Genesis 38

Yuda alona ge Yawana Tama Liwaniliya

Saugena o elana, Yuda talinau i eguluwagil i na i miminaa tau etega elana alana Hila, iya panuwa Adulam gamagalina. Yaka Kenani tauina etega alana Suwa natuna yovana i pwawa to ge i alolonan, yaka alona hi kenukenu. Inoke i liyan ge i ab natuliya melutauina, yaka alana Yuda i tun El. Yaka abwe i liyan al, ge i ab natuna melutauina, yaka alana i tun Onan. Yaka i liyan al ge i ab paetonina natuna melutauina, yaka alana i tun Sila. He Yuda alona ge lagona heliya iyoho panuwa Kesib
38:5Kesib alana labuina Aksib.
te wawaya o hi ab.

Sauga natuna gamaun El i bwata, inoke Yuda yova etega i hile El lagona, alana Tama. Yaa El wana pagan i nak Yehoba matanaa, inoke i lol ge i aliga.

Yaka Yuda i baek Onan elana i ba, “Talim iyaka i aliga nige natunau. Inoke talim abuabulina nu alolonan yaka alom nuku kenukenu, inoke wawayau nu pamasalil talim alana nihi milili ge aena pipihina ni gan.
38:8Heliya eliyalil un i neem taman eliyana. Inoke ebo tau etega lagona ni ab, he wawaya tau o aena pipihina.
He wala pagan ana logugui i ola to.”
Yaa Onan i atena te ebo wawayau ni pamasalil, heliya nige alana nihi mimilili. Inoke sauga ebo alona talina abuabulina hi kenu toyawa, yaka ana puhu ni pasulu yoho bilibiliya. He nige nuwana i oola wawayau ni pamasalil talina kaiwena. 10 Wana pagan toto o i nak Yehoba matanaa, inoke iya al i lol ge i aliga.

11 Yaka abwe Yuda i baek yawana Tama elana i ba, “U sikal u na tamwam wana limiya ge nu miabuabul ga ana siga natu Sila ni bwata.” He i ba ola o, kaiwena i nuwatu eba Sila al ge ni aliga ni ola talinau. Inoke Tama i sikal i na i miminaa tamana wana limiya.

12 Sauga kekeisi iyapu abwe Yuda lagona, Suwa natuna, i yaomal. Sauga Yuda wana nuwanak i pwamowasi, inoke alona wana heliyam Hila, Adulam gamagalina, hi na panuwa Timna Yuda wana sipi pupunoliya ana totomwatomwa ni kitel.

13 Yaka Tama wana wasa hi pek hi ba, “Yawam i nenem i nana panuwa Timna wana sipi pupunoliya ni tomwatomwa.” 14 Inoke abuabul kalikona i ahek yoho tuwanaa, yaka kaliko getoga i galoi ge kama etega i ahe maninina i kaus, yaka nige bosowaina ana awa nihi eunaan. Inoke i na i misiyo awan Enaim ana abauluulutuk elana kamwasa toto i na panuwa Timna. I ginol ola o, kaiwena i atena bwagana Sila iyaka i bwata, yaa tamana Yuda nige Tama i pepek alona hi aalolon.

15 Sauga Yuda i pulivin ge i kite, wana nuwatu iya yova toganawal mani kaiwena, kaiwena maninina i kaus. 16 Inoke i nopanet i na yova elana kamwasa bebenaa ge i ba, “Nuwau alou owa ta kenu.” Yaa Yuda nige i aatena te age yawana. Inoke anana yova i lahe i ba, “Ebo alou owa ta kenu, hauna gun nu pem molau?”

17 Anana Yuda i lahe i ba, “Goti natuna etega na ahe no bwasumu ali yawi gamwaliyaa, ge na patuna eliyam.”

Inoke yova i ba, “Bugul etega nu pem ga na kukuhikan, inoke ni paatimatuwa-agau te abwe goti natuna u papatunam. Yaka abwe wam bugul na pasikal elam.”

18 Yaka anana Yuda i lahe i ba, “Binimala hauna na pewa ge ni paatimatuwa-agiwa?” Inoke anana i lahe i ba, “Wam etotohi ana eawaginol ginebi ana sisiu,
38:18Sauga houhouwena gamagalau bwabwatal wali etotohi ana eawaginol i gan, yaka bosowailiya nihi patuwalali ge etotohiliya ni masal ulun bibilena o ebo ta ba biliulun elana ge abwe ni gasisi. He i ola te lan ebe kila alala ta sain pepa elana. Wali etotohi ana eawaginol sauga enuna lin o ebo sauga enuna bugul etega hi teli sisiu elana ge hi pin mwamwaliliyaa.
ge wam suki nimwamwa ei.” Inoke i bugul pek elana ge alona hi kenu, yaka abwe yova i liyan.
38:18Gamagalau hi gewi hi nuwatu tage ebo tau etega ni nok pamaisena ya yova etega elana, nige bosowaina yova ni liyan. Yaa doketa wali pwawa te bosowaina tau ni nok pamaisena yova elana inoke ni liyan.
19 Sauga Tama i sikal limiya, yaka maninina ana ekaukaus i ahe yoho, ge ana kaliko i loho abuabul kalikona i galoi pasikal al.

20 Yaka abwe Yuda goti natuna etega i pek wana heliyam Hila Adulam gamagalina elana, ge i patuna ni na ni pek Tama elana, inoke wana etotohi ana eawaginol ginebi ana sisiu ge wana suki ni ahel pasikalil. Yaa Hila nige yova i pwapwawa. 21 Inoke i nel Enaim bolauiliyau enuna elal i ba, “Yova toganawal mani kaiwena, toto i misiyowa kamwasa bebenaa panuwa ya elana, iya ga?”

Yaka anana hi lahe hi ba, “Nige sauga etega yova ololana o i miminaa te.”

22 Inoke i sikal i na Yuda elana ge i ba, “Yova o nige ya pwapwawa. He panuwa o bolauiliyau enuna hi baem eliyau hi ba, ‘Nige sauga etega yova toganawal mani kaiwena i miminaa te.’”

23 Inoke Yuda i baek elana i ba, “Ni ola, no bugul ni minaa elana. Bahi ta sisikal, eba gamagalau nihi talawasi-agila. He no bateli ya paolaolaek te goti natuna ya patuna elana, yaa sauga u nok, yaka nige u pwapwawa.”

24 Weikena eton i mowasi abwe Yuda wana wasa hi pek hi ba, “Yawam Tama i gaganawal, he iyaka i liyan.”

Inoke Yuda i huga ge i ba, “Ku na ku ahe nuku pwatanik boda mataliyaa, inoke nuku ton paaliga.”

25 Sauga hi na hi ahe ge nihi pwatanik boda mataliyaa, inoke baaba i patuna yawana Yuda elana, i ba, “Tau toto wana etotohi ana eawaginol ginebi ana sisiu ge wana suki ei, iya te i paliyanagau. He u eunaan bubun, henala ge wana bugul.”

26 Yuda bugul bolo o i eunaagil inoke i atena te iya wana bugul, yaka i ba, “He nau te ya gegi, iya nigeya, kaiwena nige ya pepek alona ge natu Sila hi aalolon.” Inoke i ahe tukan i miminaa wana boda gamwanaa, yaa nige al alona hi kekenu.

27 Tama wana sauga ab i pwawa, he wawayau gamaluwaluwa iyoho tinenaa. 28 Wana sauga ab elana, yaka etega nimana i paelu tagilan, inoke topapaab sisiu keketina i ahe i gimwana to, ge i ba, “Toto ya iya ab houwa.” 29 Yaa nimana i nul pasikal yaka talina i lohouwa, inoke topapaab i ba, “Age wam kamwasa u lopwela ge u sogu houwa!” Yaka alana hi tun Peles.
38:29Pana Hibilu elana alan “Peles” ana sapu te “kamwasa i lopwela.” He iya Yeisu tubutubunina etega. (Mat 1:3, Luke 3:33)
30 Enaa, inoke talina toto sisiu keketina hi gimwan nimanaa i sogu, yaka alana hi tun Selaa.
38:30Pana Hibilu elana alan “Selaa” ana sapu te “keketina.”


Copyright information for `MPX