Genesis 28

Inoke Aisake Yakobo ana baaba i patuna i nok eliyana ge i ba muloluan, yaka i ba pagasisi eliyana i ba, “Bahi Kenani yovana etegana nu aalolonan. Nu na Mesopoteimiya hinam tamana Betuweli wana limiya. Hinam nuna Leiban natunau galokau hi gan, gamwaliyaa etegana nu hile ge nu alolonan. Yabowaine Togasisi Hot ni muloluagiwa yaka natumwau nihi gewi ni pewa, ge tubutubumwau nihi tabwa boda bwabwatana ali un tomaha ge tomaha. a Yabowaine owa ge tubutubumwau ni muloluagimiu ni ola i bateli Abalahama ni muloluan. Yaka bilibili toto sauga ya ta mibwabwaliya, toto i pek Abalahama elana, nuku ahe wami bilibili.”

Inoke Aisake Yakobo i patuna ge i egon ni na Mesopoteimiya Leiban elana. Leiban iya Betuweli gagama Alam natuna, Yakobo ge Iso hinaliya Lebeka nuna.

Iso Isimel Natuna I Alolonan

Iso wasa i hago te Aisake Yakobo i ba muloluan ge i patuna ni na Mesopoteimiya lagona etega ni ahem to. I ola al wasa i hago te Aisake i ba pagasisi Yakobo eliyana i ba, “Bahi Kenani yovana etegana nu aalolonan.” Iso wasa i hago al te Yakobo tamana ge hinana wali baaba i henapuan ge iyaka i egon ni na Mesopoteimiya. Inoke i atena te tamana Aisake nige i yayaliyaya Kenani yowauiliyau kaiweliya. Inoke i na Abalahama natuna Isimel elana ge natuna yovana alana Mahalat i alolonan, lagonau bolo i alolonagil houwan ali etulan. He Mahalat iya Nebaiyot nuna.

Yakobo I Kenonou Yehoba I Baaba elana

10 Yakobo Biyaseba i eguluwan i nanawa panuwa Halani kaiwena. 11 Sauga i novin panuwa etega elana inoke i veyaho, kaiwena sabwelu iyaka i lobek. Pat etega i aheya to ge i teli kokowana ana kebeyalu inoke i kenu. 12  b I kenonou teti etega i kite i milila panayawiya, buhuna i na i tupa labulabumwa, yaka eliyana Yabowaine wana anelose hi haha ge hi laulau. 13  c Yaka Yakobo Yehoba i kite i talmilila labenaa ge i ba, “Nau Yehoba, tubum Abalahama wana Yabowaine ge Aisake wana Yabowaine. Bilibili toto eliyana u kenuwa na pewa owa ge tubutubumwau eliyamiu. 14  d Tubutubumwau nihi gewi nabi nihi ola bilibili papakovana, ge wali bilibili ni na yalasa, balimana, aluwabwa ge yavanaa. Yaka owa ge tubutubunim eliyamiu un gegewel panayawiya na muloluagil. 15 Alou owa ge hauna labi elana nu noek na matahikagiwa, yaka na pasikaliwa al panuwa ya elana. Nige na eeguluwagiwa ana siga hauna gun ya bateli eliyam na ginol.”

16 Yaka Yakobo i kenu lut inoke i ba, “Age tunahot Yehoba iyahe panuwa ya elana, yaa nige ya aatena.” 17 Yaka i lovakun ge i ba, “Panuwa ya i lololovakun! He Yabowaine wana limi te, labulabum ana abauluulutuk ana nog.”

18 Lan i gan mweluluga kekeisi Yakobo i lut, yaka pat toto i teli kokowana ana kebeyalu i ahe i pamilil abanuwahikan. Inoke enonu i hol pwatanaa i pwabwabwalena Yabowaine kaiwena. 19 Yaka panuwa o alana i tun Betel,
28:19Pana Hibilu elana alan “Betel” ana sapu te “Yabowaine wana limi.”
yaa houhouwena alana Lus.

20 Inoke Yakobo i papasila Yehoba elana i ba, “Ebo alou owa ge nu matahikagau nawa yayapona toto e na nawaan, aanan nu pem na an ge kaliko nu pem na galoi, 21 ge ebo alou no molu na sikal al nam wana panuwaa, yaka owa Yehoba nu ola no Yabowaine, 22 ge pat toto ya pamilil abanuwahikan ni tabwa wam limi, abatapwalolo. Ge bugubugul gegewena bolo nu pem na wali paelulutega (pa10) yaka gamwaliyaa, wali maisena na pewa eliyam.

Copyright information for `MPX