Psalms 147

Augwaligo te Tigidali Bomo Elalubo God nogi ugwaba sai

Te Genuai Bidigo nogi ugwaba sao.
Te dago balia po weyu,
tama te dena God nogi ugwaba sabo
te wiegi yai dao.
Te agai nogi ugwaba sabo te wiegi yai
doloba pai kolesaga dao.
Genuai Bidigo te Jerusalem ma dodolama,
tama te boi bidi dabego sela pelama,
te kalabus igi pali we bidi dabe
te ma odasa asai dao.
Te dwai sęgęgo te augwali homu dolama,
te augwa dwai dene ebo we bidi dabe,
te agai usu ma ilibo dao.
Tama agai te augwaligo keni sįsįbo dao.

Agai augwaligo namba te hǫgo dąį ilama,
tama mu tama, agai te augwali
deli deligo nogi nodigi pabo dao.
Te dago Genuai Bidigo nogi me
te tigidali bomo elalubao.
Dago agai koneani kolesaga
te usu me siyu, dąį me iligobeo.
Agai te augwa digi augwa haliga
aiyaba tegaluama bidibo bidi dabego nogi
ugwaba saibao,
tiali goli, agai te dwai sę ebo we bidi dabe augwali
te bomonama mu agala sabo dao.

Puba hwi po weyu,
te Genuai Bidigo nogi ugwaba sabo
balia po dabe waiyąo.
Te dena Godiba te gita me musik wao.
Agai te dagalude pǫ pedalumainu elama,
tama te tulubage tagala palama,
tama te bulu du dabede te nosa
pedalumainu ebo dao.
Agai te tigidali kibu hasa dabeba nai mobao,
tama te gesi tamadi dilibo ba tagadi
dabego i wabo sogo,
te agai augwaliba nai mabo dao.

10 Genuai Bidigo te bomai hos dabede,
me te bomai ami bidi dabe
te wiegi yai pemene me egobeo.
11 Menio, agai te wiegi yai pemene
te agade wi ebo we bidiba yaibao,
tama te agai da sesemane godolo ebo dao homu eyu,
agaba homu kęą pabo we bidi
dabede, te agai augwalide
dwagi yai homu ebo dao.

12 Te Jerusalem dabeo,
te Genuai Bidigo nogi ugwanu siąo.
Awe, dage Saion dabe, te duga God nogi ugwaba sao.
13 Agai te nago Jerusalem obo bagulali sunumi
te dąų walama elalu,
tama te naga we bidi dabeba
te wiegi yai nai mayu ebo dao.
14 Te boi bidi dabe asidali weyu,
agai te dagego tǫ me tonaluyu,
tama te gide wiegi yai wit mu holomainu elama,
tama dagego tulama, tama pągąna pabo dao.

15 Te agai po me deli obaso da,
teda polo tama te po te tǫba dulubo dao.
16 Agai te talua ge tulubage hauwa
te aiyaba tagala palama,
tama te tǫ mesega sigulobo dao.
17 Agai te talua ge tulubage hauwa
te wę sane kemi tiwai tagala palama,
tama te mena bidi me deligo
te talua ge tulubagego
kedau te aiyaba me elaluainu ebaso,
usu me egobeo.
18 Tialima, nosali te agai po ma obaso,
tama te ais te wę ma pedalobo dao.
Agai te wali asomainu iliyu,
tama te aisde pedelai wę pabo dao.

19 Agai aga po te Jekopba mawai.
Awe, te po dabe me, bomai po me,
agai te Israel dabeba mawai dao.
20 Agai te tiwai sę te gasa hani dabeba
munu me isiąwai.
Augwaligo te aga bomo yai po dabe me konesiąwai.
Dago te Genuai Bidigo nogi ugwaba sinao.
Copyright information for `MPS