a[Nam 6:1-5]

Judges 13

Samson pedelali

(Dąį 13-16)

Manoago wego Samson ame nani

Te Israel dabego dwai sę te Genuai Bidi gedude ma yali, tama agai augwali te Filistia dabego tolalumainu ilama, tama augwali te hanigo tonalubadi, te kibu be bidi sese si te 40 bidalio. Tama bidi me deli te Sora hanude bidali, te bidi nogi Manoa. Aga te Dango hani bidi. Te agai wego te wai me ame nesiąwai. Me sogode te Genuai Bidigo Ensel Bidi te weba asama, tama agabolo te tiwai po wali, “Polobadu nago wai me ame nesiąwai, tiali goli nage haliga elama, tama nago ogwa ame naibao,” wali. “Tama tialima, nago bugagia odao. Nago te wain wę me, te bomai ąį me, te me tulamuo. Tama nago te eno bidi dabebolo te tugio olama, habu selali nai te me tulamuo, magi baso meni, te nage haliga elama, tama nago te ogwa me deli ame naibao. Tama nago aga tobolu nisi me togolamuo. Te da te Genuai Bidigo sę naga tede elalubao, te aga idago ame nabo sogo tiaibao. Tama agai te wain ąį me, te bomai ąį me, me tusiąma, tama te bidi dabebolo tugio olama habu selali nai me te munu me tugio,” wai. “Tama agai te Israel dabe te Filistia dabego nogode ma dobola sabo sę te gagalaibao,” wali. a 

Tama te wego aga bidibolo wagi peyu, te tama tiwai po wali, “Te Godigo bidi me deli enaba asai. Te agai gesabidi ula yali, te Godigo Ensel gesabidi ula ebo tiwai yalio. Eno aga sulama, te ena wi mu yai. Eno aga te menadu asali po te hanalubeo. Tama agai te aga nogi me te nogi ebeo. Tiali goli, agai enabolo te po wali, te ena haliga elama, te eno ogwa me deli ame naibao wai. Tama agai te po wai, eno te wain wę me, te bomai ąį me, te me tugio wali, tama eno te Genuai Bidigo habu selali nai me tugio wai. Godigo te ogwa sa muai baso, te aga Godigo bidi dolo bididubadi, te aga pedalubo sogo gagalasa pelama, te aga isibo sogoba usu nugi paibao wali.” Manoago wego agaba te po wai.

Tama Manoago Godiba gedu haluasa po weyu, te po wali, “Genuai Bidi, te nago tagala palali bidi, te eno homugo te bidi te nago da siba ma asomainu tagala palao. Tama agai da sibolo te wai nosali pedalubo si sabo sę po tigidali te da sibolo wagasomainu homu yai,” te po wai.

Tama Godigo Manoago te gedu haluasa po wabo odai. Nosali aga we te gide bididubadi, tama Godigo Ensel Bidi agaba pedelali. Tiali goli, aga bidi Manoa, te aga dali bidisiąwai. 10 Tama tibaso, te we polo udada pelama, tama aga bidibolo wagi pali, “Odao! Te polobadu enaba po wagasali bidi te megi ma asalio.” 11 Tama Manoa hogodama, tama te aga we wali pali. Manoa te bidi bidiboba sabolama, tama agabolo te tama po hanalu wali, “Nage te bidi polobadu nago te eno we dali po miani bidi da, agawe?” Tama te bidigo te po wali, “Awe, ena tama dao.” 12 Tama Manoago te po wali, “Teda, nago te po wali nai, te nosali pedalubo si da, teda te wai mena tama bidigowe? Te agai magi sę egowe?”

13 Tialima, Genuai Bidigo Ensel Bidigo Manoabolo te po walali, “Te wego te eno agabolo wali po tigidali te bugagia wali pao,” wali. 14 “Agai te ni wain du me tulamuo. Tama agai te wain ąį me tusiąma, te bomai wę me tugio. Tama agai te Genuai Bidigo te habu selali nai dabe me tugio. Agai te eno po tigidali dolo wali pela silao,” wali.

15 Manoago te bidi te Genuai Bidigo Ensel Bidi da homu isiąyu te agai konesiąwai. Tama tiyu, agai te po wali, “Nage polo pelamuo, te nage bidiyu bolo yao olama, tama da sigo te ogwa bidi meme kibu elama, ulama, te nage tuagameo,” wali.

Tiali goli, enselgo te po wali, “Te dage sigo ena dąų olalubaso, te eno dage sigo nai me sela tugobeo. Te dagego te kibu elainu da, teda dagego te Genuai Bidiba ofa elama, tama te siaba ulama, tigidali domainu yao.” Te po wai.
17 Tialima, Manoago te po wali, “Nage nogi nogi yao. Tama nago te po wagasali sę, te sogo pedalubo side, teda da sigo nago nogi ugwaba saibao,” wai. 18 Tama enselgo te po wali, “Magi baso te dagego eno nogi koneainogowe? Te eno nogide te we bidi homu hauwa eyu, noma siyu ilaibao,” wali.

19 Tama tilama, Manoago te gesi ogwa bidi meme dali, te wit me selama, tama te Genuai Bidiba ofa ilali. Agai te alta masigi daide te ofa yali. 20 Te altade nogani sia te genuai deyu, tama te sia bogoli ugwaba holali, tialima te Manoa we de bidi sigo suali, te Genuai Bidigo Ensel Bidi te sia dabo wali te dagaluba holalio. Tama te we de bidi si te tǫba degasa dulama, te gesabidi tǫba pǫgulali. 21 Tama te ensel te Manoa dali aga we de bidi si bidiboba munu ma pedalubeo. Tialima, megi da, Manoago koneani, te bidi te Genuai Bidigo Ensel Bidi da te homu yai. 22 Tama Manoago aga webolo te po waliyu, te po wai, “Te da si isaibao, magi baso meni, dago te Genuai Bidigo Ensel Bidi sualio.” 23 Tiali goli, aga wego te po wai, “Te Genuai Bidigo da si elainogo tigi sogo da, te agai da sigo ofa yali te godolo igi menio. Tama agai te tigidali nai da sibolo me ola magi menio. Tama agai dabolo te megi e ola mani tobage sę po te me pusigi menigi dao,” wali.

24 Tialima nosali te wego te ogwa ame nenama, tama augwaligo aga nogi Samson poali. Te wai bomapi pedalubaso, te Genuai Bidigo aga dali wiegi yai sę yali. 25 Tama aga te Dango pesagede bididuali, te Sora me Estaol bulu si tomode bidai, tama Genuai Bidigo Mobogo aga sunumi ola mabo sę gagalali.

Copyright information for `MPS