Exodus 33

a Yehoba i baek Mosese elana i ba, “Alomwau gamagalau bolo u ahel tagilagil Itipita, panuwa ya nuku tataluwai, nuku nok nuku na labi toto ya bateli Abalahama, Aisake ge Yakobo elal, ya ba, ‘Nau abwe na pek tubutubumiyau elal.’ Anelose etega na patuna ni houwa awomiwa, yaka Kenani, Amoli, Hiti, Pelisi, Hivi ge Yebusi na takel yohil. Nuku na panuwa malumalulina, yaa nau nige na nonowa alowau komiu, eba na apapanak-agimiu kamwasaa, kaiwena atemiu i pat.”

Sauga gamagalau baaba pupulowanina o hi hago, inoke hi lokahin, yaka nige tuwan ana isela etega hi papahe. He Yehoba iyaka i ba haba Mosese elana i ba, “Nu baek Isileli elal nu ba, ‘Atemiu i pat. Bwagana ebo sauga kekeisi ya na nowa alowau komiu, yaa nasi na apapanak-agimiu. Inoke tuwamiu ana isela nuku palo, yaka abwe na nuwatu al hauna na ginol eliyamiu.’” Yaka oya Sainai elana Isileli tuwaliya ana isela hi palo, nige al hi papahe.

Yehoba ge Mosese Hi Pepeliwaliwan-agil

Sauga ebo Isileli hi hoholavi panuwa etega elana, yaka Mosese epanapana ni ahe ni pamilil kekeisi ana bwaga ni gan wali abaholavi elana. Inoke epanapana o alana hi tun “Petupatupa Limena.” Henala ebo Yehoba wana nuwatu ni loyaan, ni nok ni na Petupatupa Limena elana abaholavi tolinaa. Sauga ebo Mosese ni tagilem abaholaviya ge ni nanawa Petupatupa Limena kaiwena, yaka gamagalau nihi talmilila wali epanapana ana nog elal, ge nihi gagayawa-an, ana siga ni na ni tuk Petupatupa Limena gamwanaa. Yaka yaluyalu toto i milil i ola kokola ni lau ni milila Petupatupa Limena ana nog elana, inoke Yehoba alona ge Mosese nihi baaba. 10 Sauga yaluyalu i milil i ola kokola gamagalau nihi kite Petupatupa Limena ana nog elana, inoke nihi talmilila wali epanapana ana nog elal ge nihi tapwalolo. 11 Yehoba alona ge Mosese hi pepeliwaliwan-agil, i ola gamagal alona ge alona hi liwaliwan. Yaka Mosese ni sikal abaholaviya, yaa ana tolabe heval Yosuwa, Nan natuna, i miminaa Petupatupa Limena elana.

Mosese I Awanun Yehoba elana I Ba “Aloma Owa Ta Nok”

12 Mosese i baek Yehoba elana i ba, “Valila u babaem elau u babaa, ‘Gamagalau u nulil,’ yaa nige no wasa u pepem bubun henala alou ge naha nok. I ola al u baem elau u ba, ‘Ya atena bubuniwa ge ya yaliyaya kaiwem.’ 13 Ebo u yaliyaya kaiweu, he wam pagan u pankiteyau, inoke na atenawa bubun ge na payaliyaya-agiwa. Nu nuwahikan al gamagalau ya heliya wam hilihili gamagaliliyau.”

14 Anana Yehoba i lahe i ba, “Nau na nowa alou owa, inoke na paveyaho-agiwa.”

15 Yaka Mosese i baek elana i ba, “Ebo nige nu nenem aloma owa, bahi nu babaa panuwa ya naha tataluwai. 16 He gamagalau ga nihi atena ola tage u yaliyaya kaiweu ge wam gamagalau kaiweliya, ebo nige aloma owa ta nonok? Owa u minaa eliyama, inoke toto ya i pagetoga-agima gamagalau gegewel al elal panayawiya.”

17 Inoke Yehoba i baek Mosese elana i ba, “Na ginol ni ola wam awanun, kaiwena ya atena bubuniwa ge ya yaliyaya kaiwem.”

18 Yaka Mosese i ba, “Ebo i ola, he mwananalim namanamalina nu pankiteyau.”

19  b Yaka Yehoba i ba, “No waisi gegewena na pahouwa maninimwa, ge alau Yehoba na lumen tanamwa. Henala ebo na atilomwan-an, inoke na atilomwan-an, ge henala ebo na nuwaleyan-an, inoke na nuwaleyan-an. 20 Yaa nige bosowaina maniniu nu kite, kaiwena ebo etega maniniu ni kite, nasi ni aliga. 21 Abamina iyahe labewa i bosowaina nu talmilila pat etega eliyana. 22 Sauga mwananaliu namanamalina ni palegewa, yaka na telewa pat malelena golinaa, ge nimwau elana na pahabobowa ana siga na nopalegewa. 23 Yaka nimwau na ahe yoho, inoke eputeteu nu kite, yaa maniniu nige nu kikite.”

Copyright information for `MPX