Genesis 42

Yosepa Talinau Hi Na Itipita

Yakobo wasa i hago te witi iyoho Itipita, inoke i baek natunau bolau elal i ba, “Ga i ola ku minamina ya ge ku pepegagayawa-agimiu? a Ya hago te witi iyoho Itipita. Nuku na enuna nuku pwamola kaiwela, yaka bahi galebu kaiwena ge ta aaliga.”

Inoke Yosepa talinau elulutega hi egon nihi na Itipita witi nihi pwapwamola. Yaa Yakobo nige Beniyamina, iya Yosepa talina hot, i tatalamwan aloliya hi nonok, kaiwena i lovakun eba nak etega ni pwawa. Inoke bolo hi na Itipita witi nihi pwapwamola, gamwaliyaa Yakobo natunau al ge, kaiwena galebu bwabwatana iyaka i masal panuwa Kenani elana.

He sauga o elana Yosepa iya i tologugui bwabwatana panuwa Itipita, ge iya witi i palipali gamagalau elal bolo hi neem panuwa gegewena elal. Inoke sauga talinau hi na hi vin elana, hi kululu elana maniniliya i loek bilibiliya. Sauga Yosepa talinau i kitel inoke i atena te iya talinau, yaa i ginol i ola te nige i aatenal. Inoke i nel elal anana i elolol i ba, “Komiu ga ku neem?”

Anana hi lahe hi ba, “Ha neem panuwa Kenani, nuwama aanan naha pwapwamola.”

He bwagana Yosepa i atena te iya talinau, yaa heliya nige hi aatena te henala iya. b Inoke Yosepa ana kenonou bolo valila i kenonou-an talinau kaiweliya i nuwatuan.

Yaka i baek elal i ba, “Komiu toanugayawa! Ku nem nuku kite hauna labi wama panuwa gamwanaa bosowaina tolohaveyan etimwawa nihi tuk.”

10 Anana hi lahe hi ba, “Tonowak, ama nige toanugayawa i oola. Ha nem aanan pwapwamola kaiwena ha ola wam totuwalali. 11 Gegewema tamama maisena. He ama gamagalau waiwaisal, nige toanugayawa i oola.”

12 Analiya Yosepa i lahe i ba, “Nigeya! Ku nem nuku kite hauna labi wama panuwa gamwanaa bosowaina tolohaveyan etimwawa nihi tuk.”

13 Inoke Yosepa anana hi lahe hi ola, “Tonowak, wam totuwalali ama alomeyau ge talimeyau gegewema ama gewi elulutega eluwa. Tamama maisena, iya i miminaa panuwa Kenani. Ama melumelu iyoho to alona ge tamama, ge toto etegana al iyaka nige i gagan.”

14 Yosepa i baek elal i ba, “He i ola te ya ba haba eliyamiu: komiu toanugayawa. 15 Wami baaba o eliyana na labosemiu ge na atena ebo komiu gamagalau waiwaisal o ebo nigeya. O sila kin, nige panuwa ya nuku eeguluwan ana siga ami melumelu ni nem na kite. 16 Inoke etega gamwamiwa nuku patuna ni na ami melumelu ni ahe ge ni pwatanim eliyau. Yaa gegewemiu al nuku minaa ga dela ana siga na atena ebo toto ku baunan i tunahot o ebo nigeya. Yaa ebo nige i tutunahot, he o sila kin, komiu toanugayawa!” 17 Inoke gegewel Yosepa i telel dela hi miminaa o lan ana gewi eton.

18 Lan etonina elana Yosepa i baek elal i ba, “Nuku ginol ola hiwe no nuwatu, inoke nige na aapanakimiu, kaiwena nau Yabowaine ya lovakunan. 19 Ebo tunahot komiu gamagalau waiwaisal, inoke talimiu etega ni minaa ga dela yaka gegewemiu al witi nuku ahe ge nuku sikal nuku pek tutumiyau togalebu elal. 20 Yaa ami melumelu nuku ahe ge nuku pwatanim eliyau, inoke na atena te toto ku baunan eliyau i tunahot, yaka nige nuku yayaomal.” Inoke Yosepa wana baaba hi awa wawaisi-an.

21 Yaka hi pebaaba-agil hi ola, “Valila wala ginol talila elana lahena te sauga ya ta pwawa e. Sauga i awanun nabinabi te bahi ta aapanak, he atena ana lomwan ta kite ya, yaa nige anana ta hahago. Inoke heiya te kaiwena ge pulowan ya i masal elala e.”

22  c Yaka Lubeni i ba, “Valila ya ba eliyamiu te bahi nuku giginol panak geman elana, yaa nige anau ku hahago. He wana yaomal lahena te sauga ya ta pwawa e.” 23 Yosepa i hago hauna bana hi baaba, yaa nige hi aatena to, kaiwena iya i papana Itipita ge topapasikal etega i papasikal elal.

24 Inoke Yosepa i eguluwagil i na i kahin. I pwaul i mowasi, inoke i sikal i na i baaba al elal. Yaka i ba wana totuwalali Simiyon hi ahe ge hi yowan mataliyaa.

Yosepa Talinau Hi Sikal Kenani Tamaliya elana

25 Inoke Yosepa i baek wana totuwalali elal witi nihi usan pakalaopop talinau wali beig gamwanaa, ge wali mani nihi teli pasikal maisena ge maisena wana beig gamwanaa. I ola al i ba aanan enuna nihi pek wali nawanawa kamwasaa kaiwena. He totuwalali hi ginol ola to kaiweliya, 26 inoke ali witi ana beig hi usan wali donki pwataliyaa ge hi egon.

27 Hi vin abaveyaho elana ge abwe nihi kenu, yaka taliliya etegana wana beig i pwela tage wana donki aana ni ahe ge ni paan. Inoke wana mani i pwawaa wana beig awanaa. 28 Yaka i yoga talinau elal i ba, “No mani toto witi ya pwamolaya hi teli pasikal. Ku kite, iya hiwe no beig gamwanaa e.” Yaka tuwaliya i aliga ge ginebi wali lovakun hi pebaaba-agil hi ba, “Yabowaine ga i ginol ola eliyala e?”

29 Sauga hi na hi vin tamaliya Yakobo elana panuwa Kenani, inoke bugul gegewena toto i masal elal hi wasaan elana. 30 Hi ba, “Itipita wali tologugui bwabwatana i ba lalaagima, ge i wolema tage ama toanugayawa. 31 Yaa ha baek elana ha ba, ‘Ama gamagalau waiwaisal, nige toanugayawa i oola. 32 He alomeyau ge talimeyau gegewema ama gewi elulutega eluwa ge tamama maisena. Talima etegana iyaka nige i gagan, ge ama melumelu iyoho Kenani alona ge tamama.’

33 “Inoke tologugui bwabwatana o i baem al eliyama i ola, ‘Wami baaba o eliyana na labosemiu ge na atena ebo komiu gamagalau waiwaisal o ebo nigeya. He talimiu etega nuku eguluwana te eliyau, yaka gegewemiu al witi nuku ahe ge nuku sikal nuku pek tutumiyau togalebu elal. 34 Yaa ami melumelu nuku ahe ge nuku pwatanim eliyau, inoke na atena te komiu nige toanugayawa i oola yaa gamagalau waiwaisal. Inoke abwe talimiu toto ku eguluwan eliyau na pewa pasikal, ge na talamwagimiu hauna nuwamiu inoke nuku pwamola.’”

35 Sauga wali beig hi lopwelaan witi hi ligiligin palu, yaka maisena ge maisena wana mani ana os i pwawaa wana beig gamwanaa. Aloliya ge tamaliya mani ana os hi kitel inoke hi lovakun. 36 Yaka abwe tamaliya Yakobo i baek elal i ba, “Nasi natuwau gegewel nuku payaomalil nige al na kikitel. Yosepa iyaka nige i gagan, Simiyon iyaka nige i gagan, ge sauga ya nuwamiu Beniyamina nuku ahe. Bugul gegewena iyaka i pulowan eliyau!”

37 Inoke Lubeni i baek tamana elana i ba, “Ebo nige Beniyamina na papasikal eliyam, he natuwau bolau labui nu lolil. U teliya nimwawa o matamatahikan, inoke abwe na en pasikalim eliyam.”

38 Yaa Yakobo i ba, “Natu nige na tatalamwan nuku aahe alomiu nuku nana Itipita. Talina iyaka i yaomal, iya maisena ya te i mina e.
42:38Letiyeli, iya Yakobo lagona toto i nunuwana-an nabiyan, natunau iyai te labui, Yosepa ge Beniyamina.
Iyaka ya liki, ebo nuku nawanawa kamwasaa ge nak etega ni pwawa, nasi nuwanakina ni paaligau.

Copyright information for `MPX