Genesis 23

Abalahama Bilibili I Pwamola Salai kaiwena

Sela wana baliman 127 i minamina-an. Yaka abwe i aligaa awan Kiliyat-aba elana, (he panuwa o alana al te Hebiloni) labi Kenani gamwanaa. Abalahama nuwana i nak nabi ge i na i kahin lagona kaiwena.

Inoke Abalahama i lut lagona tuwana i eguluwan ge i nok i na alonau Hiti gamagaliliyau hi liwaliwan, yaka i ba, a “Nau bwabwali ge ya mibwabwali ya gamwamiwa. Labi etegana nuku palian eliyau na pwamola ge lagou tuwana na teliya.”

Yaka Hiti Abalahama anana hi lahe hi ba, “Tonowak, wama nuwatu naha baunan ga nu hago. Owa towasawasa etegana gamwameya. Wama salai waiwaisana etegana nu hile inoke eliyana lagom tuwana nu teliya. Nige etegana wana salai ni kakaise lagom tuwana ana teliteli kaiwena.”

Yaka Abalahama i lut ge i kululu Hiti gamagaliliyau mataliyaa, inoke i ba, “Ebo ku yaliyaya lagou tuwana na teliya e, inoke no nuwatu ga na pamasal eliyamiu. Alomiu Epiloni, Sohal natuna, nuku liwan kaiweu, inoke pat golina toto Makpela elana, iyoho wana bilibili buhunaa, ni palian eliyau. Nuku awanun eliyana te gol o ni palian eliyau molana hot elana ge na pwamola ni tabwa no salai gamwamiwa.”

10 He Epiloni iyoho to i misiyo alonau gamwaliyaa. Yaka Abalahama anana i lahe, ge wana pan Hiti bolo hi noanik abamigogowa panuwa ana gana ana abauluulutuk elana gegewel hi hago. 11 I ba, “Tonowak, nigeya. No nuwatu na baunan ga nu hago. No gamagalau mataliyaa bilibili o na pewa ge gol toto i minaa gamwanaa al na pewa eliyam lagom tuwana nu teliya.”

12 Yaka Abalahama i kululu al gamagalau mataliyaa, 13 ge i baek Epiloni eliyana gamagalau hi hago i ba, “Ebo u yaliyaya, inoke no nuwatu ga na pamasal. He bilibili o na pwamola, molana nu ahe, yaka lagou tuwana na teliya to.”

14 Abalahama anana Epiloni i lahe i ba, 15 “Tonowak, no nuwatu na baunan ga nu hago. He bilibili o molana ana bwata mani silba po handeled (400),
23:15Ana awa i ola mola toto ya i bwata hot.
yaa bahi toto ya ni tatabwa eteli kaus owa ge nau ala hawawala. U na ya lagom tuwana u teliya to.”

16 Abalahama mola toto Epiloni i baunan Hiti tanaliyaa i awa wawaisi-an, yaka mani silba po handeled ana pulowan i sikeli ge i pek Epiloni elana. He silba o ana pulowan i sikeli luvi elana toto saugena o topalipali hi patuwalali.

17 Inoke Epiloni wana bilibili toto Makpela elana panuwa Mamele labenaa, hi pek Abalahama elana i tabwa wana abalogugui, ginebi gol toto i minaa gamwanaa ge ebwakilina bolo hi minaa gamwanaa. 18 Hi pek elana Hiti gegewel mataliyaa, bolo hi noanik abamigogowa panuwa ana gana ana abauluulutuk elana. 19 Sauga Abalahama bilibili i pwamola haba, yaka lagona Sela tuwana i teliya gol toto Makpela elana, panuwa Mamele labenaa labi Kenani elana. He Mamele alana al te Hebiloni.

20 He liwanina i ola to, inoke labi o ge gol toto i minaa gamwanaa, Hiti hi talamwan Abalahama eliyana wana abalogugui i tabwa wana salai.

Copyright information for `MPX