Genesis 44

Yosepa Talinau ali Labose I Ginol

Sauga hi anan haba, inoke Yosepa i baek wana limi ana totuwalali wali tohouwa elana i ba, “Witi nu wage usan bolau ya wali beig gamwaliyaa ana siga ni kalaopop hot, ge wali mani nu teli pasikal maisena ge maisena wana beig awanaa. No kom toto silba hi ginoliya nu ahe nu loke ali melumelu wana beig awanaa ginebi ge wana mani toto i pwatanim witi molana.” Inoke i ginol ola Yosepa wana baaba.

Mweluluga kekeisi hot totuwalali Yosepa talinau hi patunal hi egon aloliyau ge wali donki. Sauga hi nawanawa nigeya ga ali bwaga i gagan panuwa elana, inoke Yosepa i baek wana totuwalali wali tohouwa elana i ba, “Nu tatauliulil bolau o eliyaa, inoke sauga nu kukuhikagil yaka nu baek elal nu ba, ‘No tonowak i ginol bubun eliyamiu, inoke hauna kaiwena lahena komiu ku ginol panak elana? Hauna kaiwena no tonowak wana kom silba hi ginoliya ku kaome? Kom o heiya te i imwimwa ge i papatuwalali sula ana eabab.
44:5Abatelipuna 30:27 ana epwamwananal paiya nu kite.
Komiu pagan nanakina hot ku ginol.’”

Yaka wana totuwalali wali tohouwa i tatauliulil eliyaa, inoke sauga i kukuhikagil Yosepa wana baaba o i baunanik elal. Anana hi lahe hi ba, “Tonowak, ga i ola ge baaba ololana o u baunan eliyama? Ama nige wama pagan i oola te ginol ololana o naha ginol. U atena te mani toto valila ha pwawa wama beig awaliyaa, ha ahem wama panuwa Kenani ha pwatanim ge naha pewa pasikal. Inoke ga i ola ge u nuwatu tage ama silba o ebo gold naha kaome wam tonowak wana limiya? Tonowak, ebo kom nu pwawaa ama etega eliyana, he gamagal o ni aliga, yaka gegewema al nu ahema naha tabwa wam totuwalali loloyowanil.”

10 Inoke totuwalali analiya i lahe i ba, “I waisi, ta ginol ni ola wami baaba. Yaa ebo kom na pwawaa alomiu etega eliyana, he gamagal o iya te ni tabwa no totuwalali loloyowanina. Gegewemiu al nige na wowolemiu na talamwagimiu nuku egon.”

11 Inoke etimwawa wali beig hi kaval palo bilibiliya, yaka maisena ge maisena wana beig i pwela. 12 Inoke totuwalali i loya, i telipunaa ali gamaun wana beig elana i na i pwamowasiya ali melumelu wana beig elana. He kom i pwawaa Beniyamina wana beig gamwanaa. 13 Talinau kom hi kite, inoke nuwanak kaiwena ali kaliko hi kukuleli. Yaka wali beig hi kaval heyagil wali donki pwataliyaa ge hi sikalek eliyaa hi na panuwaa.

14 He Yosepa iyoho ya wana limiya, yaka Yuda alonau ge talinau hi na hi vin eliyana. Inoke ginebi ge wali lovakun hi sogu bilibiliya Yosepa matanaa. 15 Inoke Yosepa i baek elal i ba, “Hauna kaiwena pagan ya ku ginol? Age nige ku aatena tau ololana nau bosowaiu sula na ab inoke eliyana bugul misusumel na atena?”

16 Yaka anana Yuda i lahe i ba, “Tonowak, ga naha ba ola? He nige bosowaima anam naha lahe! Ga naha ola ge naha ba pasapu tage nige ha giginol? He Yabowaine wama gegi iyaka i pamasal. Tonowak, gegewema iyaka ha tabwa wam totuwalali loloyowanil, aloma ge toto kom hi pwawaa wana beig gamwanaa.”

17 Yaa Yosepa i ba, “Nigeya! Nige bosowaina na ginol ola eliyamiu! Tau toto kom hi pwawaa wana beig gamwanaa, iya ya te ni tabwa no totuwalali loloyowanina. He gegewemiu al nuku sikal nuku na tamamiu elana ge bahi nuku nuwanuwatu.”

Yuda I Awanun Beniyamina Ni Sikal Tamaliya elana ge Iya Abana Ni Ahe

18 Inoke Yuda i noha Yosepa gegelinaa ge i ba, “Tonowak, ateu hot owa, nuwau no baaba nu laeganan. Owa tologugui bwabwatana alam i bwata i ola Itipita ana kin, yaa bahi nu huhugaagau. 19 Tonowak, wama nem houwan elana u nel eliyama u ba, ‘Tab tamamiu o ebo talimiu etega al i gan?’ 20 Inoke anam ha lahe ha ba, ‘Ibwe, tamama iyoho i gan, iyaka i liki. Ge ama melumelu i gan, tamama wana sauga liki elana te hi ab. Talina hot iyaka i yaomal, yaka hinana natunau gamwaliyaa iya maisena ya te sauga ya i mina, inoke tamama i nunuwana-an nabiyan.’

21 “Tonowak, inoke u baem eliyama u ola, ‘Nuku ahe ge nuku pwatanim eliyau na kite.’ 22 Inoke anam ha lahe ha ba, ‘Geman o nige bosowaina tamama ni eguluwan. Ebo ni ginol ola, nasi tamama ni yaomal.’ 23 Yaa u baem eliyama u ba, ‘Ebo nige alomiu talimiu nuku nenem, he nige na tatalam nuku tutuk ge nuku kikiteyau.’ 24 Sauga ha sikal tamama elana, inoke hauna toto u baunan eliyama ha wasaan eliyana.

25 “Yaka abwe sauga etega al i baem eliyama i ba, ‘Ku sikal nuku na aanan enuna al nuku pwamola.’ 26 Yaa ha baek elana ha ba, ‘Nige bosowaima naha nok. Ana siga ama melumelu nu talamwan aloma te naha nok. Ebo nige aloma ama melumelu naha nonok, he tologugui nige ni tatalam naha tutuk ge naha kikite.’

27 “Inoke tamama i baem eliyama i ba, ‘Ku atena ya te lagou Letiyeli natuwau bolau eluwa ya te i abil. 28 Etegana i eguluwagau, yaka nige al sauga etega ya kikite. Yaka ya nuwatu ge ya ba: Bwasumu sosokana iyaka i alatomwatomwa-an! 29 Inoke sauga ya nuwamiu toto ya al ge nuku aheya eliyau. Iyaka ya liki, ebo nak etega ni pwawa, nasi nuwanakina ni paaligau.’

30 “Tonowak, binimala ebo na sikal na na nam elana ge nige geman ya ni kikite, he nasi ni yaomal, kaiwena geman ya ana nuwan i bwata tamama elana, atena ununa te. Tamama iyaka i liki nabi, inoke ebo geman ya nige aloma naha nonok elana, nasi nuwanakina ni paaliga. 32 Ge bugul etega al, ya bateli nam elana ya ba, ‘Nau geman na matahikan. Ebo nige na een pasikalim eliyam, he nau ya gegi owa nam eliyam, inoke yawaliu miminana ana woliwoli o ni minem eliyau.’

33 Inoke tonowak, ya awanun eliyam nau geman abana na ahe ge na minaa te na tabwa wam totuwalali loloyowanina. He geman u talamwan alonau talinau nihi sikal. 34 Nige bosowaiu na sikal nam elana ebo nige alou geman naha nonok. Bahiwa! Nige nuwau nak toto ni masal nam eliyana o na kite.”

Copyright information for `MPX