1 Corinthians 12

Yayaluwa Bwabwalena Toabulilek ali Guyau Ona I Pek

Taliwau ge nuwau, valila no leta elana ku nel elau Yayaluwa Bwabwalena wana guyau kaiweliya, inoke sauga ya wami nel na lahe. He nuwau nuwamiu ni sapu kaiweliya. Ku atena te sauga komiu iyoho Yehoba nige ga ku aatena, gasisi etega i ahemiu inoke i pagegemiu ge ku kululuek gogoginol elal bolo nige yawaliliya i gagan. a  Inoke yayaluwa ona ali getoga nuku atena. Nuku atena bubun te ebo gamagal etega Yayaluwa Bwabwalena wana gasisi elana ni baaba, nige sauga etega Yeisu alana ni babaa sigasiga-an. Ge ebo gamagal etega ni ba, “Yeisu iya Babala,” he Yayaluwa Bwabwalena wana gasisi elana te i baaba. b 

Yayaluwa Bwabwalena wana guyau ali getoga tomaha ge tomaha, yaa Yayaluwa Bwabwalena maisena ya. c  Tuwalali tomaha ge tomaha ta awaawaginol, yaa ta tuwalali Babala maisena ya elana. Tomaha ge tomaha wala gasisi tuwalali kaiwena, yaa Yehoba maisena ya, iya gegewela wala gasisi i pem tuwalali gegewena kaiweliya. Yehoba iya Yayaluwa Bwabwalena wana gasisi i pamasal kila maisena ge maisena eliyala ekelesiya bwalibwaligena ana labe kaiwena. Yayaluwa Bwabwalena gamagal etega ana guyau i pek siba ana baaba ni baubaunan, ge Yayaluwa Bwabwalena maisena o gamagal etegana al ana guyau i pek ni baaba alona ge wana aatena. Yayaluwa Bwabwalena maisena o gamagal etegana al i paabulilek Yehoba ginol bwabwatana etega ni ginol ni ola wana awanun, ge etegana al ana guyau i pek tokasiyebwa ali kasiyebwa tomaha ge tomaha ni pwamolol. 10 Yayaluwa Bwabwalena gasisi i pek gamagal etegana elana ginol yawiyawi ni awaawaginol, ge etegana ana guyau i pek ni palopisai, Yehoba wana baaba ni baubaunan. Gamagal etegana wana aatena i pek ge bosowaina guyau toto i neem Yayaluwa Bwabwalena elana ge toto i neem yayaluwa bibikel
12:10Yayaluwa bibikenanu kite Baaba Ona ali Sapu ana Abaloya elana.
elal ali getoga ni atena. Gamagal etegana ana guyau i pek anan getoga ni baubaunan,
12:10Anan getoga ni baubaunan, nige i oola anan o valila i vavasili-an, yaa Yayaluwa Bwabwalena wana ginol kaiwena inoke i baaba anan o elana.
ge etegana al ana guyau i pek toto i baaba anan getoga elana wana baaba ana sapu ni pasikal.
11 He Yayaluwa Bwabwalena maisena ya iya te ginol bolo ya gegewel i ginolil, ge i guyauan gamagalau tomaha ge tomaha elal i ola wana nuwatu. f 

Tuwan Maisena, Yaa Gabomwina Hi Gewi

12 Kila gamagal tuwala i maisena, yaa gabomwina hi gewi. Bwagana tuwala gabomwina hi gewi, hi tubwi inoke hi tabwa tuwala maisena ya. Inoke i ola al to, toabulilek ta gewi, yaa ta tubwi pamaisena ta tabwa Keliso tuwana. g  13 He kila gegewela, ebo Yudiya o ebo nige Yudiya i oola, ebo totuwalali loloyowanil o ebo gamagalau sokasokalil, Yehoba i pababitaisola Yayaluwa Bwabwalena maisena elana ge ta tabwa tini maisena, ge gegewela Yehoba Yayaluwa Bwabwalena maisena elana i paimwila. h 

14 Tuwala nige gabomwina maisena ya i oola, yaa hi gewi. 15 Ebo aen ni ba, “Kaiwena nau nige niman i oola, inoke nau nige tuwan gabomwina etega i oola,” he bwagana i ba ola o, yaa tunahot iya tuwan gabomwina etega. 16 Ge ebo tanan ni ba, “Kaiwena nau nige matan i oola, inoke nau nige tuwan gabomwina etega i oola,” he bwagana i ba ola o, yaa tunahot iya tuwan gabomwina etega. 17 Ebo tuwan gegewena ni ola matan, abwe ga ni ola ge baaba ni hago? Ebo tuwan gegewena ni ola tanan, abwe ga ni ola ge bwalen ni hago? 18 Yaa age Yehoba tuwan gabomwina maisena ge maisena i telel i ola wana nuwatu. 19 Ebo gegewel nihi ola tuwan gabomwina maisena, he nige tuwan ni gagan. 20 Yaa age tuwan gabomwina hi gewi, yaa tuwan maisena ya.

21 Nige bosowaina matan ni baek niman elana ni ba, “Nige am nuwanuwatu etega i gagan eliyau.” I ola al, nige bosowaina kaun ni baek aen elana ni ba, “Nige am nuwanuwatu etega i gagan eliyau.” 22 Nige i oola, kaiwena tuwala gabomwina bolo ta nuwatu tage nige hi gagasisi, nige bosowaina nihi kala. 23 I ola al, tuwala gabomwina bolo ta nuwatu nige ali awa i wawaisi ta paiselal bubun, ge tuwala gabomwina bolo pulupuluwawena ta kausil bubun, 24 yaa bolo nige pulupuluwawena i oola nige ta kakausil. Inoke tuwala gabomwina bolo nige ali tobal i bwabwaya ta matahikagil bubun. He Yehoba tuwala i ginol i ola to, 25 inoke bahi tuwan gabomwina nihi mimiwaliwali, yaa nihi pelabalabaagil. 26 Inoke ebo gabom etega ni lomwan, gabom gegewel avaliya nihi lomwan toyawa. Ge ebo gabom etega ta tobalan, gabom gegewel nihi peyaliyaya-agil avaliya ana tobal kaiwena.

27 He komiu te Keliso tuwana, inoke komiu maisena ge maisena iya tuwana gabomwina etega. i  28 Ekelesiya gamwanaa Yehoba gabom maisena ge maisena iyaka i teli abaliyaa. Houwan gamagalau enuna i telel hi tabwa apostolo, labuina enuna hi tabwa palopitau ge wana baaba nihi baubaunan, etonina enuna nihi topankite, abwe al enuna ginol yawiyawi nihi awaawaginol, yaka abwe al enuna ali guyau tokasiyebwa nihi pwamolol, enuna gamagalau nihi label, enuna toekelesiya nihi nulil bubun, ge enuna anan getoga ona nihi baubaunan. j  29 Nige tage gegewel nihi tabwa apostolo. Nige tage gegewel nihi tabwa palopitau, o ebo gegewel nihi topankite. Nige tage gegewel ginol yawiyawi nihi awaawaginol, 30 o ebo gegewel ali guyau tokasiyebwa nihi pwamolol, o ebo gegewel anan getoga ona nihi baubaunan. Ge nige tage gegewel toto i baaba anan getoga elana wana baaba ana sapu nihi pasikal. 31 Yaa nuwau nuku logasisi ge Yayaluwa Bwabwalena wana guyau bolo alaliya gaganina ge ali nuwatu bwabwatana nuku ahe. k 

Nunuwana Bana

Inoke sauga ya kamwasa waiwaisana hot na pankitemiu toto nuwatu gegewena al i waisi lake.

Copyright information for `MPX