a[2 Kin 24:18-20; 2 Sto 36:11-13]

Jeremiah 28

Hananiago te we bidi dabe tibo po ola mawai

Te kibu be me si me si wabo te Sedekaia te Juda king bidali, tama te kibu be te polua a naga wabode, te taun Gibeon bidi me deli, aga te profet Hanania, te Asurgo ogwa, aga te Genuai Bidigo beba asama, tama po me deli te Jeremaiabolo me, te pris dabeba me te we bidi dabego gedude pusalio. Agai te tiwai tama po wai, a  “Da Israelgo God, aga Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidigo, agai te tiwai po walio, ‘Te Babilon kingo dage tonalubo, te bidigo ni nami pedai te bulmakau mageba munama, te bulmakau tonalubo tiwai ebao. Tialima, eno te ni nami pedai dage magade munalubo togola sąwaibao, te agai dage mu ma tonalugobeo. Te kibu be si silisąbadi, tama te eno bede tigidali nai te eno ma saibao, te Nebukatnesargo Babilonba sela pali nai dabe selama, tama eno te Jerusalemba ma sesaibao. Tama me eno te king Jehoiakin saibao, te Jehoiakimgo ogwa, te gasa Juda dabe te Babilonba kalabus igi pali bage me selama, tama eno augwali ma odasa asaibao. Magi baso meni, eno te Babilon kingo dage mageba muani ni nami pedai togwa sąwaibao. Ena Genuai Bidi, eno te po wai dao,’” te bidi Hananiago te po wali.

Tialima, profet Jeremaiago te profet Hananiago po te pris dabego gedu, me te Genuai Bidigo be pąde dolalubo we bidi dabego gedude, te agai po wei ponai dao. Jeremaiago te tiwai po wali, “Mu tamao, eno homugo Genuai Bidigo nago wabo po tiwai emainu yali. Genuai Bidigo te profet po wabo mu pedalumainogo homu yalio. Tama aga bede nai dabe te somainogo, tama te Babilonde bidibo we bidi dabe ma odasa asaiba homu ebo dao. Tialima, megi da, nago me te tigidali we bidigo te eno gasa po wabo odao. Te polobadu digi gagalasa, te megi e sogoba usu nagasobao, te da i badu elalubadi, te polasa pedelali profet dabe, augwaligo te tiwai po wai, te hwįnama dolobo sę genuai me, dwai gasi me, te we bidi hani hauwaba pedelama, te genuai tǫ kantri dabeba me pedelaibao wali. Tialima, te profet me deligo te we bidi bugagia dugulalueibao po obaso da, teda te mu po wabowe, ma meniwe, te dago konebeo. Tialima, te nosali, te po mu pedalubaso da, teda dago koneaibao, mu tamao, Genuai Bidigo po te profetba menama, te aga tagala palobaso asai yali homu ebo dao,” wali.

10 Jeremaiago te po obaso, tialima, Hananiago te ni nami pedai, te Jeremaiago magede domoalubadi digi te peda salio. Tama Hananiago te magede domoaluali ni nai pedai pepeda sąwai dao. 11 Tama aga te we bidi dabego gedude dolugulama, te po walio, “Genuai Bidigo te tiwai po walio, ‘Te tama deli kolesagade naga te Nebukatnesargo, te we bidi dabeba me te tigidali tǫ kantriba domonani ni nami pedai te eno alua sąwaibao. Te kibu be si silisąbadi, eno te tiwai yaibao,’ Genuai Bidigo te po wai,” Hananiago wali. Jeremaiago te po odolama, aga palio.

12 Te profet Hananiago te ni nami pedai te profet Jeremaiago magede domoaluali te alua sąwani te sogo me badu bidama gana nosali, Genuai Bidigo Jeremaiabolo te tiwai po mawai, 13 “Nage pelama, te po Hananiabolo pusugi pao, ‘Genuai Bidigo te tiwai po walio, “Nago te augwaligo ni nami pedaigo nigali ni nami alua sąwani. Tiali goli, te tobage nai augwaligo aingo nigilama, te nago aluali ni nami hasegelama, elalueibao. 14 Ena te Israel God, ena Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidi, eno te tiwai po obao. Ena digi eno augwaligo aingo nigai domabo nai selama, eno te we bidi dabeba, me te tǫ kantri dabeba, muna muna paibao, te augwali Babilon king Nebukatnesargo olo sę ebo bidi bidalueibao. Tama eno te bulu uni hasa sibi tigidali me agaba mani, te augwali me aga dologode bidaibao,” Genuai Bidigo te po wai.’ Nago te po Hananiabolo pusigi pao,” Genuai Bidigo Jeremaiabolo wali. 15 Jeremaiago te po pusulama da, tama agai Hananiaba te po ma wali, “Hanania, nago odao. Genuai Bidigo nage me tagala palobeo. Tialima, nago te we bidi dabe tibo po ola mobaso, te augwaligo nago po homude dąų wali. 16 Tama tialima, Genuai Bidigo te tiwai po wali, ‘Mu tamao, te eno nage te tǫde mu silaibao. Te kibu bede naga nage isaibao, magi baso meni, nago pogo te we bidi dabe kekebaso, te eno po sela sąwainogo ebo dao.’” Te po wali. 17 Te kibu bede digi te polua a naga olama, me badu si wabo side, te profet Hanania isai dao.

Copyright information for `MPS