Genesis 19

Panuwa Sodoma Ge Gomola Yehoba I Ton Olagil

Lan o kokoyavi elana aneloseyau labui hi na hi vin panuwa Sodoma, he Lote iyoho i misiyo panuwa ana gana ana abauluulutuka. Sauga aneloseyau i kitel inoke i lut i na eliyalil, ge i kululu maninina i pahanalowanek bilibiliya. Inoke i baek eliyalil i ba, “No tonowakau, nau wami totuwalali, ya awanun elamiu nuku nem no limiya ge aemiu nuku ul, yaka bulina nuku kenu. Bwaligumwa mweluluga kekeisi abwe nuku nawanawa al.”

Yaka Lote anana hi lahe hi ba, “Nigeya, naha kenuwa te bakubakuwa e panuwa ana abamimigogowa.”

Yaa Lote i ba balbalgig inoke hi nok avaliya ge hi na hi tuk wana limiya. Yaka i baek wana totuwalali elal pwalawa nige alona yis hi vivikuhu hi umun, inoke aanan hi lovivina-an ge hi anan. He nigeya ga hi kekenu, yaka bolau gegewel hot, hevalau ge tonowakau, hi neem panuwa Sodoma gamwana gegewena elal hi na limi hi mipainan. a Inoke hi yoga tuktuk Lote elana hi ba, “Bolau bolo hi nem eliyam bulin e heliya ga? U ahel nihi tagilem eliyama ge naha loneganega-agil.”

Inoke Lote i na i tagil elal ge nog i tagakaus enaa, yaka i baek elal i ba, “No heliyamwau, bahi pagan nanakina toto ya nuku giginol. He natuwau galokau labui hi gan nigeya ga hi lolobolau, na ahel nihi tagilim eliyamiu, inoke hauna nuwamiu, he nuku ginola eliyalil. Yaa bahi bugul etega nuku giginol bolau ya elal, kaiwena iyaka hi nem no limiya ge na matahikagil bubun.”

Yaa Lote anana hi lahe hi ba, “U miegonik!” Yaka hi ba, “Tau ya iya bwabwali yaka tage ni logugui-agila!” Inoke hi baek al Lote eliyana hi ba, “Nak toto tage naha ginol bolau labui elal, nasi naha ginol panak hoti owa eliyam.” Inoke Lote hi bibin pasikal, yaka hi nok hi na tage nog hi tatagaleke.

10 Yaa bolau labui limi gamwanaa nimaliya i tagil Lote hi momol tukan, yaka nog hi tagakaus. 11  b Yaka bolau gegewel limi tolinaa mataliya hi tagapagogou inoke hi babalalu, yaa nige bosowailiya nog nihi pwawa.

12 Yaka bolau hi baek Lote elana hi ba, “Panuwa ya wali pagan nanakina wasana i bwata hot Yehoba i hago, inoke i patunama ha nem ge naha apapanak-an. Tab wam boda enuna al hi gan e, ebo natumwau bolau ge yowau, ebo natumwau yowau ali kawakawalolu, o ebo tutumwau enuna al panuwa ya elana? Ebo hi gan, nu na nu ahel ge alomwau nuku tagil, kaiwena panuwa ya ha aapapanak-an.”

14 Yaka Lote i tagil i na i baek natunau yowau ali kawakawalolu elal i ba, “Etimwawa ku nem panuwa ya ta eguluwan, kaiwena Yehoba i aapapanak-an.” Yaa hi nuwatu tage i tatalawasi.

15 Mweluluga kekeisi hot, aneloseyau Lote hi patotoe hi ba, “Etimwawa lagom ge natumwau galokau labui bolo sauga ya alomwau, u ahel, yaka panuwa ya ku lou luwai. Inoke sauga Yehoba ni apapanak-an, komiu nige nuku yayaomal.” 16  c He Lote iyoho i nuwatu pilpil, yaa Yehoba i atilomwan-an, inoke bolau labui Lote alonau lagona ge natuliyau galokau labui nimaliya hi ahe ge hi nul tagilagil panuwa tolinaa. 17 Iyaka hi tagil haba inoke bolau o alona etega i baek elal i ba, “Ku lou, eba nuku aliga! Bahi nuku tatagena sikalek emiwa ge bahi nuku veveyaho Yolidani abwabwina panuwana etega elana. Ku lou ku na oya elal yaka nige nak nuku pwapwawa.”

18 Yaa anana Lote i lahe i ba, “Tonowak, bahiwa! 19 Wam pagan i waisi eliyau, ge u muloluagau yawaliu u pwamwal. Yaa nige bosowaiu na lou noek to oya elal. Nasi nigeya ga na vivin inoke nak toto ya ni kukuhikagau ge na yaomal. 20 He awan kekeisi etega huwo nige ana bwaga i yayapu. Na lou noek to. He awan o i kekeisisi age? Na noek to, inoke mwal na pwawa.”

21 Yaka anelose i baek Lote elana i ba, “I waisi, ya talam nu nok to ni ola wam awanun. Inoke awan o nige na aapapanak-an. 22 He etimwawa u lou u noek to, kaiwena nigeya ga bugul etega na giginol ana siga nu na nu vin.” (Lote awan o i awa kekeisisi-an inoke alana hi tun Sowal.)
19:22Pana Hibilu elana alan “Sowal” ana sapu te “kekeisisi.”


23 Sabwelu iyaka i ha te Lote i vin awan Sowal elana. 24  e Inoke sauga o Yehoba pat salpa
19:24Salpa ebo ta ton, waiwaina i bwata nabi ge bwalena i nak hot.
tautauina i ligin lowanem hawawala i tala panuwa Sodoma ge Gomola elal.
25 Yaka panuwa bolo o ge labi o abwabwina gamwana bwalibwaligena, ginebi ge gamagalau gegewel bolo hi miminaa o, ge bugul bolo hi siun bilibili pwatanaa al ge, Yehoba i apapanak-agil. 26  g Yaa Lote lagona i tagena sikalek enaa, inoke i tabwa solti papatina i talmilil i ola kokola.

27 He lan o mweluluga ya, yaka Abalahama i lut i na i talmilil labi toto nolu alona ge Yehoba hi milimilila. 28 Inoke matana i lau panuwa Sodoma ge Gomola elal ge labi o abwabwina gegewena elana, ge i kite panuwa kasona babalona i haha i ola ginaha hi ton gol gamwanaa kasona.

29 He liwanina i ola to. Inoke Yabowaine Yolidani abwabwina panuwana i apapanak-agil, yaa Abalahama wana awanun nige i nunuluwan, yaka Lote i palou ga mulaa abwe panuwa toto i eguluwan i ton olan.

Lote Alonau Natunau Galokau Labui Liwaniliya

30 Lote i lovakun te ni minaa awan Sowal elana, inoke alonau natunau galokau labui hi egon hi na oya elal ge hi miminaa gol etega elana. 31 Lan etega natuna galok toto bwabwatana i baek kekeisina elana i ba, “Tamala iyaka i liki, ge nige bolau hi gagan te labi ya elana tage avalau ta alolon ge natulau nihi gan, ni ola panayawi labena gegewena bolau ge yowau hi giginol. 32 Oine ta ahe tamala ta paim nabiyan, yaka ta na avala ta kenu ge iya eliyana natulau nihi gan, yaka bahi un ni yayaomal.”

33 Inoke bulin o oine hi ahe tamaliya hi paim nabiyan, yaka toto bwabwatana i na i tuk ge alona tamana hi kenu. He tamana nige i aatena te natuna i na i tuk alona hi kenu ge nige al i aatena te i lut ge i tagil.

34 Lan i gan inoke toto bwabwatana i baek talina kekeisina elana i ba, “Bulin alou ge tamala ha kenu, he nasi bulina ta paim nabiyan al, yaka owa nu na nu tuk ge alom nuku kenu. Inoke iya eliyana natulau nihi gan ge bahi un ni yayaomal.” 35 Yaka bulin o tamaliya hi paim nabiyan al, inoke toto kekeisina i na i tuk alona tamana hi kenu. He tamana nige i aatena te natuna i na i tuk alona hi kenu, ge nige al i aatena te i lut ge i tagil.

36 Inoke Lote natunau galokau labui hi liyan, wali liyan i neem tamaliya elana. 37 Toto bwabwatana i ab natuna melutau, inoke alana i tun Mowabi. He iya boda Mowabi bolo sauga ya tubutubuliya. 38 Yaka toto kekeisina al i ab natuna melutau, inoke alana i tun Benami. He iya boda Amoni bolo sauga ya tubutubuliya.

Copyright information for `MPX