a[Lu 23:30; Ped 6:16]
b[Tob 19:1-30]
c[Jer 4:3]

Hosea 10

Te Israel dabego doado bage hauwa elalu,
tama augwali te nai hauwa mu walobo
wiegi yai ni wain tiwai yalio.
Augwaligo te wiegi yai nai doado bage
umabo mu pedelama,
tialima augwa te tibo godigo alta,
me ni pos te umabo umabo digi nigilama,
tama augwa te ni pos bugagia mu me au ilai dao.
Augwali te tibo po naga wabo bidi tiwai yali,
tialima megi da, te augwa yali dwai sęde
te dwai dene saibao.
Godigo te augwaligo alta ela besela sąnama,
tama agai te augwaligo bulu hǫą
bidi noma nigali pos ni te dolaibao.

Te pąde sesabi gana bidisąbo gana elama bidisiąbadi,
te Israel dabego te tama po waibao,
“Dago te Genuai Bidigo po wali pisąbaso,
tialima te Genuai Bidigo dago king
sela sąwani da,” waibao.
“Te dago king elalugi sogo da,
teda agai da magi elama tau sigi dawe?
Mu menigi dao.
Te king dabego da tau sabo po
olo gani bole tiwai yali.
Te augwaligo olodali dąų walobo po hauwa olama,
tama augwaligo te olodali naga
te gasa tǫ kantri king bidi dabe dali po minama,
dąų walobo dao,” augwaligo te po waibao.

Te Israel dabego te doloba pai kolesaga tagalu,
te tobage dwai kolesaga naga ebo dao.
Tama te tobage dwai kolesagago te dwai nosaide
te bidi dolabo nai elalubo tiwai ebo dao.
Tama tiyu, augwali tomode te po tų hauwa
pedalobo dao.
Te bulmakau gol Betelde elaluali te dolaibao,
tama te taun Samariade bidali we bidi
te augwali wi elama,
te bulmakaude homu dene yaibao.
Te tibo godide sę ebo we bidi, me pris dabe,
augwali agade te homu dene eyu,
gela waibao, magi baso meni,
te Asiria dabego aga au dobage hųgia sąnama,
te aga dolaibao.
Tialima, te Asiria dabego te bulmakau
te Asiriaba sela pelama,
tama augwa te kingba te takis mabo tiwai yaibao.
Te Israel dabego te po page koneai
bidi dabego po wali pai,
tama te bidi dabego po te geda muanio.
Tialima, te boi bidi dabego augwali aiyaba elaluama,
tama te Israel dabe hale dwai mu saibao.
Te Israel king te hagawaibao,
te dwasianu dedelage kakali hogomu tiwai eyu,
te wę asu, tolasa pabo tiwai yaibao.
Te Israel dabego te tibo godiba lotu weyu,
te bulu du ugwadu bagede
te lotu wabo pesage elaluali,
tama Godigo te pesage dabe dolaibao.
Tama nosai me te sesane yai bono dabe pedelama,
te alta dabe mesegelaibao.
Tama te sogo te boi bidi dabede geme
duala sainu yali we bidi dabe,
tama augwaligo te bulu du dabeba hanalu,
te augwali mesega sao po waibao. a 

Genuai Bidigo te Israel dabe dolomainao po wai

Tialima, Genuai Bidigo te po wali,
“Polobadu te Israel dabego te Gibeade
enaba dwai sę yali,
tama augwaligo te kolesaga tagalobeo.
Tialima, te boi bidi dabego te Israelba hwįagaselama,
tama te hwį hwį pali, te Gibeaba usu nigi paibao.
b 
10 Tialima, eno te sę yabo homu ebaso da,
teda te tiwai naga eno te bidi dabeba hwįyu,
te augwaliba dene ilaibao.
Augwaligo te genuai dwai sę si yali.
Augwaligo ena tagalama, tama augwaligo
te tibo god dabeba lotu po odu geai dao.
Tama tibaso, eno te augwali dali
gasa bulu tǫ kantri bidi dabe deliba sisinama,
te augwaliba hwįagasomainu ilaibao,” wai dao.
11 “Polobadu Israel te ogwa we bulmakau
so me deli tiwai bidali,
te agai te wit bugagia agabo koneani,
te nai wit te we bidi dabego somainu yalio.
Tama agai te sę godolo mu elama yali.
Hasia agai te sinabo sę dene me isąwai,
tiali goli megi te eno agaba te sina yabo sę mawai.
Megi da, eno te Juda me Israel
te bulmakau tiwai sę dene emainu ilali,
bidigo te sę yabo bulmakau magede
te ni nami pedai kęnama,
tama agai te tǫ elibo masin kekasa bilaibao.
Aga te nai kekasa bilibo sę dene elama,
te ni nami pedaigo aga dogoni me
mage me dilama, dolalio.
12 Eno te Israel me Juda augwaliba te tama po walio,
‘Dagego te dwai kolesaga tagalama,
te doloba pai kolesaga wali peyu,
te enaba lotu waiąo,’ wali,
‘bidigo te gesi gide tǫ elama, te nai bulama,
te nai bugagia holama,
te hauwa walobo tiwai yaibao,’ wai.
‘Megi te dage ena God duga Genuai Bidiba
ma asobo sogo dao.
Te dage enaba ma asali da,
teda eno dage bugagia mu wiegi yai sę ilaibao.’
Eno dagebolo te po wai. c 
13 Tiali goli dagego te tama me tibeo. Menio.
Dage te gi sę ebo bidi tiwai yali, tiali goli dagego gide,
dagego te dwai kolesaga me dwai
tibo kolesaga naga bulali.
Tama tialima, dagego gide te nai dwai
naga pedelama, te dagego tubo sę ebao.”

“Dagego homugo te duga genuai ami hanigo
te dage tau sabo usu yaibao homu yali.
14 Tialima, te boi bidi dabego dageba hwįagaselama,
te augwaligo dagego te bomai obo banis elalubo
tigidali taun dolagasaibao,” wali.
“Te dolobo sę te polobadu te king Salmango
agai te taun Betarbelba hwįgi pelama,
te nai mu dolali tiwai yaibao,” wali.
“Tama aga hani dabego te augwaligo we wai dali selama,
te augwali subigila sąsąnama, te augwali isai dao.
Dage te Betel dabe, dagego te dwai sę hauwa yali,
tama duga te yali sęgo sęgę tiwai
dageba pedelaibao,” wali.
“Te hwįbo sogo, te augwaligo te Israel king ela munama,
te mu isilaibao,” te po wai dao.
15 

Te we bidigo Godide hagoma yali, tiali goli agai augwali godolo mu yalio

Copyright information for `MPS