Daniel 12

a Yaka abwe anelose o i ba, “Sauga o elana Maikol, iya aneloseyau wali tohouwa bwabwatana etega toto wam gamagalau ali tomatahikan, ni lut. He miloloyowan bwabwatana ni gan ololana nige sauga etega i gagan i telipunaa sauga toto abwe boda ona hi masal. Yaa sauga o elana wam gamagalau gegewel bolo alaliya iyoho Yehoba i leli lowan wana buki elana ni pwamwalil. b Bolo hi aliga ge tuwaliya i kenukenu bilibili gamwanaa, hi gewigewi nihi lut al. Enuna yawal mihomihotina nihi pwawa ge enuna puluwawi ge nak mihomihotina nihi pwawa. Bolo tonuwa sapu ge pagan sasapona hi panpankiti-an gamagalau hi gewi elal, maniniliya ni namanamal ni ola alalati bwagatau labulabum namanamalina ge ni ola putum, sauga gegewena nige ni momowasi.

c  “Owa Daniyela, am pankite ya ana baaba nu sume gamagalau elal, ana buki nu papi kaus ana siga sauga mowamowasena. He gamagalau nihi gewi nihi patalelu nemnowa nuwaliya wali aatena nihi pwabwata.”

Yaka nau Daniyela matau ya lipwatanik anelose labui al ya kitel, etega i minaa wewel labena etega ge etegana i minaa labena etega. Anelose toto kaliko wakewakekena waiwaisana i galoi i minaa hawawala wewel pwatanaa, inoke anelose labui o etegana i nel elana i ba, “Sauga lolovakunina ya ana yapu ga ni ola ge abwe ni mowasi?”

d Inoke anelose toto kaliko wakewakekena waiwaisana i galoi nimana labui i latahin labulabumwa, yaka i papasila Yabowaine toto yawalina i mihot alanaa ge i ba, “Ana yapu ni ola baliman eton ge awalehina. Sauga gamagal toto gamagalau bwabwalel i apapanak-agil wana gasisi ana sauga ni so, he bugul bolo ya nihi mowasi.”

Wana baaba ya hago, yaa nige nuwau i sasapu. Inoke ya nel, “Tonowak, bugul bolo ya gegewel ali abapwamowasi ga ni ola?”

Anau i lahe i ba, “Daniyela, bahi nu nuwanuwatu kaiwena, nu nowa ya, kaiwena baaba ya nihi misumi ga ana siga sauga mowamowasena. 10  e Gamagalau nihi gewi, labose o eliyalil Yehoba ni abubunil ge nihi yanayana, yaa nak ana toginol nak nihi mimi awaawaginol ya. Nak ana toginol nige nuwaliya ni sasapu, yaa tonuwa sapu baaba ana sapu nihi atena.

11  f “Lan maisena ge maisena ana powon nihi paveyaho ge toapapanak bwaibwaikikinina nihi pamilil, yaka toto o enaa lan ali gewi 1,290
12:11Lan ali gewi 1,290 i paolaolaek baliman eton ge awalehina toto puna 7 elana.
nihi gan.
12 Bolo ebo nihi abulilek ge alona wali atimatuwa nihi matamatan ana siga lan ali gewi 1,335 nihi mowasi, Yehoba ni muloluagil.

13 “Yaa owa, nu nowa alom wam nuwa laumwal nu mina ana siga wam lan ali abapwamowasi. Nu aliga ge nu veyaho, inoke sauga mowamowasena elana nu lut al ge molam toto Yehoba i lovivina-an nu ahe.”

Copyright information for `MPX