Acts 22

“Taliwau ge tamwawau, ku laegan ga elau no sapu na baunan eliyamiu.” Sauga hi hago i pana Hibilu elal, yaka hi mikekei hot.

Inoke Pol i ba,
“Nau gagama Yudiya etega, hi abawa Tasisi labi Silisiya, yaa ya bwataa te panuwa ya elana. Gameliyel elana ya vavasiliya, inoke tubulau wali Logugui ana pagan gegewena i paatenau. Yaka ya talamwagau hot na tuwalali Yehoba kaiwena, i ola te komiu lan ebe ku talamwagimiu. a  Yeisu wana kamwasa ana tototoulil ya palomwanagil ge enuna ya lopaaligal. Bolau ge yowau ya yowanil ge ya yoho tukagil dela. b  He topowon bwabwatal ge Yudiya wali tologugui gegewel bosowailiya no baaba ya nihi patunahot. Valila leta enuna ya aheliya elal, avaliyau bolo hi miminaa Damasiko wali leta, inoke ya nok tage Yeisu ana tototoulil na yowanil ge na ahel nihi nem Yelusalema nihi lahi.

Alalati ana labi elana ya nem Damasiko gegelinaa, inoke mwananal bwabwatana i loem labulabumwa ge i yana painagau. Yaka ya sogu bilibiliya ge anan etega ya hago i baem elau i ba, ‘Sol! Sol! Hauna kaiwena u papalomwan-agau?’

Ya neli ya ba, ‘Babala, henala owa?’

Inoke anau i lahe i ba, ‘Nau Yeisu gagama Nasaleta, toto u papalomwan-an.’
Alowau mwananal hi kite, yaa toto i baaba elau anana nige hi hahago.

10 Yaka ya neli ya ba, ‘Babala, hauna binimala na ginol?’

Inoke Babala i ba, ‘U lut u na ga Damasiko, yaka abwe am logugui gegewena nihi baunaniwa toto nuwau nu ginol.’
11 Yaka alowau nimwawa hi aheya ha na ha tuk Damasiko, kaiwena mwananal bwabwatana matau i apanak.

12 Tau etega alana Ananaiyasi i nem i kiteyau. Iya totapwalolo, wala logugui gegewena i henapuan ge Yudiya gegewel bolo hi minaa Damasiko hi awatauwan. 13 I nem i talmilil labewa, inoke i ba, ‘Taliu Sol, matam u panana!’ Yaka sauga o matau ya panana ge ya kite. 14 Inoke i ba, ‘Tubulau wali Yabowaine i hilewa yaka Tosasapona Hot u kite, anana hot u hago, ge wana nuwatu i pamasal u atena. 15 Kaiwena nu tabwa wana towasa gamagalau gegewel elal ge bugul bolo u kitel ge u hagol nu wasaan. 16 Inoke hauna gun u mamatan? U lut, u yoga Babala elana ge nu babitaiso, yaka wam gegi ni ul yoho.’

17 Yaka ya sikal ya na Yelusalema, ge sauga ya awaawanun Limi Bwabwalena gamwanaa, inoke pankite etega i masal eliyau. 18 Babala ya kite ge i baem elau i ba, ‘Etimwawa! Sauga ya Yelusalema nu eguluwai, kaiwena wam wasa kaiweu nige nihi aabulilek-an.’ c 

19 Yaka ya ba, ‘Babala, hi atena bubun te valila ya na limi tapwalolo maisena ge maisena elal, inoke bolo hi abulilek-agiwa ya aahel, ya ninibihil ge ya tetelel dela. d  20 Ge lan toto wam towasa Sitibeni hi lopaaliga, nau iyoho ya talmilil wana yaomal ya awa wawaisi-an ge bolo hi loipati ali kaliko ya matahikan.’ e 

21 Inoke Babala i baem elau, ‘U nok, kaiwena ya papatunawa nu na labena yayapona bolo nige Yudiya i oola elal.’” f 

Tage Pol Hi Ninibihi

22 Boda hi laegan Pol elana ana siga i ba ola o, yaka hi yoga analiya i bwata hi ba, “Ku tagapaaliga! Nige bosowaina ni minaa panayawi, ni yaomal ya.”

23 Boda hi yoga loloi, ali kaliko hi ahek yoho yaka hi tagapipili, ge bilibili hi yoho heheyan natiya. 24 Yaka tolohaveyan wali tologugui i ba Pol nihi pwatanik wali baleka. Inoke i baek tolohaveyan elal i ba, “Nuku nibinibi o, nuku nelnel o, inoke ni ba pamasal hauna kaiwena gamagalau hi huga elana ge hi yogayoga ola o.” 25 Yaa sauga hi yowan tage nihi nibihi, Pol i baek tolohaveyan wali tohouwa toto i talmilila o elana i ba, “Nau iyaka ya tabwa Loma wana abalogugui gamagalina. He logugui nige i tatalam tage Loma gamagalina nuku nibihi ebo nigeya ga wana kot hi giginol.” g 

26 Sauga tohouwa baaba o i hago, yaka i na tolohaveyan wali tologugui elana wana wasa i pek i ba, “Hauna u giginol? Tau ya iyaka i tabwa Loma wana abalogugui gamagalina.”

27 Tolohaveyan wali tologugui i na Pol elana i neli, “U ba ga na hago! Owa iyaka u tabwa Loma wana abalogugui gamagalina?”

Anana i lahe i ba, “Ibwe.”

28 Yaka tologugui i ba, “Nau mani bwabwatana ya aliyoho abwe ya tabwa Loma gamagalina.”

Inoke Pol i ba, “Nam iya i tabwa Loma wana abalogugui gamagalina, inoke nau hi abau Loma wana abalogugui gamagalina.”

29 Yaka bolo tage hi ninibihi etimwawa hi tal sikal. Ge tologugui iya i lovakun, kaiwena iyaka i atena Pol iya Loma wana abalogugui gamagalina te ewasi i ba sein hi ahe hi yowan. h 

Pol Hi Pamilil Yudiya wali Tologugui Mataliyaa

30 Tolohaveyan wali tologugui nuwana ni atena bubun hauna gun kaiwena Yudiya Pol hi wole. Inoke lan i gan al, i ba topowon bwabwatal avaliyau ge Yudiya wali tologugui gegewel hi nogogo. Yaka Pol i sokal, i pwatanik wali abanogogowa ge i patalmilil mataliyaa.

Copyright information for `MPX