Genesis 33

Yakobo ge Iso Hi Petupatupa-agil

Yakobo matana i lihin talina i kite i nenem, alonau ge ana hevalau ali gewi po handeled, inoke natunau i walel hi na hinaliyau, Leya, Letiyeli ge totuwalali yowau labui elal. Totuwalali yowau labui aloliyau ge natuliyau i teli pahouwa-agil, eliyaa Leya alonau ge natunau, yaka eliyaa al Letiyeli ge Yosepa. Inoke iya i nohouwa awoliyaa. He iyoho i nanawa talina eliyana, yaka paseben i kukululu maninina i pahanalowanek bilibiliya. Yaa Iso i tapalelu nem talina i holatomwa, yaka nimana i alipainan mwamwalinaa ge i nalo. Inoke ali toto labui hi kahikahin.

Yaka Iso matana i lihin yowau aloliyau ge natuliyau i kitel, inoke i nel i ba, “Henalau alomwau e?”

Anana Yakobo i lahe i ba, “Wawayau bolo ya, Yabowaine i muloluagau inoke i pem nau wam totuwalali eliyau.”

Yaka totuwalali yowau labui aloliyau ge natuliyau hi noha Iso elana ge hi kululu matanaa. Yaka abwe Leya alonau ge natunau hi noha Iso elana ge hi kululu matanaa. Mowamowasena, Letiyeli alona ge Yosepa hi na hi ginol i ola al to.

Yaka Iso i nel Yakobo elana i ba, “Bwasumu ona ali yawi bolo ya pwawal, ali nuwatu ga i ola?”

Anana Yakobo i lahe i ba, “Ya ginol ola o, nuwau owa no tonowak nu yaliyaya-agau.”

Iso i baek Yakobo elana i ba, “Taliu, iyaka bosowaiu. He owa wam bugul ni minewa eliyam.”

10 Yaa Yakobo i baek elana i ba, “Bahiwa. Ebo iyaka u yaliyaya-agau, he no mulolu toto ya pewa nu ahe. Sauga maninim ya kite i ola te Yabowaine maninina ya kikite, kaiwena alom wam yaliyaya u aheyau. 11 He mulolu bolo ya patuna eliyam nu ahe, kaiwena Yabowaine i muloluagau he iyaka i olaolaek eliyau.” Inoke Yakobo i ba lawalawakik, yaka Iso mulolu o i ahe.

12 Inoke Iso i ba, “Ta egonan alowau komiu ta notoyawa.”

13 Yaa Yakobo i baek elana i ba, “No tonowak, u atena te wawayau nige hi gagasisi, ge ya nuwanuwatu bwasumu bolo natuliyau hi papaalahul kaiweliya. Ebo bwasumu na patotoel ge nihi nonabinabi lan maisena, he nasi gegewel nihi aliga. 14 U nohouwa, yaka abwe nau kekeisi kekeisi na nawanawa, na golugoluwa wawayau ge bwasumu wali nawanawa elana. Yaka abwe naha nowa labi Seil elana.”

15 Inoke Iso i baek elana i ba, “He o hevalau enuna na telel eliyam, yaka abwe nihi ahemiu ge nuku nem.”

Anana Yakobo i lahe i ba, “Ni ola! Tonowak, nu yaliyaya-agau ge ta ginol ni ola no nuwatu.”

16 Inoke lan o Iso i nawanawa i sisikal labi Seil. 17 Yaa Yakobo i na panuwa Sukot inoke wana limi etega i tal, ge gonu enuna i ginolil wana bwasumu kaiweliya. Heiya te kaiwena ge panuwa o alana hi tun Sukot.
33:17Pana Hibilu elana alan “Sukot” ana sapu te “gonu.”


18 Yaka abwe i na panuwa Sekemi labi Kenani elana. Inoke alona wana molu i sikalem Mesopoteimiya i na i vin labi toto valila i egoegona. Yaka i holaviya panuwa Sekemi awonaa. 19  b Inoke bilibili toto wana epanapana i pamilila i pwamolaa Heimo natunau eliyalil, molana mani silba elulu bwagabwaga (100). He Heimo natuna etega alana Sekemi. 20 Inoke Yakobo abapowon etega i pamilila to labi o elana, yaka alana i tun “Yabowaine, iya Isileli wana Yabowaine.

Copyright information for `MPX