Genesis 46

Yakobo Alonau Natunau ge Tubunau Hi Na Panuwa Itipita

Yakobo wana bugubugul gegewena i abubun, yaka abwe alonau ana heniheni ge wana bwasumu gegewel hi telipuna hi nawanawa Itipita kaiwena. Sauga hi na hi vin panuwa Biyaseba, inoke Yakobo bwasumu enuna i powonan tamana Aisake wana Yabowaine elana.

Bulina pankite etega elana Yabowaine i baaba Yakobo elana i ba, “Yakobo! Yakobo!”

Yakobo i talam i ba, “Oo, nau iyahe.”

Inoke Yabowaine i ba, “Nau Yabowaine, tamwam wana Yabowaine. Bahi nu lolovakun nok Itipita, kaiwena nau na labewa yaka panuwa o elana tubutubumwau nihi tabwa boda bwabwatana. Nau alou owa ta nok Itipita, ge nau abwe tubutubumwau na ahel nihi sikalim te. He Yosepa iya abwe aem ni kin.”

Inoke Yakobo panuwa Biyaseba i eguluwan. He natunau Yakobo hi usan waga momomol elana, i ola al lagoliyau ge natuliyau wawayau hi usanil waga momomol elal, bolo Itipita wali kin i patunal ge nihi heya. a Wali bwasumu ona ge wali bugubugul bolo hi aheliya panuwa Kenani hi bugulagil avaliyau hi nok. Inoke Yakobo alonau ana heniheni gegewel, natunau bolau, natunau yowau, tubunau melubolau ge tubunau meluyowau, hi na Itipita.

He boda Isileli, Yakobo ana heniheni, bolo alonau hi na Itipita alaliya i ola hiwe. Lubeni, iya Yakobo natunau ali gamaun. Lubeni natunau bolau alaliya hiwe: Hanok, Palu, Hesiloni ge Kami. 10 Simiyon natunau bolau alaliya hiwe: Yemuwel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohal ge Saul iya hinana panuwa Kenani yovana. 11 Libai natunau bolau alaliya hiwe: Gelison, Kohat ge Melali. 12 Yuda natunau bolau alaliya hiwe: El, Onan, Sila, Peles ge Selaa. (He El alona ge Onan hi yaomalek panuwa Kenani.) Peles natunau bolau alaliya Hesiloni ge Hamul. 13 Isaka natunau bolau alaliya hiwe: Tola, Puwa, Yasub ge Similon. 14 Sebuloni natunau bolau alaliya hiwe: Seledi, Elon ge Yalil. 15 He Lubeni, Simiyon, Libai, Yuda, Isaka ge Sebuloni heliya Leya natunau, Yakobo lagona etegana. Natunau o i abiliek Mesopotemiya. I ola al Leya natuna meluyovana Daina i ab. Leya natunau ge tubunau bolo o gegewel ali gewi teti tili (33).

16 Gada natunau bolau alaliya hiwe: Sepon, Hagi, Suni, Esbon, Eli, Alodi, ge Aleli. 17 Aseli natunau bolau alaliya hiwe: Imna, Isba, Isbi ge Belaiya. He nuliya alana Seila. Belaiya natunau bolau alaliya Hebel ge Malkiyel. 18 Gamagalau o heliya Yakobo alona ge Silpa natuliyau ge tubuliyau, ali gewi sikistin (16). He Leiban Silpa i pek natuna Leya elana wana totuwalali yovana.

19 Letiyeli, iya Yakobo lagona eluwana, natunau bolau heliya Yosepa ge Beniyamina. 20  b Itipita elana Yosepa lagona Asinata, iya panuwa Heliyopolis wali topowon Potipela natuna, natunau bolau Manasa ge Ipileimi i abil. 21 Beniyamina natunau bolau alaliya hiwe: Bela, Bekel, Asbel, Gela, Naman, Ehi, Losi, Mupim, Hupim, ge Adi. 22 Bolau o heliya Yakobo alona ge Letiyeli natuliyau ge tubuliyau, ali gewi potin (14).

23 Dani natuna tauina alana Husim. 24 Napitalai natunau bolau alaliya hiwe: Yasiyel, Guni, Yesa ge Silem. 25 Bolau o heliya Yakobo alona ge Bilha natuliyau ge tubuliyau, ali gewi seben. He Leiban Bilha i pek natuna Letiyeli elana wana totuwalali yovana.

26 Inoke Yakobo natunau ge tubunau bolo alonau hi na panuwa Itipita ali gewi sikisti sikis (66), yaa natunau lagoliyau yowau nige ali gewi hi vavasili toyawel. 27  c Inoke ebo Yosepa natunau labui bolo i abil Itipita elana ta ahel al, yaka Yakobo ana heniheni bolo hi na Itipita ali gewi sebenti (70).
46:27Yakobo ge Yosepa avaliyau ge Yosepa natunau labui hi vasilel yaka i tabwa namba sebenti.


Yosepa Tamana ge Talinau I Telel Labi Gosen

28 He Yakobo Yuda i patuna i houwa i na Yosepa elana, yaka i baek elana aloliya nihi petupatupa-agil labi Gosen. He Yakobo alonau ge ana heniheni iyaka hi na hi vin labi Gosen, 29 inoke Yosepa wana waga momomol i lovivina-an ge i heya i na tamana Yakobo, alana etegana al Isileli, ni kite. Sauga hi petupatupa-agil, inoke Yosepa tamana i holatomwa ge i kahikahin sauga i yapu.

30 Yaka Isileli i baek Yosepa elana i ba, “Sauga ya bosowaiu na aliga, kaiwena iyaka totou matawa ya kitewa ge ya atena owa iyahe nige ga u yayaomal.”

31 Inoke Yosepa i baek talinau ge tamana ana heniheni elal i ba, “Na nok kin elana ge na ba, ‘Taliwau aloliyau nam ge ana heniheni hi miminek panuwa Kenani, he heliya iyoho hi nem elau. 32 He bolau o heliya sipi ge bulumwakau ali tomatahikan, inoke wali sipi, wali bulumwakau ge wali bugubugul gegewena hi ahel te hi nem e.’ 33 Yaka sauga ebo kin ni yoga tukagimiu ge ni nelimiu ni ba, ‘Hauna wami tuwalali?’ 34 inoke anana nuku lahe nuku ba, ‘Tonowak! Ama wam totuwalali bwasumu ali tomatahikan, i telipunaa wama sauga geman ana siga sauga ya, i ola valila tubumeyau hi giginol.’ Nuku ba ola o, inoke ni talam nuku minaa te labi Gosen elana, ge ami bwaga ni gan Itipita elal, kaiwena heliya nige nuwaliya i oola sipi ali tomatahikan.

Copyright information for `MPX