1 Corinthians 7

Alolon Bana

Valila no leta ya pwawa i neem eliyamiu, inoke gamwanaa bugul enuna ku neli elau. He sauga ya nuwau wami neli bolo ona o laheliyau na ginol.

Ebo tau etega i mikabukabu, he i waisi to.
Yaa kaiwena ganawal paganina i bwatabwata ya, inoke tau maisena ge maisena totona lagona ni gan. I ola al, yova maisena ge maisena totona lagona ni gan. Ebo yova nuwana alona ge lagona nihi kenu, tau bahi tuwana ni kakaise. I ola al ebo tau nuwana alona ge lagona nihi kenu, yova bahi tuwana ni kakaise. Yova tuwana nige i lologugui-an, yaa lagona tau heiya te i logugui-an. I ola al tau tuwana nige i lologugui-an, yaa lagona yova heiya te i logugui-an. Inoke komiu toalolon bahi nuku kakaisemiu lagomiyau elal, iyai ya te ebo ami toto eluwa wami nuwatu nuku pamaisena ge nuku kaisemiu ga sauga kaukaubwaina elana, inoke wami sauga nuku talamwan ge nuku awaawanun. Yaa abwe nuku kenu toyawa al. Ebo nuku ola o, ginol o amnanina nige ni gagasisi eliyamiu inoke Seitani nige ni lalabosemiu. He nige tage ami logugui ya pewa ge nuku kaisemiu ga awanun kaiwena, yaa ebo nuwamiu nuku ola, he ya talamwan. No nuwatu tage binimala gegewemiu nuku mikabukabu nuku ola nau. Yaa maisena ge maisena ala guyau Yehoba i guyauan eliyala. Enuna ala guyau i getoga, ge enuna al ala guyau i getoga.

Komiu kabukabulau ge abuabulau na baewa eliyamiu, “I waisi te bahi nuku aalolon, nuku ola nau. Yaa ebo ganawal ana nuwan i gasisi hot eliyamiu ge nige bosowaimiu totomiu nuku kaisemiu, he nuku alolon ya. He i nak te pagan o amnanina gasigasisena ni apanakagimiu.” a 

10 Toalolon ali logugui i ola hiwe. He nige no logugui i oola, yaa Babala wana logugui. Toalolon meluyovana bahi lagona ni totowani. b  11 Yaa ebo ni towani ge ni eguluwan, he ni mikabukabu ya, o ebo nigeya, he ni na alona ge lagona maniniliya nihi abubun al. I ola al, toalolon melutauina bahi lagona ni totowani.

12 Toabulilek bolo lagoliyau nige hi aabulilek ali baaba i ola hiwe. He nau no baaba te, nige Babala wana baaba i oola. Ebo tau toabulilek ge lagona nige toabulilek i oola, ge ebo yova o nuwana alona tau nihi mitoyawa, he tau bahi yova ni totowani. 13 I ola al, ebo yova toabulilek ge lagona nige toabulilek i oola, ge ebo tau o nuwana alona yova nihi mitoyawa, he yova bahi tau ni totowani. 14 Ya ba ola o, kaiwena tau toto nige i aabulilek, lagona wana abulilek kaiwena iya i ola i minek Yehoba wana boda ana labi elana. Ge i ola al, yova toto nige i aabulilek, ebo lagona toabulilek, iya i ola i minek Yehoba wana boda ana labi elana. He binimala nige ni oola no baaba o, natumiyau nihi ola bolo Yehoba nige hi aatena natuliyau, yaa age heliya hi minek Yehoba wana boda ana labi elana. 15 Yaa ebo toto nige i aabulilek nuwana lagona toabulilek ni eguluwan, he ni eguluwan ya. Ebo ni masal ni ola o, inoke toabulilek, ebo tau o ebo yova, nige ana logugui gasigasisena etega i gagan tage bahi lagona ni tatalamwan ni egon. Kaiwena Yehoba wana yoga i ola nuwana avalau ge avalau ta mibubun. c  16 Yova owa, bosowaim ya lagom nu labe ge ni tabwa toabulilek o nigeya, he nige bosowaina nu atena. Tau owa, bosowaim ya lagom nu labe ge ni tabwa toabulilek o nigeya, he nige bosowaina nu atena. d 

Ta Minaa Ta Ola Valila ge Abwe Yehoba I Yogaagila

17 Tomaha ge tomaha yawalila ana minamina Babala i guyauan eliyala. Kila enuna Yudiya gamagaliliyau, ge enuna nige Yudiya i oola. Kila enuna totuwalali, ge enuna tontuwalali. Inoke ta minaa ta ola valila wala minamina ge abwe Yehoba i yogaagila ta tabwa toabulilek. He no logugui i ola to toekelesiya labi gegewel elal. 18 Ebo tau etega tuwana buhuna kunisina iyaka hi gotomwa yoho i ola Mosese wana Logugui ge abwe Yehoba i yogaan, he bahi ni nuwatu tage ana kakaini o ni alahan. Ebo tau etega nige gotomwa yoho paganina i aahe ge Yehoba i yogaan, he bahi ni aahe. 19 Ebo tau etega gotomwa yoho paganina ni ahe, he nige bugul i oola. Ebo tau etega nige ni aahe, he nige bugul i oola. Toto ana nuwatu i bwata heiya Yehoba wana logugui ta henapuan. e  20 He ta minaa ta ola valila ta minaa ge abwe Yehoba i yogaagila ta tabwa toabulilek. 21 Ebo owa totuwalali loloyowanina ge Yehoba i yogaagiwa, he bahi nu nuwanuwatu kaiwena—yaa ebo wam sauga waiwaisana etega nu pwawa ge bosowaim nu tabwa gamagal sokasokalina, inoke nu ginol ola. 22 He gamagal toto iya totuwalali loloyowanina ge Babala i yogaan, iya iyaka i tabwa gamagal sokasokalina, kaiwena iyaka Babala i sokalem wana gegi paganina elana. I ola al, gamagal toto iya gamagal sokasokalina ge Babala i yogaan, iya iyaka i tabwa Keliso wana totuwalali loloyowanina. f  23 Keliso iyaka i pwamola pasikalimiu mola bwabwatana elana, inoke bahi nuku tatabwa totuwalali loloyowanina gamagal etega elana. 24 Taliwau ge nuwau, Yehoba matanaa ta minaa ta ola valila wala minamina ge abwe i yogaagila ta tabwa toabulilek.

Gamainau ge Abuabulau Baliya

25 Sauga ya wami nel gamainau kaiweliya na lahe. He Babala nige logugui etega i babaunan gamainau kaiweliya ge tage na baunan eliyamiu. Yaa Babala i atilomwan-agau ya tabwa wana towasa tutunahotina, inoke no nuwatu na pamasal.

26 Sauga ya pulowan hi gewi hi masamasal, inoke toto o kaiwena no nuwatu i ola hiwe: ebo gamagal etega i mikabukabu, he i waisi te ni miola ga to. 27 Tau owa, ebo lagom i gan, bahi towa ana kamwasa etega nu loloyaan. Ebo u mikabukabu, he bahi alolon nu loloyaan. 28 Yaa ebo yova etega nu alolonan, he nige gegi i oola to. Ge ebo gamaina tau etega ni alolonan, he nige i gegegi to. Yaa bolo hi alolon, nasi pulowan ni gewi nihi pwawal. He nige nuwau i oola pulowan o nihi masal eliyamiu.

29 Taliwau ge nuwau, no baaba ana sapu i ola hiwe. Sauga iyaka i kaubwa, inoke lan ya ge ta nanawa maninilaa bolo lagoliyau i gan nihi talamwagil Yehoba elana ni ola ya te nige lagoliyau, 30 bolo hi kahin ni ola ya te nige hi kakahin, ge bolo hi yaliyaya ni ola ya te nige hi yayaliyaya. Bolo wali bugul etega hi pwamola nihi talamwan Yehoba elana ni ola ya te nige heliya wali bugul i oola, 31 ge bolo panayawi buguliliyau hi papatuwalali ni ola te tuwalali o nige bugul hot i oola. Kaiwena panayawi toto sauga ya ta kikite i momowasi. g 

32 Nige nuwau wami nuwanuwatu ni papulowan-agimiu. Tau toto nige i aalolon i nuwanuwatu ya te Babala wana tuwalali kaiwena, nuwana Babala wana nuwatu ni paolaolaek. 33 Yaa tau toto i alolon i nuwanuwatu panayawi buguliliyau kaiweliya, kaiwena nuwana lagona wana nuwatu ni paolaolaek. 34 Inoke nuwatu labui i momol. Yova matuwana toto nige i aalolon alona ge gamaina hi nuwanuwatu ya te Babala wana tuwalali kaiwena, nuwaliya tuwaliya ge yayaluwaliya nihi pwabwabwalena Babala elana. Yaa yova toto i alolon i nuwanuwatu panayawi buguliliyau kaiweliya, kaiwena nuwana lagona wana nuwatu ni paolaolaek. 35 Ami labe kaiwena te ya ba ola o, nige tage na papulowan-agimiu. Yaa nuwau pagan sasapona ana kamwasa nuku toulil, ge nuwau bahi bugul etega ni kakausimiu Babala wana tuwalali eliyana.

36 Gamainau baliya no nuwatu i ola hiwe. Ebo tau etega natuna gamaina i kaise nige i aalolon yaa abwe ni nuwatu wana kakaisi o nige i wawaisi, ge ebo natuna iyaka i matuwa hot ge bosowaina hot ni alolon, inoke ni ginol ni ola wana nuwatu ge natuna ni talamwan ni alolon. He nige i gegegi to. 37 Ebo tau etega natuna gamaina ana logugui ni ginol bahi ni aalolon, ebo nige bugul etega i papatotoe, ge ebo wana nuwatu iyaka i pagasisi ge nige i nunuwa lalabui, he tau o i ginol bubun to. 38 Inoke tau toto natuna gamaina i paalolon, he i ginol bubun, ge tau toto natuna nige i papaalolon, he i ginol bubun hot.
7:36-38Puna 36-38 ana aatena labui bosowaina Pana Gilik elana. Etegana tau ge natuna meluyovana baliya, yaa labuina tau ge ana kawakawalolu baliya.


39 Ebo yova etega lagona iyoho nige i yayaomal ga, nige bosowaina tau getoga ni alolonan. Yaa ebo lagona ni yaomal, bosowaina ya hauna tau toto nuwana ni noek ni alolonan, yaa toabulilek Babala elana te ni alolonan. i  40 Yaa nau no nuwatu te ebo nige ni aalolon al, wana yaliyaya ni bwata hot. Ge ya nuwatu Yehoba Yayaluwana i minaa eliyau te baaba bolo o ya baunagil.

Copyright information for `MPX