Daniel 3

Kin Nebukanesa Gogoginol Etega I Pamilil

Kin Nebukanesa gold i ahe gogoginol etega i ginoliya, ana miha 27 mita
3:127 mita o ebo 90 pit.
ge ana manamana 2.7 mita.
3:12.7 mita o ebo 9 pit.
Gogoginol o i pamilila Dula abwabwina elana, labi Babiloni gamwanaa.
Inoke gavana, bolo gavana gabulaliyaa ge tologuguiyau, i ola al tobahikan, mani ana tomatahikan, topapakot ge polobins ona ali totuwalali gegewel, i yogaagil nihi nem gogoginol toto i pamilil ana pwabwabwalena kaiwena. Yaka totuwalali alaliya bwabwatal ya gegewel hi migogo gogoginol ana pwabwabwalena kaiwena, ge hi na hi talmilil awonaa.

Yaka kin wana tobaaba etega i yoga anana i bwata i ba, “Panuwa gegewena gamagaliliyau, tuwan tomaha tomaha ge anan tomaha tomaha, ami logugui i ola hiwe. Sauga bwagigi, igo, gita, hapi ge egalagalavenu tomaha ona analiya nuku hago, yaka nuku loepwakoku ge nuku kululu gogoginol ya elana, toto kin Nebukanesa i pamilil. Henala ebo nige ni loloepwakoku ge nige ni kukululu, iya nihi alitukan ginaha kalakalasina gamwanaa.”

Inoke sauga gamagalau gegewel egalagalavenu ona analiya hi hago, yaka hi loepwakoku ge hi kululu gogoginol o elana, toto kin Nebukanesa gold i ginoliya ge i pamilil.

Yudiya Eton Nige Hi Kukululuek Gogoginol elana

Sauga o Babiloni ana tosiba enuna hi na kin elana ge Yudiya gamagaliliyau hi wasaagil.

Hi baek elana hi ba, “Oo kin, yawalim ni mihot! 10 Owa logugui iyaka u ginol tage sauga bwagigi, igo, gita, hapi ge egalagalavenu tomaha ona analiya naha hago, yaka gegewema naha loepwakoku ge naha kululuek gogoginol elana. 11 Ge u ba henala ebo nige ni loloepwakoku, iya nihi alitukan ginaha kalakalasina gamwanaa. 12 Yaa Yudiya enuna, bolo u telel labi Babiloni hi matahikan—Setaleki, Mesake ge Abedenigo—heliya nige wam logugui hi hehenapuan. Nige hi tatapwalolo wam yabowaineyau elal, ge nige hi kukululuek gogoginol toto u pamilil elana.”

13 Yaka kin Nebukanesa i huga nabi, ge i ba bolau eton ya hi ahel ge hi pwatanik elana. 14 Inoke i nelil i ba, “Setaleki, Mesake, ge Abedenigo, tunahot nige ku tatapwalolo no yabowaineyau elal, ge nige ku kukululuek gogoginol elana, toto gold ya ginoliya ge ya pamilil? 15 He ebo bwagigi, igo, gita, hapi ge egalagalavenu tomaha ona analiya nuku hago, yaka nuku loepwakoku ge nuku kululuek gogoginol toto ya ginol elana, he i waisi. Yaa ebo nigeya, yaka na ba nihi alitukagimiu ginaha kalakalasina gamwanaa. He ku nuwatu tage yabowaine etega i gan ge bosowaina ni pwamwalimiu?”

16 Yaka Setaleki, Mesake, ge Abedenigo kin anana hi lahe hi ba, “Oo Nebukanesa, nige naha awabalgig eliyam bugul ya kaiwena. 17 Ebo nu ba nihi alitukagima ginaha kalakalasina gamwanaa, he Yabowaine toto ha kululuek elana, iya bosowaina ni pwamwalima ginaha elana ge owa kin wam logugui elana. 18 Yaa nu atena te, bwagana ebo nige ni pwapwamwalima, he nige naha tapwaoloek wam yabowaineyau elal, ge nige naha kukululuek gogoginol toto u pamilil elana.”

19 Inoke Nebukanesa i huga nabi ge maninina i lala Setaleki, Mesake ge Abedenigo elal. Yaka i ba wana totuwalali ginaha hi ton pagasisi, waiwaina i gasisi nabi hot. 20 Ge i ba wana tolohaveyan gasigasisel enuna bolau eton o nihi yowanil ge nihi alitukagil ginaha kalakalasina gamwanaa. 21 Ali kaliko bwalibwaligena, i telipunaa kokowaliyaa ana siga aeliyaa, iyoho tuwaliyaa inoke hi yowanil, yaka hi alitukagil ginaha kalakalasina gamwanaa. 22 He kin wana logugui kaiwena ginaha iyaka hi ton pawaiwai nabi hot. Inoke tolohaveyan bolo Setaleki, Mesake ge Abedenigo hi kalivail, ginaha memena i ton paaligal. 23 Yaa bolau eton o, ginebi ali eyowan, heliya iyaka hi talek ginaha kalakalasina gamwanaa.

Yehoba I Pwamwalil Ginahaa

24 Yaka Nebukanesa atena i you, i tatalutan ge i nel ana tobahikan elal i ba, “Bolau eton ya te ta yowanil ge ta alitukagil ginaha gamwanaa, age?” Anana hi lahe hi ba, “Ee, kin. I ola!”

25 Yaka i ba, “Yaa bolau esopali to ya kitel hi nononawanawa ginaha gamwanaa, ali eyowan nige i gagan, ge nige tuwaliya etega i nanak. He esopaleliya ana awa i ola yabowaine etega natuna.”

26 Inoke Nebukanesa i pelinok ginaha ana abatonton awana labenaa, ge i yoga i ba, “Setaleki, Mesake ge Abedenigo, Yabowaine Tomihahaina Hot wana totuwalali, ku tagilim!” Inoke hi tagilem ginahaa. 27 Yaka gavana, bolo gavana gabulaliyaa, tologuguiyau ge kin ana tobahikan ona, hi nogogo bolau hi mipainagil. Hi pwawa nige ginaha mulina i gagan tuwaliyaa, kokowaliya pupunona ge ali kaliko nige i kakalas, ge nige kasu bwalena i gagan tuwaliyaa.

28 Inoke Nebukanesa i ba, “Setaleki, Mesake ge Abedenigo wali Yabowaine ta tobalan. Iya wana anelose i patuna ge wana totuwalali i pwamwalil. Ana mel hi teli, inoke anau nige hi hahago, yaa hi talamwagil nihi yaomal, nige nuwaliya nihi kululuek yabowaine getoga elana, iyai te wali Yabowaine. 29 Inoke logugui ya ginol te, ebo panuwa etega o ebo anan etega gamagaliliyau Setaleki, Mesake ge Abedenigo wali Yabowaine nihi ba panak ge nige nihi aawatauwan, he nihi gotomwatomwa-agil ge wali limi nihi pasamwalekaleka. Kaiwena nige yabowaine etega al i gagan ge bosowaina ni pwamwalila ni ola te.”

30 Inoke kin abamina mihahaina i pek Setaleki, Mesake ge Abedenigo elal labi Babiloni gamwanaa.

Copyright information for `MPX