Genesis 13

Abalam ge Lote Hi Miwali

Inoke Abalam ge lagona wali gogomwau gegewena hi bugulan yaka Itipita hi eguluwai ge hi nawanawa hi na labi Negeb. He Lote al i nok aloliya. Abalam i gogomwau hot, wana bwasumu ona hi gewi nabi, i ola al wana silba ge wana gold.

Yaka i novevehe al kekeisi kekeisi i nohoholavi panuwa ge panuwa ona elal, ana siga i vin Betel ge Ai ali hawawala toto valila wana epanapana i tatala, ge abapowon i ginoginola. Yaka i tapwalolowa al to Yehoba elana.

He Lote alona Abalam hi nononawanawa, iya al ge wana sipi, goti, bulumwakau ge wana totuwalali ona hi gan. Nige bosowailiya nihi mipamaisena, kaiwena wali bwasumu hi gewi nabi, ge wali abaanan nige i bwabwata. Yaka ba apwaapwanawa i gan Abalam ge Lote wali bwasumu ali tomatahikan elal. He sauga o elana boda Kenani ge Pelisi iyoho ya hi minamina labi o elana.

Inoke Abalam i baek Lote elana i ba, “Nige nuwala ba apwaapwanawa ni gan owa ge nau elala, ge wala bwasumu ali tomatahikan elal, kaiwena owa ge nau tubula maisena hot. He ta nowali tomaha tomaha ta nonoek. Labi gegewena i mwapwela eliyam, labena etegana u hile ge nu na nu minaa. Ebo nu tukik labena aluwabwa, inoke nau na tagilik yavanaa. Ebo nu tagilik yavanaa, inoke nau na tukik aluwabwa.”

10  a Yaka Lote matana i lipwapwati i kite wewel Yolidani abwabwina i waisi ge wewelina i bwata i na ana siga panuwa Sowal elana, i ola te Yehoba wana eyowa Ideni ge panuwa Itipita. (He ana awa i ola to, mulaa te abwe Yehoba panuwa Sodoma ge Gomola i apapanak-agil.) 11 Yaka Yolidani abwabwina gegewena i hile iya totona kaiwena, inoke i hek ge i minaa to. He Abalam ge Lote wali miwali i ola to. 12 Inoke Abalam i na i minaa labi Kenani elana, yaa Lote i na i minaa Yolidani abwabwina panuwa ona gamwaliyaa ge wana epanapana i pamilil Sodoma gegelinaa. 13 He Sodoma gamagaliliyau wali ginol i nak hot, ge hi gegi nabi Yehoba elana.

14 Sauga Lote i egon enaa, yaka Yehoba i baek Abalam elana i ba, “Labi toto u taltalmilila matam u lipwapwati ni nok labena aluwabwa, yavanaa, balimana ge yalasa. 15  b Labena bolo u kitel bibilena gegewena ya pewa hoti alomwau ge tubutubumwau eliyamiu sauga gegewena nige ni momowasi. 16 Tubutubumwau nihi gewi nabi na pewa nihi ola bilibili papakovana. He nige bosowaina gamagal etega bilibili papakovana ni vasili haba, i ola al nige bosowaina tubutubumwau nihi vasilel haba. 17 He u nok u na bilibili o ana yapu ge ana magaga u nawaan, kaiwena iyaka ya pewa eliyam.”

18 Yaka Abalam wana epanapana i lekel ge i na i miminaa Mamele wana kawadi bwabwalel gegeliliyaa Hebiloni elana. Inoke abapowon i ginol ge i tapwalolo Yehoba elana.

Copyright information for `MPX