a[Neh 7:73]

Nehemiah 11

Te Jerusalem taunde bidali we bidigo nogi dabe

Te sogo te Israel tobolu bidi dabe te Jerusalemde bidali, tama te meba we bidi augwali gasa hanu dabede bidada pali. Tama augwaligo satu gagali yali, te augwa nogo si hani tomode deli deli hani te Jerusalemba bidigi pabo bage sa mumainogo, te Godigo hanu. Tama te gasa hani meba augwali te gasa meba hanu dabede bidada pali. Tiali goli, te meba we bidi hanigo te augwa homu kolesaga wali pelama, te Jerusalemba bidigi pali, tama te Israel dabego wiegi yai homu pemene augwaliba yalio. Te gasa Israel hani dabe me, pris dabe me, Livai dabe me, te Godigo bede sę ebo bidi dabe me, tama te king Solomongo sę bidi wąį nǫų hani dabe, augwali te augwa taunde me tǫde digi bidaluai.

Te Juda tǫ provins pedai genuai bidi dabe te Jerusalemba bidagasali bidi dabego nogi e tiwai dao.
Te Juda hanigo tobolu bidi si elaluai, Ataia me Masea. Ataia aga te Usiago ogwa, tama aga bulali wąį nǫų te Sekaraia da. Te Ataia aga gasa me bulali bidi wąį nǫų te tiwai, Amaria, Sefatia, me Mahalalel. Augwali te bulali wąį nǫų bidi Peres da, te Judago ogwa dao. a 

Masea te Barukgo ogwa da, tama te bulali wąį nǫų bidi da, te Kolhose. Te Maseago gasa bulali wąį nǫų dabe te tiwai, Hasaia, Adaia, me Joiarip, me Sekaraia. Augwali te wąį nǫų Selago wai dabe da, te Judago gasa ogwa me dao.

Te Peresgo hani 468 te bomai bidi naga te Jerusalemde bidai dao.

Te Benjamin hanide te tobolu bidi dabe elaluali, Salu, me Gabai, me Salai, me Joel, me Juda. Salu te Mesulamgo ogwa, tama Joetgo ogwago wai te agai wąį nǫų da. Te Salugo gasa bulali wąį nǫų dabe te tiwai elaluali, Pedaia, me Kolaia, Masea, Itiel, me Jesaia dao. Tama Gabai de Salai si te Salugo hai name da wali. Tama te Benjamingo we bidi hani tigidali te Jerusalemde bidali namba te tiwai, te 928 dao. Tama Joel, te Sikrigo ogwa da, aga te Benjamingo hanide polalubo bidi bidali. Tama Juda, te Hasenuago ogwa te Benjamin hani da, aga te si wali Jerusalem pedai tobolu bidi dao. 10 Te Jerusalemde bidali pris dabego tobolu bidi dabe nogi te tiwai elaluali, Jedaia, te Joiaripgo ogwa, me Jakin dao. 11 Tama tobolu bidi Seraia, aga te Hilkiago ogwa, tama wąį nǫų Mesulam. Tama te Seraiago wąį nǫų dabe te tiwai, Sadok, me Meraiot, me polalubo pris Ahitup dao. 12 Te hani bidi te 882 te Godigo tempel be tomode sę yai dao.

Tobolu bidi Adaia aga te Jerohamgo ogwa, tama te wąį nǫų Pelalia da. Tama aga wąį dabe te tiwai, Amsi, me Sekaraia, me Pasur, me Malkia dao.
13 Te hanide te 242 bidi elaluai.

Tobolu bidi Amasai aga te Asarelgo ogwa, te wąį nǫų Asai. Tama agai wąį nǫų dabe te tiwai, Mesilemot me Imer dao.
14 Te hanigo te bomai ami bidi te 128 elaluai. Tama te ami bidi dabe augwa tobolu bidi, te Sapdiel, tama aga te genuai nogi elalubo hani sibi bidi me deli dao.

15 Te Livai hani tobolu bidi dabe te Jerusalemde bidali te tiwai. Polalubo bidi Semaia aga te Hasupgo ogwa, tama te wąį nǫų Asrikam. Tama te Semaiago wąį nǫų bidi si, te Hasabia me Buni dao. 16 Tama tobolu bidi Sabetai me Josabat sigo te sę dabe te Livai dabego te Godigo tempel be bulu badu ebaso tonaluai. 17 Tobolu bidi Matania te Mikago ogwa, tama agai wąį te Sapdi. Aga te Asap hani da. Te Godigo bede lotu po wabo sogo, Matania te bidi dabego gedu haluasa po weyu, Godiba usu da wabo tonalubo polaluali bidi dao. Tama tobolu bidi Bakbukiago te Matania te sę ebo tau sali. Tobolu bidi Apda aga te Samuago ogwa, tama aga wąį nǫų Galal. Aga te Jedutungo hani dao. 18 Te Godigo taun Jerusalemde bidali Livai dabego namba e tiwai, te 284 dao. 19 Te Godigo tempel be sunumi tonalu, te Jerusalemde bidali tobolu bidi sigo nogi e tiwai, Akup me Talmon. Te hanigo namba te 172 dao.

20 Te gasa Israel we bidi dabe, me gasa pris, me Livai dabe te Juda gasa taunde bidali, te augwa tǫde digi tama bidai. 21 Tama te Godigo tempel bede sę ebo bidi dabe te Ofelde bidali, te Jerusalem me badu, tama te bidi Siha me Gispa sigo augwali te sę ebo tonaluai dao.

22 Usi te Banigo ogwa da, tama wąį nǫų Hasabiago wai. Tama agai te Livai dabe te Jerusalemde tonalu bidali. Usi te Asap hani, tama aga wąį si, me Matania me Mika da. Te Asap hanigo naga te Godigo tempel be tomode te musik elibo sę tonaluai dao. 23 Kingo te bomo yai po me deli muyu, te mena mena hanigo te tigidali side Godigo be tomode musik elibo sę tonaluabo bidi nidigili pai dao. 24 Tama Petahia te Mesesabelgo ogwa, te Sera hani sibi, te Juda hani dao. Tama Petahia te Persia bidali te Israel dabe augwa pedauwali deliba munama, te king bidibolo po omainu ebo bidi bidai dao.

Te Juda me Benjamin hani sigo taun dabe

25 Te we bidi hauwa te augwa taun tǫ pąde bidaluai. Te Juda hani bidi meba te taun selade bidali, Kiriat Arba, me Dibon, me Jekapsel, tama te taun pąde elalubo bulu dabede bidalio. 26 Tama meba te taun Jesua, me Molada, me Betpelet, 27 me Hasarsual, me Berseba, tama me te Berseba pąde elalubo bulu dabede bidali. 28 Tama meba te Siklakde bidali, me te Mekonade, me te Mekona pąde elalubo bulu dabede bidai. 29 Tama meba te Enrimonde bidiyu, me te Sora, me Jarmutde bidai, 30 me te Sanoa, me Adulam, me te taun pąde elalubo bulu dabede bidai. Tama meba te taun Lakisde bidai, tama augwa te Lakis pąde elalubo tǫde bidai. Tama meba te taun Asekade bidali, tama te pąde elalubo bulu dabede bidai. Tama te Juda dabe te Bersebade bidali, te saut badu, te Berseba tomode elalubo taun tomode bidai, tama te odogo tǫ bulu te Hinom te not badu me bidai dao.

31 Te Benjamin we bidi hani meba te Geba taun, me Mikmas, me Aija, me Betel, tede bidali, me te Betel taun pąde elalubo bulu dabede bidai. 32 Tama meba te taun Anatot, me Nop, me Ananiade bidai, 33 me te taun Hasor, me Rama, me Gitaim, 34 me te taun Hadit, me Seboim, me Nebalat, te taunde bidali, 35 te Lot me Ono, te bidi dabego te haniani nai nigibo te odogo tǫ bulu pesage dao. 36 Tama te tobolu bidi dabego te Juda dabe dali bidibo Livai dabeba te po waliyu, te mebago augwa bidibo page bulu tagalama, te Benjamingo hani dali bidigi piąo wali, tama meba teba bidigi palio.

Copyright information for `MPS