Ephesians 4

Ta Tubwi Pamaisena Ta Ola Tuwan Maisena

Nau ya minaa dela kaiwena ya tuwalali Babala kaiwena, inoke ya ba pagasisi eliyamiu yawalimiu ana minamina ni ola toto Yehoba wana nuwatu ge i yogaagimiu. a  Sauga gegewena nuku hanalau ge wami pagan ni meimei. Bahi etimwawa nuku huhuga, yaa ginebi wami nunuwana alomiyau wali ginol eliyamiu nuku palahikan. b  Yayaluwa Bwabwalena i pamibubun-agila, ge mibubun o i tubwela ta tabwa boda maisena. Inoke nuku logasisi ge mipamaisena o paganina bahi ni momowasi. c  Gegewela ta tubwi ta ola tuwan maisena, ge Yayaluwa Bwabwalena toto ta ahe iyai te maisena. I ola al alola wala atimatuwa gegewela waisi maisena ya te kaiwena ta matamatan, toto Yehoba i lovivina-an kaiwela ge i yogaagila. Wala Babala iyai te maisena, gegewela wala abulilek iyai te maisena, ge ala babitaiso iyai te maisena. Wala Yabowaine iyai te maisena, iya kila gegewela Tamala. Iya gamagalau gegewel i logugui-agil, iya i tuwalali gegewel eliyalil, ge i minaa gegewel gamwaliyaa. d 

Kila maisena ge maisena Keliso ala mulolu i guyauan elala, i pem i ola iya wana nuwatu. e  He i ola Buki Bwabwalena ana baaba, i ba, “Sauga i na i ha natiya aban mihahaina hot elana, he alonau ge bolo iyaka i pakokovel ge i yowanil, ge gamagalau ali mulolu i guyauan elal.” f  (He baaba toto i ba, “i na i ha” i pankitela te houwan ga i nem i lau paiya hot panayawi elana. g  10 Toto i nem i lau, gamagalina maisena te i na i ha natiya. Nige tage i na i ha ya te labulabumwa, yaa i hek al ge i miha natiya hot, inoke bugul gegewel ni yabom ge ni pakalaopopwi.) 11 Inoke iya gamagalau ali mulolu i guyauan elal i ola hiwe. Enuna ali gabom i pek hi tabwa apostolowau, enuna palopitau, enuna Wasa Waiwaisana ana towasa, ge enuna gamagalau ali tomatahikan ge ali topanpankiti. h  12 Gamagalau ali gabom i pek i ola o inoke Yehoba wana gamagalau ni lovivina-agil tuwalali waiwaisal nihi ginolil, yaka ekelesiya, iya Keliso tuwana, ni bwatabwata ge ni gagasisi. 13 He ana abapwamowasi ta ola boda maisena hot kaiwena Yehoba Natuna ta abulilek-an ge ta atena bubun, ta ola gamagalau matumatuwal, ge wala pagan ni olaolaek te pagan toto Keliso i kalaopopwi. i 

14 He yaka abwe nige al ta oola wawayau, nige al ta oola waga toto bagol i tagapwapwati, ge nige al bosowaina gamagalau sisibal wali panpankiti ni yu pwatpwat-agila ni ola mana. He heliya kakawi ana kamwasa i gewi hi ginolil ge eliyana gamagalau hi pagegel. 15 Yaa kila bahi ta oolak panpankiti o elana, yaa alola wala nunuwana ta baaba tunahot, inoke ta siun ta gasisi ge avala Keliso ta tubwi hot, iya ekelesiya kaununa. j  16 Iya tuwan bwalibwaligena i logugui-an, inoke gabomwina tomaha ge tomaha hi tubwi pamaisena. Gabom maisena ge maisena totona wana tuwalali i awaawaginol, inoke tuwan bwalibwaligena i siusiun ge i gagasisiek nunuwana paganina eliyana.

Yawalimiu ana Nawanawa Ni Ola Komiu Mwananal Natunau

17 Babala alana elana ya ba pagasisi eliyamiu i ola hiwe. Bahi al wami minamina ni oola gamagalau bolo nige Yehoba hi aatena. Heliya wali nuwatu gegewena nige enona i gagan, k  18 ge ateliya i gogou. Nige wali aatena hot i gagan ge ateliya i gasisi i ola pat, inoke heliya nige alaliya i gagan yawal toto i neem Yehoba elana. 19 Nige al wali ginol hi pupuluwawi-an, yaa hi talamwagil ginol nanakina elana ge pagan pulupuluwawena hi ginoginol pwatanik ya.

20 Yaa komiu wami aatena Keliso kaiwena nige i oola to. 21 He Keliso wasana iyaka ku hago haba, ge baaba tutunahotina toto Yeisu eliyana komiu ana tototoulil iyaka hi pankitemiu. 22 Inoke yawalimiu bebeyaunana toto valila ana pagan elana ku miminaa, nuku aliyoho, kaiwena yawal o amnanina i nunul pagegemiu inoke i apapanak-agimiu. l  23 Atemiu ge wami nuwatu ni vavaluna, m  24 ge yawalimiu vavaluna nuku galoi, yawal o paganina i ola Yehoba wana pagan, i sapu ge i bwabwalena hot. n 

25 Inoke besemiu lokalokakawi! Komiu maisena ge maisena ni baaba tunahot wana pan toabulilek elana, kaiwena kila gegewela tuwan maisena gabomwina ona. o  26 Ebo nuku huga, bahi wami huga ni kakalivaimiu ge gegi nuku giginol. Ge bahi wami huga ana sauga ni yayapu ni nana sabwelu ni lolobek, p  27 ge bahi Seitani wana hawawal etega nuku pepek. 28 Gamagal toto i kakaoma bahi ni kakaoma al, yaa nimana ni patuwalali tuwalali waiwaisana ni ginol. Inoke wana bugul ni gewi ni pwawal ge bosowaina togulagula ni label.

29 Bahi baaba nanakina nuku babaunan, yaa baaba waiwaisana toto bosowaina gamagalau bolo ali pulowan gaganil ni label ge nihi gasisi te nuku baunan. Inoke gamagalau bolo hi lalaegan, wali waisi nihi pwawaa to wami baaba eliyana. q  30 Bahi Yehoba Yayaluwana Bwabwalena nuwana nuku apanak, iya Yehoba wana euna eliyamiu i pamasal komiu iya wana gamagalau, inoke ku atena bwaliga abwe ni sokalimiu hoti. r  31 Atielolol amnanina gegewena nuku ahek yoho eliyamiu, alona ge huga. Bahi anamiu ni eelolol alomiyau elal ge bahi nuku babaa panapanak-agil. Bahi pihigelgel paganina ni gagan eliyamiu. s  32 Yaa wami pagan ni meimei alomiyau elal ge nuku atilomwan-agil. Alomiyau wali gegi eliyamiu nuku nuwayoho, ni ola Keliso eliyana Yehoba wami gegi iyaka i nuwayoho. t 

Copyright information for `MPX