1 Peter 5

Ekelesiya ana Tohouwa ge Toekelesiya ali Ba Pagasisi

Komiu ekelesiya ana tohouwa, nuwau ami ba pagasisi na baunan. Nau al ge ekelesiya ana tohouwa etega, nau Keliso wana lomwan ya kite, ge sauga Keliso wana wasawasa Yehoba ni pamasal gamagalau gegewel elal, na minaa wana wasawasa gamwanaa. Ami ba pagasisi i ola hiwe: nuku ola sipi ana tomatahikan ge Yehoba wana boda bolo i pewa nuku matahikagil. Bahi tage ami powapowala ya ge nuku mamatahikagil, yaa alomiu wami yaliyaya ni ola Yehoba wana nuwatu. Bahi nuku aawa molamola, yaa nuku talamwagimiu hoti nuku tuwalali kaiweliya. a  Bolo Yehoba i pewa ami matamatahikan, bahi wami logugui ni eelolol eliyalil, yaa nuku ola wali abagagayawa. b  Inoke sauga Tomatahikan Sipi wali Tobwabwatana ni nem, yaka wasawasa mihomihotina ni pewa eliyamiu ni ola ami hanahana.

I ola al, komiu hevalau wami tohouwa wali logugui nuku henapuan. Gamagalau gegewemiu, ginebi ge wami hanalau nuku totuwalali alomiyau elal, kaiwena Buki Bwabwalena i ba:

Bolo tohanaha Yehoba nige i yayaliyaya kaiweliya,
yaa bolo hi hanalau i muloluagil. c 
Inoke nuku hanalau-agimiu Yehoba nimana gasigasisena gabulanaa, inoke sauga toto iya i lovivina-an abwe ni teli heyagimiu. d  Wami nuwatu pupulowanina gegewena nuku pek ni kalivai, kaiwena iya ami tonubwinubwi. e 

Nuku silawa ge nuku matahikagimiu bubun, kaiwena ami topihigelgel Seitani iya i ola bwasumu sosokana laiyoni, i nononawanawa ge i loyaloya nuwana gamagal etega ni tinon. f  Nuku talmilil gagasisi wami abulilek elana inoke nuku lohaveyan elana. Nuku nuwahikan te panayawi labena gegewena elal, wami pan toabulilek heliya al ge lomwan hi pwawa i ola ya te komiu ku pwawa. g 

10 Yehoba, iya mulolu gegewena puna, i hilemiu nuku ulutuk wana wasawasa mihomihotina elana kaiwena ku minaa Keliso elana. Inoke sauga kakaubwaina ya te lomwan nuku pwawa yaka abwe ni abubunimiu nuku gasisi ge nige nuku lamwalamwaniu. 11 Yehoba wana gasisi ni mihot sauga gegewena nige ni momowasi. Ibwe. I ola.

Baaba Mowamowasena

12 Sailasa, iya ya atena talila waiwaisana bosowaina ana mel ta teli, i labeyau te wami leta kaukaubwana ya ya leli. Inoke eliyana Yehoba wana mulolu tutunahotina ya wasaan ge ya ba pagasisi eliyamiu nuku talmilil gagasisi mulolu o eliyana. h 

13 Talimiyau bolo ekelesiya Babiloni
5:13Babiloni, he tabam Loma bana, i ola wali ba kakanun etega.
elana, heliya al ge Yehoba i hilel, hi mulolu eliyamiu. I ola al Mak, iya i ola natu, i mulolu eliyamiu. j 
14 Nimamiu nuku paelu alomiyau elal ge nuku pemumulolu-agimiu, kaiwena ku nunuwana-agimiu to.

Komiu bolo ku minaa Keliso elana, ku gewigewi Yehoba wana nuwa laumwal atemiu ni pakalaopop.

Copyright information for `MPX