Psalms 21

Te Devitgo asęani balia po me deli dao.

Godigo te king tau selama, tama agai Godigo nogi ugwaba sali

Genuai Bidi, nago te kingba bomo mobaso,
te agai wiegi yai homu pemene yai.
Te nago agai te hwįbode augwali aiyaba
elalumainu yali sęde
te agai homu pemene wiegi yai mu ebao.
Te agai wei eyu sainu yali nai, nago agaba manio.
Awe, agai nageba hanalu wali nai, nago te agaba mani.

Nage agaba asiyu, te wiegi yai homu ilabo nai dali
sela asai.
Tama nago te wiegi yai kapa gol elalubo
kingo madi aga toboluba muai.
Agai nageba te bidibo ula mao po hanalu obaso,
tama nago aga mawai.
Mu tama, nago aga bidibo ula
te sesabi mu elama, bidimainu yai.

Nago aga tau selama,
tama aga genuai nogi mu elalubao.
Nago nogi me bomo digi nago aga mani.
Mu tama, te nago wiegi yai sę ebo
kolesaga agade sesemane elaluaibao.
Nage aga pąde bidiyu, tama tebogo aga wiegi yai homu
pemene mu ilibo dao.

Te Ugwade Mu Bidibo
Boma Pai God, kingo nageba
konealubo homu dąų mu wali.
Nago olo tau sabo wiegi yai kolesaga
sesemane sogo te kingba ebaso,
tama tiyu, te aga bomo elama, dolalu iduaibao.
Te kingo aga boi bidi tigidali nogogo touwaibao.
Tama aga digi te aga wei homu isiąbo
bidi dabe te kalabus yaibao.
Te aga hania te pepeli diliba pedalubo sogo da,
teda agai te boi bidi dabe ela silibo da,
te genuai siago te nai dabe ulubo tiwai gilama
yaibao.

Mu tama, te Godigo wado po weyu,
tama augwali aiyaba elaluama,
tama te siago augwali tigidali dela silaibao.
10 Te kingo augwaligo wai tigidali ela silaibao.
Tama te augwali hanigo wai dabe
te tǫde munu me bidigobeo.

11 Te boi bidi dabe augwa homude koneama,
tama agaba dwai sę yabo miani.
Tiali goli, augwaligo aga aiyaba
elaluainu ebo usu me ebeo.
12 Magi baso meni, te agai ene te augwaliba eneyu,
wi ilibaso te augwali wi paibao.

13 God, nage te naga bomo dali asao.
Tama dago te nago naga bomogo yali
genuai sę dabede balia po waibao.
Copyright information for `MPS