai sę ebeo po waibao,” Abimelekgo te po wai.

17 Yawego te Abimelekgo hanide te tigidali we sibi haliga palia silama, te augwaligo wai ame nabo usu isiąwani. Agai tama tiali, te Abimelekgo te Abrahamgo we Sarabolo yali, te kolesaga wei ponoyu, tama tialio. Tama Abrahamgo Godibolo gedu haluasa po olama, tama Godigo Abimelek usu ma ilali. Tama Godigo Abimelekgo we me usu ilibadi, te aga sę ebo we dabe dali usu ilama, tama augwaligo wai ame nabo usu ma yai dao.

Copyright information for `MPS