2 Corinthians 2

Nige ya nonowa kaiwena ya nuwatu bahi na nonowa ge atemiu na papalomwan al ni oola no nowa toto valila.
2:1Baaba Houwannu kite.
,
b 
Binimala ebo na nowa ge atemiu na palomwan, henala ge abwe ni mina ge ni payaliyaya-agau? He nigeya, kaiwena atemiu iyaka ya palomwan. Inoke heiya te kaiwena valila wami leta ya ginol.
2:3Baaba Houwannu kite.
Nige nuwau na nowa eliyamiu ge nau atilomwan na pwawaa eliyamiu, kaiwena binimala te nuku payaliyaya-agau. He ateu i matuwaagimiu te ebo bugul etega ni payaliyaya-agau, komiu gegewemiu al ge ku yaliyaya.
Sauga leta o ya leleli, ya nuwanuwatu nabi ge yayaluwau i pulowan, inoke ya leleli alou ge no lomatanun. Ya leleli nige tage nuwamiu na apanak, yaa nuku atena te ya nunuwana-agimiu nabiyan. d 

Kolinita Togegi wana Gegi Nihi Nuwayoho

Gamagal etega iyahe tei alomiu ei valila aten i palopalomwan. Nige ya babaa nau ateu i palomwan, yaa komiu gegewemiu te atemiu tabam kekeisi i palomwan. (He ya ba ola o, kaiwena nige nuwau na ba papulowan hot eliyamiu.) Ami boda elana gamagal o ana lahi valila ku baunan, inoke ana lahi besena to. He sauga ya wana gegi nuku nuwayoho ge nuwana nuku pwawaisi, bahi nuwanak bwabwatana ni aanlowan ge ni sosogu. Inoke ya awanun eliyamiu nuku pankite te tunahot ku nunuwana-an. Valila wami leta o ya leli ya ba gamagal o ana lahi nuku ginol, kaiwena nuwau na labosemiu tab sauga gegewena no baaba nuku henapuan. 10 Yaa sauga ya ebo komiu gegi etega nuku nuwayoho, he nau al ge na nuwayoho. Ge ebo gamagal o tage bugul etega i ginol ge na nuwayoho, he iyaka ya nuwayoho Keliso matanaa komiu wami waisi kaiwena. 11 Ya ginol ola o inoke bahi Seitani wana sauga etega ta pepek ge ni papakokovela. Kaiwena wana pagan ge wana nuwatu gegewena iyaka ta atena haba. e 

Yehoba Gasisi I Pem Naha Totuwalali Bateli Vavaluna kaiwena

12 Sauga ya nem Tilowasi tage Keliso Wasana Waiwaisana na papaatena-an, ya pwawa te tuwalali ana nog Babala iyaka i pwela kaiweu. f  13 He no nuwatu tage talila Taitas na pwawaa to sauga i sikalem Kolinita eliyamiu, yaa nige ya pwapwawa. Yaka ya nuwanuwatu nabi, inoke ya mulolu Tilowasi eliyalil ge ya nem te labi Masidoniya. g 

14 Yaa Yehoba ta tobalan!
2:14Sauga Pol i nem Masidoniya, Taitas i pwawaa to i sikalem Kolinita ge Kolinita wasaliya waiwaisana i wasaan Pol elana (7:5-6). Pol i nuwahikan to, inoke atena i waiwai ge Yehoba i tobalan.
Iya sauga gegewena i nulila ge Keliso elana nak ta pakokove. Yehoba i patuwalali-agila Keliso ana aatena wasana ta palelu labena gegewena elal, i ola bwalai waiwaisana mana i ahe i yu pwapwati.
15 Kila ta ola bugul bwalena waiwaisana Yehoba elana. Ta ola Keliso bwalena, bwalen o i lelu i nok gamagalau elal, bolo hi nanawa mwal kaiwena ge bolo hi nanawa nak kaiwena. 16 Bolo hi nanawa nak kaiwena, he eliyalil i ola aliga bwalena toto aliga i pek elal;
2:16Keliso ana aatena wasana i ola aliga bwalena eliyalil, kaiwena nige nuwaliya i oola ge hi towani. Yaa enowana heiya hi yaomal hot.
bolo hi nanawa mwal kaiwena, he eliyalil i ola bwalai waiwaisana toto yawal i pek elal. Inoke henala i gasisi ge bosowaina tuwalali ya ni ginol? j 
17 He ama nige ha oola gamagalau enuna, hi gewi Yehoba wasana hi papaatena-an ge gogomwau nihi pwawaa. Yaa ama nige ha lokalokakawi, he Yehoba te i patunama inoke Keliso alana elana ha wasa tunahot Yehoba matanaa.

Copyright information for `MPX