Genesis 4

Keni Talina Eibol I Tagapaaliga

Adama alona ge lagona Ive hi kenukenu, yaka i liyan, inoke natuna melutauina i ab. Yaka i ba, “Yehoba wana labe eliyana wawaya melutauina ya pwawa.” Inoke alana i tun Keni.
4:1Pana Hibilu elana alan “Keni” ana hago i ola “ya pwawa.”
Yaka abwe al talina Eibol i liyanan ge i ab.

Sauga wawayau hi lobwata, inoke Eibol i tabwa sipi ali tomatahikan ge Keni iya toeyowa.
Abwe Keni wana eyowa enowana enuna i ahe ge i pek Yehoba ana powon. b Eibol wana sipi bolo ab houwan enuna i lolil, yaka gabomwiliya waiwaisal i ahel ge i pek Yehoba ana powon. Yaka Yehoba Eibol ge wana powon i yaliyaya-an, yaa Keni ge wana powon nige i yayaliyaya-an. Inoke Keni i huga nabi ge maninina i lala.

Inoke Yehoba i baek Keni elana i ba, “Hauna kaiwena u huga ge maninim i lala? Binimala ebo wam ginol ni sapu, he nasi na yaliyaya-agiwa. Yaa ebo wam ginol ni nak, he gegi iyoho i matamatan ni apanakiwa. Nuwana ni ahewa, yaa owa nu gasisi lake.”

c Inoke Keni i baek talina Eibol elana i ba, “Ta na ta nawanawa uleya.” Sauga hi na uleya, yaka Keni i tatalut talina i tagapaaliga.

Yaka Yehoba i baek Keni elana i ba, “Talim Eibol iya ga?”

Anana Keni i lahe i ba, “Nige ya aatena. Age nau taliu ana tomatahikan?”

10  d Yaka Yehoba i ba, “Hauna kaiwena ginol nanakina ya u ginol? Talim saliyana i lau bilibiliya ge i kahin ha eliyau, nuwana ana lol lahena na ginol. 11 Talim u tagapaaliga ge saliyana bilibili u paim, inoke am ba nuwamut na baunan na ba bilibili ni nak nige al bosowaim nu tuwalali-an. 12 Sauga ebo bilibili nu eyowa-an, he nige wam tuwalali enowana ni pepewa. Nige abam hot ni gagan, yaa nu nononawanawa ya panayawiya.”

13 Yaka Keni i baek Yehoba elana i ba, “Lahi ya i bwata hot ge nige bosowaiu na mikalivai! 14 He iyaka u patuna owaowa-agau nige al bosowaina bilibili na tuwalali-an ge o bwaga ni yapu maninimwa. Nige abau hot ni gagan, yaa na nononawanawa ya panayawiya. Ge ebo gamagalau nihi nopwawau, nasi nihi tagapaaligau.”

15 Yaka Yehoba i baek Keni elana i ba, “Nigeya! Ebo gamagal etega ni tagapaaligawa, wana ginol o lahena na ginol elana ni bwata hot.” Inoke Yehoba etotohi etega i teli Keni tuwanaa i lopwali ebo gamagalau Keni nihi nopwawa bahi nihi tatagapaaliga. 16 Yaka Keni i egon ana bwaga i yapu Yehoba manininaa, i na i minaa panuwa alana Nodi,
4:16Pana Hibilu elana alan “Nodi” ana sapu te “nononawanawa.”
iyoho Ideni labena balimana.

Keni Tubutubunau Liwaniliya

17 Keni alona ge lagona hi kenukenu, yaka i liyan ge i ab, inoke wawaya alana hi tun Inok. (He Keni panuwa bwabwatana i sepa ge i tal, yaka natuna Inok alana i tun pwatanek panuwa o elana.) 18 Abwe Inok natuna i gan alana Ilad. Yaka Ilad natuna alana Mehuyael, Mehuyael natuna alana Metusael, ge Metusael natuna alana Lemeki.

19 Lemeki yowau labui i alolonagil, etegana alana Eda ge etegana alana Silaa. 20 Eda i ab natuna alana Yabal, iya houwan hot i minaa epanapana elana yaka sipi, goti ge bulumwakau ali matamatahikan i pamasal. 21 Talina alana Yubal, iya hapi ge igo i galavenu-an pamasal. 22 Silaa i ab natuna alana Tubal-Keni, iya etuwalali tomaha ge tomaha kopa ge aiyan elana i ginoliya. He nuna alana Nama.

23 Lemeki i ba haha, i baek lagonau elalil i ba,

“Eda ge Silaa, nuku laegan eliyau,
nau Lemeki lagowau komiu, no baaba nuku hago.
Tau etega i lolau yaka ya tagapaaliga,
he ya tagapaaliga kaiwena i palomwanagau.
24  f Gamagal toto Keni ni tagapaaliga, wana ginol lahena ni bwata hot,
yaa gamagal toto nau Lemeki ni lolau, wana ginol lahena nau na ginol eliyana ni bwata nabiyan hot.”

Adama ge Ive Natuliya etega al I Gan

25 Adama alona ge lagona hi kenukenu, yaka i liyan al ge i ab natuna melutau. Yaka i ba, “Yabowaine natu etega al i pem Eibol lahena, kaiwena Keni Eibol i tagapaaliga.” Inoke natuna alana i tun Seti.
4:25Pana Hibilu elana alan “Seti” ana sapu i ola “i pem.”
Abwe Seti natuna i gan alana i tun Inosi. He sauga o elana gamagalau hi telipuna hi tapwatapwalolo Yehoba elana.

26 

Adama I Na ana Siga Nowa

(5:1—6:8)

Copyright information for `MPX