Proverbs 23

(6)Te nage genuai bidi me deli dali dugulama nai tubo sogo, nago te nai augwaligo nage mabo naiba homu kone kone yao. Tama nage te nai hauwa tubo bidi yai baso da, teda naga homude ebo kolesaga te aiyaba elaluao. Nago te genuai bidigo wiegi yai naide te nago homu pesą igio. Tiyu, agai naigo nage homu puna palama, tama nago te agai wei isiąbo kolesaga yabuo.

(7)
Nage te mone hauwa elalubo bidi pedelabo sę dene mu igio. Te nage wiegi yai homu elalubaso da, teda nago te tiwai me igio. Te nago mone hauwa sobadi goli, te tagala, te polo tama sia saibao. Te mone te ba bogo tiwai elama, tama te ba kemodage tiwai ugwaba bola holobo dao.

(8)
Nago te aga doado bage dabe dąų ola sabo nai yogo bidi dali nai me tugio. Nago agai te wiegi yai naide pesą me igio. Magi baso meni. Te nage aga dali nai tubaso da, teda agai te tiwai po nagebolo waibao, “Ae, nago nai me wę tubo te naga homugo tuao,” waibao. Tiali digi, agai po te mu po menio. Te aga homude, agai te nisu naga nai nage maiabo te aga konea palio. Te nago te bidigo ebo kolesaga te nago mu konea pabo sogo da, teda nago te tuali nai dabe te bugulabo homu yaibao. Tama nago agaba te homu bega sabo wali po tigidali, te odolali hagala saibao.

(9)
Nago te wiegi yai homu elalusiąbo bidi dali po me migio. Te nago wiegi yai homude elaluali po agaba pusu baso da, teda agai dwai mu naga ilaibao.

(10)
10 Polobadu mu augwaligo te tǫ dąį muani, tama nago te dąį ilali ma kidiligio. Tama nago te tiana wai dabego tǫ me sigio. 11 Genuai Bidigo digi te wai puluba tau sabo sę te deli kaneme tiwai elalubao. Te bomo mu elaluyu, tama agai augwali tonaluyu, tama augwali te po tųde tau sabo dao.

(11)
12 Te augwaligo nage ola mobaso, nago te nai dabe bugagia kone sao. Tama nago olo te tigidali poba munama, te wiegi yai koneai kolesaga elalubo sao.

(12)
13 Nago te wai elibo wi homu me igio. Te nago keloago aga mobo mayu elibaso da, teda aga me isigobeo. Menio. 14 Te kolesagago aga tau selama, tama aga te isali bidi dabego pesageba painu ebaso, te usu egobeo.

(13)
15 Ogwa, te nago wiegi yai homu kolesaga konebaso da, teda eno haliga te wiegi yai mu yaibao. 16 Tama eno da, te nago doloba pai sę ebo po odobaso, te ena moni pemene ugwadu mu yaibao.

(14)
17 Nago te dwai sę ebo bidi dabego ebo kolesaga wei me igio. Menio. Sesemane sogo nage te Genuai Bidigo dologode bidabo bomo mu yao. 18 Te nago tama tiyu da, teda nage te nosali bidabo wiegi yai sogo elaluaibao, tama nage polo tama me isigobeo.

(15)
19 Eno ogwao, eno po odolama, tama wiegi yai homu kolesaga sao. Nago te naga biliboba bugagia homu kone palao. 20 Nage te wę hauwa me nai hauwa tubo bidi dabe dali hai namu olama, me kisasa biligio. 21 Te bomai wę tulama, te gęǫ page ebo bidi te wabo pabo dabe, me te nai hauwa tubo bidi dabe da, te magi doado bage meni yai bidi mu pedelaibao. Te bidigo te nai tulama, te godege piyu naga eyu da, te pąde sogo tama digi te aga tigi mesegelibo te dwai ugwa badi naga elaluaibao.

(16)
22 Naga ayago nage pedalumainu ilali, tama nago agai po odao. Tama naga ida mosi dabe yai madi, nago agade dwai homu igio. 23 Nago te mu kolesaga sainu bomo eyu, tama te wiegi yai homu, me te tobage wiegi yai kolesaga dabe sabo bomo yao. Nago te wiegi yai kolesaga tagalabo homu me igio. 24 Te wiegi yai homu elalubo bidigo te doloba pai kolesaga wali pobaso da, teda aga aya te wiegi yai homu pemene ebo dao. 25 Nago te wiegi yai kolesaga wali pali da, teda naga aya ida dede te wiegi yai haliga mu yaibao. Awe, te nage ame nani idago wiegi yai homu pemene yaibao.

(17)
26 Ogwao, nago eno po bugagia odolama, tama eno kolesaga suyu, wiegi yai pemene yao. 27 Te penani sę ebo we te aiyanu mu igulai tǫ dedage me deli tiwai ebao, tama te bidi dabe teba tulalubaso da, te dolaibao.

28 Te tobage wego te nai wi sabo bidigo tonalubo tiwai eyu, tama te bidi dabe asobo tonaluaibao. Tama agai te bidi hauwa kekelama, tama augwa te we sabo kolesaga te boliyu togobo dao.

(18)
29 Te genuai sęgę elaluyu, tama augwade digi homu dene ebo bidi dabede te nago magi homu ebawe? Tama te mena bidi dabego te hauwa umabo po weyu, te wąbi hwįbo dawe? Tama mena bidi dabe augwali tigide te keni keni sai elalubawe? Tama mena tobage bidi dabe gedude te sesemane sogo te gedu kaneme yaibawe? 30 Te wain me bia wę te hauwa tubo te bidi dabe, te bidi dabe augwali naga tama dao. 31 Tiyu, nage te wain węgo kekemainu elamuo, te aga au te sawi yai elama, tama aga te mubo glas tomode te ula bugagia elalubo, tama nago tubaso da, te nago dogonide wiegi yai mu ebo dao. 32 Nosali nago te dwai nabi elalubo hasamanigo nage gąų kelibo tiwai te nago te dene ebo odaibao. 33 Te nago homu dolobaso, tama nago homugo te nago haniani nai dabe suali homu nago yaibao. Tama nago te tobage nai dabede te nago pedauwalide po hauwa dogia paibao. 34 Te nage pila mubo sogo, te nago te tiwai te sip genuai sigo sabilibo te nage ugadu te sipgo genuai name ugwa walobo ni te daide bilibo tiwai ebo te nago odaibao. 35 Tama nago te tiwai po waibao, “Te augwaligo ena elali goli, te dene ebo eno odobeo,” po waibao. “Magi baso te ena hodaluabo usu ebewe? Ena hodaluama te wę me ma deli tuabo homu yai,” nago te tobage po waibao.

Copyright information for `MPS