Genesis 32

Yakobo I Lovivina Alona Talina Nihi Petupatupa-agil

Yakobo al ge i egon, i nawanawa Kenani kaiwena, inoke Yabowaine wana aneloseyau hi pwawa. Sauga aneloseyau i kitel yaka i ba, “Yabowaine wana boda te.” Inoke panuwa o alana i tun Mahanaim.
32:2Pana Hibilu elana alan “Mahanaim” ana sapu te “boda eluwa.”


Yakobo elopapatuna i patunal nihi houwa awonaa nihi na talina Iso elana labi Seil panuwa Idom. I baek elal i ba, “Nuku baek no tonowak Iso elana nuku ba ola hiwe: Yakobo alona wana hanalau i ba, ‘Ya miminek Leiban elana sauga yayapona ana siga sauga ya. No bulumwakau, no donki, no sipi, no goti ge no totuwalali bolau ge yowau hi gan. Taliu, alou ge no awatauwan baaba ya ya patunawa nuwau alom wam yaliyaya nu aheyau.’” Inoke hi egon hi na Iso elana.

Sauga elopapatuna hi sikal Yakobo elana, inoke wana wasa hi pek hi ba, “Ha nok talim Iso elana wam baaba ha baunanik, he sauga ya iya iyoho i nenem elam, alonau ge ana hevalau ali gewi po handeled (400).”

Yakobo i lovakun nabi ge atena i bwanabwana. Yaka gamagalau bolo alonau hi notoyawa i walel boda labui i ginolil, avaliyau ge bwasumu sipi, goti, bulumwakau ge kamel. He i nuwatu ola hiwe, “Ebo Iso ni nem haveyan ni ginol ge boda houwan ni lolil, inoke boda eluwana al iyoho bosowaina nihi lou.”

Inoke Yakobo i awanun i ba, “Tubu Abalahama wana Yabowaine, ge nam Aisake wana Yabowaine, no awanun nu hago. O Yehoba, valila u baem elau u ba, ‘Nu sikal wam panuwaa ge tutumwau elal, yaka na labewa ge bugul gegewena ni waisi eliyam.’ 10 Nau wam totuwalali nige no waisi i gagan, yaa u muloluagau ge wam ginol gegewena i waisi eliyau. Sauga ya lou wewel Yolidani ya kalapanet-an, enonovau ya, iyai te no suki enawanawa. Yaa sauga ya ya sikalim, natuwau ge no bwasumu hi gewi, yaka alowau ama boda i labui. 11 Ya awanun elam nu pwamwalau taliu Iso elana, kaiwena ya lovakun eba ni nem ni haveyan eliyama, ge gegewema ni pwamowasema alomeyau yowau ge wawayau. 12  b He valila u ba, ‘Na labewa bugul gegewena ni waisi eliyam, ge tubutubumwau na pagewel ali gewi ni ola gilesa talbwasiya, nige bosowaina gamagal etega ni vasilel.’”

13 Yakobo i kenuwa to, yaka lan i gan talina Iso ana mulolu enuna i hilel wana bwasumu gamwaliyaa, i ola hiwe: 14 goti yowau ali gewi tu handeled (200) ge bolau tuwenti (20), sipi yowau ali gewi tu handeled (200) ge bolau tuwenti, 15 kamel yowau ali gewi teti avaliyau ge natuliyau, bulumwakau yowau ali gewi poti (40) ge bolau elulutega (10), ge donki yowau ali gewi tuwenti (20) ge bolau elulutega (10). 16 Inoke bwasumu ali yawi maisena ge maisena i telel wana totuwalali nimaliyaa ge i baek elal i ba, “Nuku nohouwa awowa bwasumu ali yawi maisena ge maisena ali bwaga ni gan avaliyau elal.”

17 Inoke i baek wana totuwalali elana toto bwasumu ali yawi houwan i matahikagil i ba, “Nasi taliu Iso ni pwawawa kamwasaa, yaka ni nel eliyam ni ba, ‘Henala wam tonowak, ge ga u nana? Henala wana bwasumu gegewel hi nohouwa awomwa?’ 18 Yaka anana nu lahe nu ba, ‘Wam totuwalali Yakobo wana bwasumu te, i patunal owa wana tonowak Iso am mulolu. He iya iyoho i nenem emeya.’”

19 Yakobo i baek al wana totuwalali elal, bolo yawi eluwana, etonina ge yawi gegewel al hi matahikagil, i ba, “Sauga Iso nuku pwawa, yaka baaba maisena o nuku baunan elana. 20 Ge bahi nuku nunuluwan te nuku ba, ‘Wam totuwalali Yakobo iyoho i nenem emeya.’” He Yakobo i ginol ola to, kaiwena i nuwatu ola hiwe, “Mulolu bolo ya na patunal houwa yaka Iso nuwana na pawaisi, inoke sauga naha petupatupa-agima, tabana nasi ni yaliyaya kaiweu.” 21 Inoke Yakobo wana mulolu i patunal houwa awonaa, yaka bulin o iya i kenuwa ga to abaholavi o elana.

Yakobo Alona ge Yabowaine Hi Logalogasisi

22 Bulin o elana Yakobo i lut, yaka lagonau hot eluwa ge lagonau al totuwalali eluwa, avaliyau ge natunau bolau elulutega maisena (11), i ahel, inoke wewel Yabok gamwana toto nige i mimilau hi kalapanet-an. 23 Sauga i pakalapanet-agil haba, yaka abwe i sikal i na i baek wana totuwalali elal wana bwasumu ge wana bugubugul gegewena hi bugulan ge heliya al wewel hi kalapanet-an. 24  c Yaa Yakobo maisena ya hi eguluwana to. Yaka tau etega i na alona hi lopepeunuk ge hi logalogasisi i na ana siga kelaubwa lan ni gan. 25 Sauga tau o i atena nige bosowaina Yakobo ni gasisi lake, inoke i pihikana Yakobo nagilina puna ana tubwi elana, i pikiwan, ge mwena i mwakiwan. 26 Yaka i baek Yakobo elana i ba, “U teleyau na egon, kaiwena iyaka lan i gagan te.”

Yaa anana Yakobo i lahe i ba, “Nige na tetelewa ana siga nu ba muloluagau.”

27 Yaka tau o i nel Yakobo elana i ba, “Alamwek?”

Anana i lahe i ba, “Alau Yakobo.”

28  d Inoke tau o i ba, “Alam nige al ni oola Yakobo, yaa alam ya tun Isileli,
32:28Pana Hibilu elana alan “Isileli” ana sapu te “alona Yabowaine hi logasisi.” Alan “Yakobo” ana sapu te “i lokakawi.” Aba 25:26 nu kite.
kaiwena alom Yabowaine ge alomwau gamagal ku logalogasisi ge u gasisi hot.”

29  f Yakobo i baek elana i ba, “Alamwek? Alam ga nu lumen.”

Yaa tau o i ba, “Bahi alau nu neneli!” Yaka abwe Yakobo i ba muloluan.

30 Yakobo i ba, “Yabowaine ya kite alou maninima ha petupatupa-an, yaa nige ya aaliga.” Inoke panuwa o alana i tun Peniyel.
32:30Pana Hibilu elana alan “Peniyel” ana sapu te “Yabowaine maninina.”


31 Sabwelu i ha ga abwe Yakobo panuwa Peniyel i eguluwan, yaa i nonohomhom kaiwena mwena i mwakiwan. 32 Inoke saugena o ge i nem ana siga sauga ya, ebo boda Isileli bwasumu etega hi lol, nagilina puna bunumwina ewahilina nige hi aan, kaiwena tau o i pihikana Yakobo nagilina puna ewahilina elana yaka mwena i mwakiwan.

Copyright information for `MPX