1 John 1

Baaba toto Yawalila I Pem Bana

Baaba toto yawalila i pem ha wasawasa-an eliyamiu. Mulaa abwe bugul gegewel hi gan, iya iyoho i gan. He ama anana ha hago, ha kiteya matameya, ha gayawaan ge ha pihikana nimameya. a  Gamagal toto yawalila i pem i masal. He toto yawal mihomihotina i gana elana ha kite, inoke ha wasawasa-an ge ha papaatena-an eliyamiu. He valila alona Tamana hi mina, yaa abwe i masal eliyama. b  Gamagal toto ha kite ge anana ha hago, iya te ha wasawasa-an eliyamiu, kaiwena nuwama alomeyau komiu ta heliheliyam pamaisena avalau Tamala ge Natuna Yeisu Keliso. Ge leta ya ha leleli eliyamiu, kaiwena nuwama alomeyau komiu yaliyaya ta kalaopopwi. c 

Ta Nanawaa Mwananala

Wasa toto ha hagowa Yeisu Keliso elana ge ha wasawasa-an eliyamiu i ola hiwe: Yehoba iya mwananal ge nige gogou etega i gagana elana. d  Inoke ebo ta ba, “Aloma ha heliheliyam,” ge ta nanawaa gogouwa, he wala baaba ge wala ginol elana kila tokakawi. e  Yaa ebo ta nanawaa mwananala ni ola iya iyoho mwananala, inoke avala iya ta heliheliyam, yaka avalau ge avalau ta heliheliyam ge Natuna Yeisu saliyana wala gegi gegewena i ulul yoho ge ta yanayana.

Ebo ta ba, “Nige no gegi i gagan,” he totola ta kakawela ge nige baaba tutunahotina i gagana eliyala. f  Yaa ebo wala gegi ta pamasal Yehoba elana, iya wana pagan i sapu, ge bosowaina ana mel ta teli, inoke wala gegi ni nuwayoho, ge wala pagan nanakina gegewena ni ul yoho ge ta yanayana.

10 Ebo ta ba, “Nige gegi etega ya giginol,” he Yehoba ta awa tokakawi-an to,
1:10Yehoba iyaka i ba haba gamagalau gegewel gegi hi giginol, ololana Aiseya 53:6 ge 64:6.
ge wana baaba nige ta aahe i miminaa eliyala.

Copyright information for `MPX