a[2 Sto 6:41-42]
b[2 Sml 7:12-16;
c1 Sto 17:11-14; Tib 89:3-4; Tpi 2:30]
d[1 Kin 11:36]

Psalms 132

Te Godigo wiegi yai tedali bede te augwa wiegi yai pemene yali

Genuai Bidi, nago te Devit homu kone
ebo me tagaligio,
tama te tigidali sęgę agai bugagia tolali,
te homu kone tagaligio.
Te Israelgo Bomai God, nago te Devitgo nageba
te dąų walali po meba koneao.
Agai te tama po wali, “Ena te beba me pisąma,
tama ena te betba me pigi pogobeo,” wali.
“Ena toma neyu, tama me pila mudugobeo.
Hasiabolo eno te Genuai Bidigo
pesage me deli nigaibao, te Israelgo Bomai God,
te aga bidimainu yabo pesage nigilaibao.
Tama nosali te ena toma naibao,” wai.

Te Betlehemde dago te Genuai Bidigo
Dąų Wali Bomai Po Munalubo Halobage po odali.
Tama dago te Kiriat Jearim tǫde elalubo gegelama suai.
Tama dago te po wai, “Iya, tegoba,
da te Genuai Bidigo beba pinao,” wali.
“Dago te aga sia king pąba
lotu wagi pinao,” wai dao.

Genuai Bidi, nage te naga toma nabo
pesageba dulao,
tama te Dąų Wali Bomai Po Munalubo Halobage
nage dali selasa asao.
Te nago genuai bomo dąį ilali te dao.
Tama nage aselama,
tama tede bidada peyu, bidada pao.
Te nago naga pris dabe tau selama,
tama augwaligo te doloba pai kolesaga naga
tigidali sogo emainao.
Tama naga we bidi dabe augwa
wiegi yai pemene elama, i omainao.
10 Genuai Bidi, nago te naga sę bidi Devitba
te bomai po me deli dąų walali elalubao.
Tama tiyu, nago te naga sa muani king
te tudiba me mugio. a 

11 Polobadu nago Devitba bomai po me
deli dąų walali,
tama nago te naga po me hasegeligobeo.
Nago te tama po wai, “Te eno nago ogwa me deli
te king pedalumainu yaibao,” wali,
“tama agai te nage hasegelaibao. b 
c 
12 Te nago ogwa dabego eno
dąų wali po kontrak wali peyu,
tama eno augwaliba mani bomai po
tigidali wali pobaso da,
teda nago wąį nǫų dabego
te augwa ogwa dabe augwali me te king pedelaibao,
te tigidali sogo tama tede piduaibao,” wali.

13 Genuai Bidigo te Saion sa muanio,
tama aga tede sesemane bidainu yai.
14 Agai te po wali, “Te ena te taunde
sesemane bidada peyu, bidada paibao,” wali.
“Eno te pesage te ena king bidabo madi sa muai dao.
15 Eno te Saionba usu nama nai mayu,
tama te we bidi dabe te nai me sǫą pogobeo.
Tama eno te magi nai meni yai bidi dabe nai menama,
tama augwa mu pągąwaibao.
16 Eno te Saion pris dabeba sę menama,
eno te tǫde we bidi ma sabo po te pusumainu ebao.
Tama te Saion we bidi dabe augwa tęąbi weyu,
tama pemene elama, tama i omainu yaibao.
17 Te eno te Devitgo hanide bidi me deli selama,
tama aga te bulude king pedalumainu elama,
tama aga hani te sęde me hagagobeo. d 
18 Te eno agai boi bidi dabe
te dwai hale mu somainu ilaibao,
tiali goli, te agai tonalubo we bidi dabe da,
te augwali wiegi yai pedelama,
tama bomo elalu bidaibao,” po wai dao.
Copyright information for `MPS