a[Nam 35:1-8]

Joshua 21

Te Livai dabego hanu dabe

Te Livaigo hanide te tobolu bidi dabe pelama, te pris bidi Eleasar me, te Josua te Nungo ogwa me, te tigidali Israel hani dabe te tobolu bidi dabe bidibo madi sugi pali. Augwaligo te bidi dabe te Silo bulu te Kenan dabego tǫba sisinama, tama augwalibolo te tiwai po wali, “Genuai Bidigo bomai po dabolo te Mosesgo pedauwalide mani, te dago digi dena hanu meba sobadi, tama te dago bulmakaugo tuabo te wiegi yai nosai elalubo tǫ saibao wali,” augwaligo te po wai. a  Tama tibaso, te Israel dabego te Genuai Bidigo po wali pelama, tama augwaligo te hanu dabe me, tama te augwa nosai elalubo dwasianu tǫ dabe badi, te Livai hani dabebolo mani.

Hasia augwaligo te Kohatgo hani sibibolo dąį ilama, tama augwaligo te hanu dabe sai. Te hani pris dabe te augwali te polasa bidali, te pris te wąį Arongo hani dabe, tama augwaligo te Juda hanide me, te Simeon hani me, Benjamin, te hani selade augwaligo te nogo si olama, sągągo sela hanu sali. Tama te Kohatgo gasa hani augwaligo te nogo si hanu dabe sali, te Efraimgo hanide, me Dango hani, me Manasego hanide te hanu dabe sali.

Te Gersongo hani sibigo te Isakar, me Aser, me Naptali, te hanide te augwaligo te 13, te tama hanu sali, tama te Manasego hani te Basande bidali bagego hanu meba, te Gersongo hani sibigo me sobadi yali.

Te Merari hani sibigo te Ruben, me Gat, me Sebulun, te hani selago hanu te 12 hanu sai.

Te Israel dabe augwaligo te Livai dabe hanu, me te bulmakau dabe bidabo tǫ dąį ilali. Augwaligo te Genuai Bidigo te Mosesgo pedauwalide wali po tiwai gilama te sę yali.

Te e nogi da te Juda me Simeon te hani sigo hanu dabe te Kohat hani sibigo te pris sę emainogo te hanu dabe hasia bolo mani. Te bidi dabe augwali te Arongo wąį dabe dao. Te we bidigo augwali bidabo badu bolo te hanu tǫ mani. 11 Tama augwaligo te hanu Kiriat Arba, te gasa nogi me Hebron elaluali, te augwaliba mani. Tama te polobadu bidali bidi Arba te Anakgo aya dao. Kiriat Arba te bulu du te Judago bulu badu elaluali. Augwaligo te Kohat dabebolo te hanu, me te pąde elaluali tǫ dali, te tama te bulmakau dabego tuabo wiegi yai nosai elaluali dali, te augwalibolo mani. 12 Tiali goli te we bidi augwaligo te gi sę yabo tǫ me, tama te hanu pąde elaluali bulu dabe dali, te Kalep agabolo polobadu mawai dao. Kalep te Jefunego ogwa dao.

13 Augwaligo te hanu dabe te pris Arongo wąį dabebolo mani. Te Hebron, te bidi dabe geme duala wi sigi pabo hanu da, me Lipna, 14 me Jatir, me Estemoa, 15 me Holon, me Debir, 16 me Ain, me Juta, me Betsemes, te tama hanu dabe dali te wiegi yai nosai te bulmakaugo tuabo te tǫde elaluai. Te Juda de Simeon hani sigo te 9 hanu augwali mani.

17 Te Benjamingo hanigo te hanu me si me si augwaliba mani, Gibeon me Geba, 18 me Anatot, me Almon, te bulmakaugo tuabo nosai elalubo wiegi yai tǫ dali, te augwali mani. 19 Augwaligo te hanu nogo si olama, sągągo sela hanu dali, te bulmakaugo tuabo wiegi yai nosai elalubo tǫ dabe dali mawai, te pris dabebolo, te augwali Arongo wąį dabe dao.

20 Te Kohatgo gasa hani mebago te Efraimgo hanide te tǫ me hanu meba sali. 21 Te bidi dabego te hanu me si me si augwali mani. Sekemde, te bulmakaugo tuabo nosai wiegi yai elaluali te Efraimgo bulu dude, te bidi elali bidi dabe geme wi duala sigi pabo hanu elaluali, me Geser, 22 me Kipsaim, me Bethoron dali, te wiegi yai nosai bulmakaugo tuabo tǫ dali elaluali. 23 Tama augwaligo te Kohat dabebolo te Dango hanigo hanu me si me si mani, te Elteke, me Gibeton, 24 me Aijalon, me Gatrimon dali, te wiegi yai nosai te bulmakau dabego tuabo nosai tǫ dali elaluali.

25 Te Manasego me badu hanigo te hanu si augwalibolo mani, Tanak, me Gatrimon dali, te bulmakaugo tuabo nosai elalubo wiegi yai tǫ dali mani. 26 Te hanu nosali sabo Kohatgo hani sibi dabe, augwaligo te hanu nogo si dali, te bulmakaugo tuabo nosai elalubo wiegi yai tǫ dali sali.

27 Te Livaigo gasa hani sibi te augwali nogi Gerson nogi wali, augwaligo te Manasego hani badu te hanu si sali, Golan te Basan pedai badu, te bidi elali bidi dabe geme wi duala sigi pabo hanu me deli, me te Bestera dali, te bulmakaugo tuabo wiegi yai nosai elalubo tǫ dali sali. 28 Te Isakargo hanigo te hanu me si me si te augwali mani, te hanu nogi dabe Kision, me Daberat, 29 me Jarmut, me Enganim, te bulmakaugo tuabo wiegi yai nosai elalubo tǫ dali mani. 30 Te Asergo hanigo te hanu me si me si te augwali mani, Misal, me Apdon, 31 me Helkat, me Rehop, te bulmakaugo tuabo nosai elalubo wiegi yai tǫ dali mani. 32 Te Naptaligo hanigo te hanu sela te Livai hani augwalibolo mani, Kedes te Galili pedai badu, te wiegi yai nosai elalubo badu, tama te da te bidi elali bidi dabe geme wi duala sigi pabo hanu me deli dao, tama me Hamotdor, me Kartan, te kibu bulmakau dabego tuabo nosai wiegi yai elalubo tǫ dali mawai. 33 Tama elama, tama te Gersongo hani sibi augwaligo te 13 hanu, me te augwali pąde te bulmakaugo tuabo nosai elalubo wiegi yai tǫ dali sali.

34 Te Livai gasa hani me badu, augwaligo nogi te Merari wali, augwaligo te Sebulungo hanigo hanu me si me si sai, Jokneam, me Karta, 35 me Dimna, me Nahalal, te bulmakaugo tuabo nosai wiegi yai elalubo tǫ dali sali. 36 Te Rubengo hani augwaligo te hanu me si me si te augwali mani, Beser, Jahas, 37 me Kedemot, me Mefat dali, te wiegi yai nosai bulmakaugo tuabo elalubo tǫ dali mani. 38 Te Gatgo hani augwaligo hanu me si me si te tigidali augwali mani, Ramot te Gileat pedai badu, te hanu da te bidi elali bidi dabe geme dula sigi pabo hanu me deli dao, tama me Mahanaim, 39 me Hesbon, me Jaser, te wiegi yai nosai te bulmakaugo tuabo elaluali tǫ dali mani. 40 Te Merarigo hani sibigo te hanu nogo si olama, sągągo si hanu dali te sali.

41 Te Israel dabe tigidali bidaluali tǫ pedai, te augwaligo te hanu bidi sese si olama, te a naga me sela, te tama hanu 48 dali, te bulmakaugo tuabo wiegi yai nosai elalubo tǫ dali, te Livai hani sibi augwalibolo mani. 42 Te tigidali hanu deli delide tǫde te bulmakau dabego tubo nosai te pąde elaluali.

Te Israel dabe augwaligo tǫ sali

43 Tialima, Genuai Bidigo te tigidali tǫ pedai te Israel dabe augwaliba mani, te polobadu agai te augwa wąį dabebolo te bomo yai po dąų wali tiwai gilama yali. Tama te Israel dabe augwaligo te bulu tǫ selama, tama augwali tede bidali. 44 Tama Genuai Bidigo te boi pilama wiegi yai pemene ebo sogo augwalibolo mani, te agai augwa wąį dabe dali dąų wali po tiwai gilama yali. Te haniani boi bidi hani dabe augwali te Israel dabe tigidali badu bidai goli, tama Genuai Bidigo augwali tau siyu, tama augwaligo augwa boi bidi dabe tigidali aiyaba elaluama, tama te boi bidi dabe deli mego te augwali aiyaba elaluainu ebo te usu meni yani. 45 Genuai Bidigo te tigidali wiegi yai te dąų wali po te Israel bage augwaliba mu usu nama, tama te sę ela silali. Agai wali po me deli munu me tulalubeo.

Copyright information for `MPS