Genesis 50

Yosepa i kite tamana yawalina iyaka i mowasi, inoke i talpo pwatanaa, yaka maninina i nalo ge i kahikahin. Inoke abwe i ba doketa bolo hi tuwalali elana tamana Isileli tuwana nihi abubun, yaka sawasawal ona nihi telek ge bahi ni bwebweyan. Inoke hi ginol ola to. He lan ana gewi poti tuwana hi abubun ge sawasawal ona hi telek, kaiwena toyaomal tuwana ana abwabubun ana lan ana gewi i ola to. Ge Itipita Yakobo baena hi nuwanak lan ana gewi sebenti (70).

Wali nuwanak ana sauga i mowasi, yaka abwe Yosepa i baek kin wana totuwalali bwabwatal elal i ba, “Ebo ku yaliyaya-agau, yaka nuku na kin elana ge no baaba nuku baunan nuku ba, a ‘Valila nam wana yaomal ana sauga i kelakelaubwa, inoke i ba ya papasila eliyana te ebo ni yaomal, yaka tuwana na ahe ge na na na teliya aban toto i lovivina-an labi Kenani elana. He u talamwagau na na nam tuwana na teli, yaka abwe na sikalim.’”

Inoke Yosepa wana baaba ana lahena kin i patuna pasikal i ba, “Tamwam tuwana nu ahe ge nu na nu teli, ni ola wam bateli elana.”

Yaka Yosepa alonau kin wana totuwalali bwabwatal gegewel—tonowakau bolo hi tuwalaliya kin wana limiya, ge Itipita ana tonowakau gegewel—hi na tamana tuwana nihi teli. I ola al Yosepa wana limi ana heniheni gegewel, ge talinau avaliyau tamana wana limi ana heniheni alonau hi nok. He natuliyau ya te avaliyau bwasumu sipi, goti ge bulumwakau hi eguluwagil labi Gosen elana. Bolo hi heya waga momomol elana ge bolo hi heya hosi pwataliyaa avaliyau hi nok. He boda bwabwatana hot te hi nowanik teliteli kaiwena.

10 Sauga hi na hi vin panuwa Atad wali witi musana ana abaasiasi elana wewel Yolidani labenaa, inoke toyaomal baena hi kahin lopili analiya i bwata hot. Yaka Yosepa nuwanak ana pagan i ginol tamana kaiwena lan ana gewi seben. 11 He Kenani towohiliyau bolo hi miminaa o, sauga hi kite boda hi lolokahin lopili panuwa Atad elana, inoke hi ba, “Itipita nuwanak ana kahikahin hi kahikahini.” Yaka panuwa o alana hi tun Ebel Mislaim.
50:11Pana Hibilu elana alan “Ebel Mislaim” ana sapu te “Itipita wali kahin lopili”.


12 Yaka Yakobo natunau bolau hi ginol ola valila tamaliya wana ba pagasisi elal. 13  c Tamaliya tuwana hi kalivai hi na labi Kenani elana, ge hi teliya pat golina toto i minaa Makpela elana panuwa Mamele gegelinaa. Pat golina toto o alona ge bilibili, valila Abalahama i pwamolaa Epiloni Hiti gamagalina elana wana salai. 14 Yosepa tamana tuwana hi teli salaiya i mowasi, inoke alonau talinau ge bolo hi nowanik teliteli kaiwena gegewel hi sikal hi na Itipita.

Yosepa Talinau Ateliya I Ba Pamatuwa

15 Yosepa talinau hi kite te tamaliya iyaka i yaomal, inoke hi ba, “Bi ola ge Yosepa iyoho ya i hugahuga kaiwela, ge nuwana nak gegewena toto valila ta ginol elana ni ginol lahe elala?” 16 Inoke baaba hi patuna elana hi ba, “Valila tamala mulaa abwe i yaomal i baem eliyama i ola hiwe. 17 ‘Nuku baek Yosepa elana nuku ola: Ya awanun talimwau wali gegi ge nak toto valila hi ginol eliyam nu nuwayoho.’ Inoke ama tamwam wana Yabowaine wana totuwalali, ha awanun elam wama gegi nu nuwayoho.” Sauga Yosepa baaba o i hago, inoke nuwana i nak ge i kahin.

18 Yaka abwe talinau hi nok elana ge hi kululu manininaa ge hi ba, “Ama wam totuwalali loloyowanil.”

19 Yaa Yosepa i baek elal i ba, “Bahi nuku lolovakun! Nau nige Yabowaine i oola ge tage na payatala-agimiu. 20 Valila komiu nuwamiu nuku apanakau, yaa Yabowaine i pil waisi i ginoliya, yaka gamagalau hi gewi i pwamwalil ge nige hi yayaomal, i ola te ta kite lan ebe. 21 Bahi nuku lolovakun! Nau abwe alomiyau ge natumiyau na matahikagimiu.” Inoke baaba meimeina elana i baaba talinau elal ge ateliya i ba pamatuwa.

Yosepa wana Yaomal

22 Yosepa i miminaa panuwa Itipita elana alonau ge tamana ana heniheni gegewel. He wana baliman ana bwata wan handeled ge ten (110) i pwawa. 23 Yaka wana minamina o elana natuna Ipileimi natunau, natuliyau, ge natuliyau, ha eton o, i kitel ga. I ola al, sauga Manasa natuna Makil, natunau hi abil, yaka hi telel Yosepa aenaa,
50:23Ginol ya hi ginol i ola hi pakakanun-agil tubutubuliya Yosepa elana, inoke i pwamwa tukagil wana boda elana.
kaiwena iya tubutubunau.

24 Inoke i baek talinau elal i ba, “Sauga kekeisi na yaomal, yaa tunahot Yabowaine ni matahikagimiu ge ni ahemiu nuku tagil labi ya elana nuku na nuku minaa labi toto wana bateli i papasila-an ni pek Abalahama, Aisake ge Yakobo elal.” 25  e Inoke i baek talinau elal i ba, “Tunahot Yabowaine ni matahikagimiu ge ni ahemiu nuku na labi o elana, inoke nuku papasila te sauga o elana tutuwau al nuku kalivai.”

26 Yosepa wana baliman wan handeled ge ten (110) i pwawa, inoke i yaomala Itipita elana. Yaka tuwana hi abubun ge sawasawal ona hi teli, inoke hi usan kesi pat hi ginoliya gamwanaa.

Copyright information for `MPX