a[Jer 46:2-26; Ese 29:1-32:32]

Isaiah 19

Genuai Bidigo Isip dabe dolaibao

Genuai Bidigo te Isip bulu dolaibao wabo po
mani. Te po e dao. a 
Suao. Genuai Bidi te pǫde ugwadu dualaluyu,
tama te bulu tǫ kantri Isipba polo sabolaibao.
Tama te sogo pedalobo si da,
te Isip dabego tibo god dabe noma genuai mu
saibao,
tama te Isip we bidi noma selama,
tama augwali wi mu elama,
tama augwaligo bomo mu sia saibao.

Tama Genuai Bidigo te po wali,
“Te eno te Isip dabego homu
hogodolama, tama Isip dabe augwa
hasi ma hwįaibao.
Te ama hasi ma hwįyu, tama yaibao.
Te Isip hanu dabe aga hasi ma hwįyu, tama yaibao.
Tama te provins dabe aga hasi tomode
ma hwįyu, tama yaibao.
Te eno te Isip we bidigo homu kolesaga paninama,
tama augwaligo bomo sia sanama,
tama augwaligo yainu yali sę dabe
augwaligo egobeo.
Te augwaligo augwa tibo god dabebolo
augwali tau somainu hanaluyu yaibao.
Tama augwaligo te isai bidi dabego
noma dali po wabo bidi dabe dali po wagi paibao.
Tama augwaligo homu kolesaga
hanaluyu, mena sę augwaligo yagawe waibao.
Eno te Isip dabe te tuni bidi dwai me
dologode tagalaibao.
Aga te sesena pai bidi mu, tama agai
augwali bomona mu tonaluaibao.
Ena God Genuai Bidi, Tigidali Bomo Elalubo Bidi, eno
po polo walio.”

Te wę Nail sula selama, aiya dulama,
tama tǫ pedalama, tama mu sula saibao.
Te tǫ te gebo pai tǫ pedalaibao.
Te ąį gamiade te wę dua dua sula sesa duludubadi da,
te dwai denami holaibao.
Tama te nosai, me te sigi dili dabe
węde elaluali nai dabe sese mobia paibao.
Tama me ma, augwaligo te wę
sesegede bulali nai dabe me sese sasilama,
tama waligo sela paibao,
te nai dabe me elalugobeo.
Tama te wę Nailde sųgų sabo
bidi dabe augwali homu dwai elama,
tama augwali gela waibao.
Te augwaligo huk dabede me umben wa
dabego siyu yabo sųgų menia saibao.
Tama te bidi dabe homu sęgę dali bidaibao.
Tama me, te name ugwa nigibo
hobi nigibo we bidi augwali me homu sęgę mu
yaibao. Magi baso meni.
Te hobi nigibo nai dabe me te gide me holisąma ebaso.
10 Te hobi meni baso, te name ugwa
nigibo sę ebo bidi dabe dolama bidaibao.
11 Te hanu Goan genuai bidi dabe
te kolesaga meni yai bidi dabe naga dao.
Tama te Isip tuni bidibolo wiegi yai
kolesaga mabo bidi dabe
augwa geda muai kolesaga agabolo mani.
Isip tuni bidi, augwali te kolesaga sai
bidi dabego nagebolo te tama
po wabo dao, augwali te polobadu
kolesaga sai bidi dabe,
me te wiegi yai kolesaga hauwa
elaluai bidi dabego hanidu asai dao po waibao.
12 Tiali goli, augwaligo kolesaga menade dualaliwe?
Te Tigidali Bomo Elalubo Bidi Godigo
te Isip dabe dali yabo sę po geme dualaliwe,
te agai nage dali yabo sę po wabewe?

13 Te hanu Soan, me genuai hanu
Mempis genuai bidi dabe,
augwali te kolesaga meni yai bidi dabe naga dao.
Tama me ma, te Isip bulu tobolu we bidi dabe augwaligo
te bulu bugagia tolasa sę ebeo.
14 Genuai Bidigo te Isip dabego
homu kolesaga polo dolai dao.
Te pagede te Isip dabego ebo sę dabe dolo me pabeo,
te geda mubao, te polobo bidigo aga bogu agalama,
tulaluainu ebo tiwai te ebao.
15 Te bulu Isip bugagia bidimainu
tau sabo bidi menio, tagala,
aga te genuai bidi, o aga olo bidi.

Genuai Bidigo Isip dabe mu dolama, tama augwali homu begelaibao

16 Tama te sogo te bulu Isipgo te tama sęgę tolalubaso da, augwaligo suaibao. Te Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidigo augwali dolainu nogo dolalubo sueibao. Tama augwali te we dabe wi elama, noma sabo tiwai yaibao. 17 Tama te Isip we bidi dabe augwaligo te bulu Juda nogi ebo si da, tego augwali te Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidiba homu kone yaibao. Me, te augwaligo agai augwalibolo yai ebo sę dabe kone yaibao. Tama augwali wi genuai mu yaibao.

18 Te sogo te Isip dabego a naga hanu we bidi dabego te Hibru pogo po waibao. Tama te hanu we bidi dabego te Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidigo nogide augwali te aga dologode bidai olama, augwaligo mu po waibao. Te hanu me deligo nogi augwaligo te nogi nogi yaiba, Giligago Hanu.
19:18Te meba poloba Hibru pogo asęani bukude te nogi elalubao, “Giligago Hanu,” da wali. Tama te po mebade te tiwai nogi elaluali “Dolabo Taun,” da wai dao.
19 Tama te sogo te Genuai Bidigo te alta me te bulu Isip hanude elaluaibao. Tama me te masigi pos me elaluaibao. Augwaligo Genuai Bidigo mu dąį ilama, elaluaibao. Te bulu Isip dąį side elaluaibao. 20 Te alta de masigi pos si te we bidigo Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidi sulama, homugo konebo te dąį tiwai elaluaibao. Tama te boi bidi dabego augwali dolainu asobaso da, teda augwaligo Genuai Bidiba i olama, tama Genuai Bidigo augwali tau somainu bidi me augwaliba taga palaibao, te augwali tau selama, augwali ma somainu. 21 Tama Genuai Bidigo te Isip dabego aga deli naga te Genuai Bidi dao olama, konemainu tagalaibao. Tama agai tama tibo sogo da, te Isip dabego bugagia mu koneama, agaba lotu po weyu, agaba ofa nai dabe sela peyu yaibao. Tama augwaligo agaba bomo yai pogo dąų olama, tama augwaligo yaibao wali sę dolo tama augwaligo yaibao. 22 Te mu tama, Genuai Bidigo Isip dabe dene mawaibao. Tiali goli, agai te ebo kolesagago da, teda augwaligo dwai kolesaga ebo dodolaibao. Tama augwali homu begelama, tama augwali agaba ma paibao. Tama agai augwaligo gedu haluasa po wabo odama, tama augwali bugagia tau saibao.

23 Tama te sogo da, te mone sunumi te Isip dali Asiria si tomode elaluaibao. Tama te Asiria dabe Isip buluba peyu, me te Isip dabe te Asiria buluba asiyu yaibao. Tama te bulu si we bidi dabe augwali te Genuai Bidi deliba naga lotu waibao. 24 Tama te sogo te Israel dabe, me te bulu Isip, me Asiria sigo hai namu si pedalaibao. Tama te we bidigo te gasa tǫde we bidigo dabebolo dwagi yai mobo mawainu da, augwaligo te tama po waibao, “Eno homugo Godigo te sela bulu bidi dabe dali yali sę tiwai dage dali me emainao, te Isip ebadi, me Asiria ebadi, me Israel, te tama sela bulu yali gilama.” 25 Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidigo dwagi yai mobo po mayu, te po waibao, “Dage Isip dabe, ena we bidi dabe dage dali eno wiegi yai sę yaibao. Tama eno te Asiria dabe dage dali me eno wiegi yai sę yaibao. Tama me eno dage Israel dabe dali me, eno wiegi yai sę yaibao. Te Israel we bidi da, ena we bidi bidimainu yali we bidi.”

Copyright information for `MPS