1 Timothy 3

Ekelesiya ana Tohouwa ge ana Tolaba Baliya

Baaba hiwe i tunahot ge bosowaina ta abulilek-an hoti: “Henala ebo nuwana ni tabwa ekelesiya ana tohouwa etega, nuwana tuwalali waiwaisana to.” a  He ekelesiya ana tohouwa ana logugui i ola hiwe: wana pagan ni waisi ge bahi gamagalau ana woliwoli etega nihi pwapwawa, lagona ni maisena, totona ni kaise pagan nanakina elana, wana pagan ni matahikan, ni tau papaan, ni topankite waiwaisana, b  bahi wewel gasigasisena ni iim nabiyan, bahi ni huhugahuga, yaa wana pagan ni meimei ge ni laumwal, ge bahi ni nunuwa mani. Ekelesiya ana tohouwa wana limi ana heniheni ni kaunil bubunil, inoke natunau anana nihi hago ge nihi awatauwan. Kaiwena ebo tau wana limi ana heniheni nige ni kakaunil bubunil, ga ni ola ge Yehoba wana toekelesiya ni matahikagil bubunil? Bahi tage iya toabulilek vavaluna, eba abwe ni hanaha, yaka lahi ni pwawa ni ola valila Yehoba Seitani i lahe wana hanaha kaiwena. Ekelesiya ana tohouwa wana pagan ni waisi yaka bolo nige hi aabulilek nihi awatauwan, kaiwena ebo nige ni oola o, abwe ni puluwawi boda mataliyaa ge ni ona Seitani wana vineya elana toto i galaan. c 

Ekelesiya ana tolaba al ali logugui i ola hiwe: wali pagan ni waisi, wali nuwatu maisena ya, bahi wewel gasigasisena nihi iim nabiyan, bahi nihi nunuwa mani, wasa tutunahotina toto Yehoba iyaka i pamasal nihi abulilek-an ge nihi ginol ni ola wasa o wana pamasal elal. 10 Wali pagan ge wali tuwalali nuku kite hilihili-an ga, inoke ebo i waisi, yaka abwe nuku telel nihi tuwalali ekelesiya kaiwena.

11 I ola al, lagoliyau wali pagan ni waisi, bahi nihi loloba, totoliya nihi kaisel pagan nanakina elana, ge bosowaina sauga gegewena ali mel ta teli. d 

12 Ekelesiya ana tolaba lagona ni maisena ya, ge natunau ge wana limi ana heniheni ni kaunil bubunil. 13 He bolo hi tuwalali bubun ali awatauwan i bwata avaliyau elal, ge nige bugul etega i kakausil bosowailiya ginebi ge wali gasisi wali abulilek Keliso Yeisu kaiwena nihi wasaan.

14 Ya nuwatu te etimwawa na nowa ge na kitewa, yaa nuwau wam leta ya na leli. 15 Inoke ebo na esowal, leta ya ni panuwahikagiwa wala tapwalolo ge yawalila ali matamatahikan kaiwena, kilau Yehoba wana boda, kilau Yabowaine yawalina gaganina wana ekelesiya, kilau wasa tutunahotina ana tomatahikan. 16 He ta atena wasa tutunahotina, toto Yehoba iyaka i pamasal ge ta abulilek-an, ana nuwatu i bwata hot. Wasa tutunahotina o i ba i ola hiwe:

Iya i masal i ola gamagal,
wana lut al i pamasal iya Babala,
aneloseyau wana wasawasa hi kite,
labi gegewena wasana hi hago,
panayawi gamwanaa hi gewi hi abulilek-an,
iya iyaka i ha iyoho i mina labulabumwa. e 
Copyright information for `MPX