Genesis 48

Yakobo Ipileimi ge Manasa I Ba Muloluagil

Sauga etegana al, abwe Yosepa wana wasa hi pek hi ba, “Tamwam i kasiyebwa.” Inoke natunau bolau eluwa Manasa ge Ipileimi i ahel ge alonau nihi na tamana nihi kite. Sauga hi na hi vin, yaka gamagal etega Yakobo wana wasa i pek i ba, “Natum Yosepa iyahe i vin nuwana ni kitewa.” Inoke Yakobo, alana etegana al Isileli, i logasisi ge i lut i misiyo wana abakenu pwatanaa.

a Inoke i baek Yosepa elana i ba, “Yabowaine Togasisi Hot i masal eliyau panuwa Lus elana labi Kenani, ge i ba muloluagau i ba, ‘Nau abwe natumwau nihi gewi na pewa ge tubutubumwau nihi tabwa boda bwabwatana ali un tomaha tomaha, ge bilibili ya na pek eliyalil ni mihot.’”

Yaka i ba vevehe al i ba, “Natumwau bolau labui Ipileimi ge Manasa lagom i abil panuwa Itipita elana ge mulaa abwe ya nem, heliya nihi tabwa natuwau hot, ni ola natuwau Lubeni ge Simiyon. Yaa ebo wawayau enuna mulaa abwe lagom ni abil, heliya natumwau, wali bilibili ni noem Ipileimi ge Manasa alaliya bibilena elana. b Ya ginol ola o, kaiwena hinam Letiyeli natunau labui ya ge i yaomal. Sauga labi Mesopoteimiya ha eguluwan ge ha nawanawa, inoke i yaomala kamwasaa labi Kenani elana, nige ana bwaga i yayapu awan Epalat elana. Inoke alou no nuwanak tuwana ya teliya Epalat ana kamwasa bebenaa.” (Epalat, he Bedeliyema alana houhouwena.)

Sauga Isileli Yosepa natunau bolau eluwa i kitel, inoke i nel i ba, “Henalau ya?”

Yaka Yosepa i ba, “Natuwau te. No minamina panuwa Itipita elana Yabowaine i pem.”

Inoke Isileli i ba, “U ahel nihi nem eliyau ge na ba muloluagil.”

10 He Isileli matana i pweyata nige bosowaina bugul ni kite bubun, kaiwena iyaka i liki nabi. Inoke Yosepa natunau i ahel ge i na i telel tamana gegelinaa, yaka Isileli i holatomwal ge i nalol. 11 Yaka i baek Yosepa elana i ba, “Valila ya nuwatu tage nige al na kikitewa, yaa Yabowaine i talamwagau inoke sauga ya alomwau ge natumwau ya kitemiu.”

12 Yaka Yosepa natunau i ahel Isileli aenaa ge i kululu maninina i pahanalowanek bilibiliya. 13 Inoke abwe natunau labui i pihikagil, Ipileimi i minaa nimana labena awonaa, Isileli nimana labena gegebana i awoni, ge Manasa i minaa Yosepa nimana labena gegebanaa, Isileli nimana labena awona i awoni. Yaka abwe i pwatanik i na i teleliya Isileli gegelinaa. 14 Yaa Isileli nimana i teli pil, awona i teliya toto kekeisi Ipileimi kokowanaa, ge gegebana i teliya gamaun Manasa kokowanaa.

15 Inoke Isileli Yosepa
48:15Puna 15 ge 16 elana Ipileimi ge Manasa ali ba mulolu Isileli i baunan. Heliya Yosepa natunau, inoke sauga gemanau i ba muloluagil, he bosowaina al ta ba Yosepa i ba muloluan to.
i ba muloluan i ba:

Yabowaine toto tubu Abalahama ge nam Aisake hi mipalalek elana,
Yabowaine toto yawaliu ana sauga bwalibwaligena i matahikagau i ola sipi ali tomatahikan,
16 Yabowaine toto i ola anelose i pwamwalau nak gegewena elana
iya gemanau ya ni muloluagil.
Ya awanun nau alau, tubu Abalahama alana, ge nam Aisake alana nihi mihot eliyalil,
ge natuliyau nihi gewi nihi talaabab inoke tubuliyau nihi debalala panayawiya.
17 He mulaa abwe Isileli gemanau i ba muloluagil, Yosepa i kite tamana nimana labena awonaa i teliek Ipileimi kokowanaa, yaka nige i yayaliyaya-an. Inoke tamana nimana i pihikan tage ni ahek yoho Ipileimi kokowanaa ge ni teliek Manasa kokowanaa. 18 Yaka i baek elana i ba, “Nam, bahiwa! Manasa iya te gamaun. Nimwam awom nu teliek kokowanaa.”

19 Yaa tamana nige wana nuwatu i oola, inoke i baek Yosepa elana i ba, “Natu, ya atena ya te hauna ya giginol. Manasa iya al ge alana ni bwata ge tubutubunau nihi tabwa boda etega. Yaa talina kekeisena iya te alana ni bwata hot ge tubutubunau nihi tabwa boda bwabwatana hot.” 20  d Inoke lan o i ba muloluagil i ba, “Sauga ebo boda Isileli ba mulolu nihi baunan, alamiu nihi lumen nihi ba, ‘Ha awanun Yabowaine ni muloluagimiu ni ola Ipileimi ge Manasa.’” Inoke Ipileimi alana i teli houwan ge Manasa alana i teli mulaa.

21 Yaka Isileli i baek Yosepa elana i ba, “Sauga kekeisi na yaomal, yaa Yabowaine ni minaa eliyamiu ge ni ahemiu nuku sikal nuku na tubumiyau wali labiya. 22 He labi Sekemi bibilena malumalulina ya pewa eliyam, nige ya pepek talimwau elal. No elohaveyan kilepana alona ge no egipoyo elal ya lohaveyani, inoke bilibili o ya aheya boda Amoli elal.

Copyright information for `MPX