Genesis 35

Yakobo I Sikal I Na Panuwa Betel

a Yabowaine i baek Yakobo elana i ba, “U na panuwa Betel ge nu minaa to, yaka abapowon etega nu ginol panuwa o elana ge nu tapwaloloem elau, nau Yabowaine valila ya masala eliyam sauga toto u lou talim Iso elana.”

Inoke Yakobo i baek wana limi ana heniheni avaliyau gamagalau gegewel bolo alonau elal, i ba, “Panuwa getoga wali yabowaine gogoginol bolo iyoho eliyamiu nuku aliyohil. Yaka nuku abubunimiu nuku yanayana tapwalolo kaiwena, ge kaliko waiwaisana nuku galoil. Panuwa ya ta eguluwan ta na panuwa Betel, yaka abapowon etega na ginol ge ta tapwalolo Yabowaine elana, iya i labeyau o pulowan ana sauga elana ge labi gegewena ya noek alou ya.”

Yaka panuwa getoga wali yabowaine gogoginol bolo iyoho elal gegewel, ginebi ge heliya tanaliya ana komwakomwa, hi bugul pek Yakobo elana ge i yamwil ebwakil bwabwatana gabulanaa panuwa Sekemi elana.

Inoke Sekemi hi eguluwan, ge sauga hi nawanawa, yaka Yabowaine lovakun bwabwatana hot i ginol panuwa bolo labeliyaa gamagaliliyau elal, inoke nige haveyan kaiwena hi tatauliulil-agil. Inoke Yakobo alonau ge wana boda gegewel hi na hi vin panuwa Lus elana (he alana al te Betel), iyoho labi Kenani. Inoke pat i pahe abapowon i ginola to, yaka panuwa o alana i tun “Betel ana Yabowaine,” kaiwena panuwa o elana te valila Yabowaine i masala elana sauga toto i lou talina elana.

Debola, Lebeka wana totuwalali yovana toto ana tomatahikan, i aligaa to, inoke tuwana hi yamwiya abwakil bwabwatana alana ouk gabulanaa Betel labena yavanaa. Inoke abwakil o alana hi tun “Kahin Abwakilina.”

Yakobo iyoho Betel i sikalem Mesopoteimiya, inoke Yabowaine i masal al elana ge i ba muloluan. 10  b I baek elana i ba, “Alam Yakobo, yaa alam nige al ni oola Yakobo. Alam ya tun Isileli.”
35:10Pana Hibilu elana alan “Isileli” ana sapu te “alona Yehoba hi logalogasisi.” Alan “Yakobo” ana sapu te “i lolokakawi.” Aba 25:26 nu kite.
11  d Yaka i ba vevehe al i ba, “Nau Yabowaine Togasisi Hot. Tubutubumwau na pagewel, yaka nihi tabwa boda bwabwatana ali un tomaha ge tomaha, ge kin ona nihi masalem owa eliyam. 12 He bilibili toto ya pek Abalahama ge Aisake elal, ya pewa elam, ge na pek al tubutubumwau elal.” 13 Yabowaine i baaba haba eliyana, yaka abwe i eguluwai.

14  e Inoke Yakobo pat yayapona etega i pamilila to labi toto Yabowaine i baaba eliyana. Yaka oine i hol pwatanaa wana mulolu Yabowaine elana, ge enonu al i hol pat pwatanaa i pwabwabwalena. 15 Inoke Yakobo panuwa o alana i tun Betel,
35:15Pana Hibilu elana alan “Betel” ana sapu te “Yabowaine wana limi.”
kaiwena labi o elana Yabowaine i baaba eliyana.

Letiyeli wana Yaomal ge Lubeni alona Bilha Hi Kenu Toyawa

16 Yaka Yakobo alonau ge wana boda Betel hi eguluwan ge hi nawanawa al. Ali bwaga kekeisi i gan awan Epalat elana, he Letiyeli wana ab ana sauga iyaka i pwawa, yaa wana ab i pulowan hot. 17 Iya iyoho ya i logalogasisi, yaka topapaab i baek elana i ba, “Bahi lovakun, natum melutauina etega al te.” 18 Mulaa abwe Letiyeli yawalina ni yana yoho ge ni aliga, yaka natuna alana i tun Benoni. Yaa Yakobo natuna alana i tun Beniyamina.
35:18Pana Hibilu elana alan “Benoni” ana sapu te “No lomwan wawayana.” Yaa alan “Beniyamina” ana sapu te “Nimwau awou wawayana,” gamwana te bwaliga iya tamana ana tolaba waiwaisana.


19 Inoke Letiyeli i aliga ge tuwana hi teliya to awan Epalat ana kamwasa bebenaa. (He Epalat Bedeliyema alana houhouwena.) 20 Yaka Yakobo pat etega i pamilil Letiyeli ana salai elana. He pat o iya Letiyeli ana salai ana etotohi ana siga lan ebe.

21 Inoke Isileli, alana al hi ba Yakobo, labi o i eguluwan ge i nawanawa al. Panuwa Migdal Edel i tataluwan ge i novevehe kekeisi al, yaka wana epanapana i pamilila to. 22  h Isileli iya iyoho ya labi o elana, yaka Lubeni i na alona Bilha hi kenu toyawa, iya tamana lagonau al etegana. Yaka Isileli abwe Lubeni wana ginol o wasana i hago.

Yakobo Natunau Bolau Alaliya

Yakobo natunau bolau ali gewi elulutega eluwa.

23 Bolo Leya i abil, Lubeni iya gamaun, loena Simiyon, abwe Libai, Yuda, Isaka, ge Sebuloni.

24 Bolo Letiyeli i abil, Yosepa, ge Beniyamina.

25 Bolo Letiyeli wana totuwalali loloyowanina Bilha i abil, Dani ge Napitalai.

26 Bolo Leya wana totuwalali loloyowanina Silpa i abil, Gada ge Aseli.

He bolau bolo ya heliya Yakobo natunau hi abiliek Mesopoteimiya.

Aisake Wana Yaomal

27  i Yakobo i na tamana Aisake elana awan Mamele Kiliyat-aba labenaa, (he Kiliyat-aba alana al te Hebiloni). Panuwa o valila Abalahama i miminaa, yaka abwe Aisake al i na i minaa. 28 Aisake yawalina ana baliman 180 i pwawa, ge i liki bubun, yaka wana yana i yana yoho ge i yaomal, i na tubunau bolo hi aliga houwa elal. Inoke natunau Iso ge Yakobo tuwana hi teli salaiya.

29 

Iso ge Tubutubunau ali Lihu

(Awalehina 36)

Copyright information for `MPX