Hebrews 9

Bateli Houhouwena ana Limi Bwabwalena ge ana Tuwalali Ona

Bateli houhouwena ana logugui ona i gan tapwalolo ana awaawaginol kaiwena, ge ana limi bwabwalena al i gan i minaa panayawiya. a  Sauga Petupatupa Limena hi pamilil, kaliko etega hi pakuki limi ana nog, gamwanaa lum houwan alana Aban Bwabwalena. Aban Bwabwalena elana odam ginebi abaliya ge teibol ginebi pwalawa bwabwalena toto hi teliya Yehoba manininaa. Kaliko labuina hi pakuki limi ana baba tomwa, gamwanaa lum labuina alana Aban Bwabwalena Hot. b  Aban Bwabwalena Hot elana bugul bwalena waiwaisana ana abatonton gold hi ginoliya ge Bateli ana Dedewaga. He gold hi papi Bateli ana Dedewaga tuwana gegewena elana, ge gamwanaa bugul eton hi usan: aanan manna ana ulugomwa gold hi ginoliya, Eloni wana suki toto i titin, ge pat mamanana sasapona labui toto bateli houhouwena ana baaba Yehoba i leliya. c  Dedewaga ana heguna iya gegi ana abayakiyakil. Bwasumu labui opeliya gaganina hi ginolil hi minaa dedewaga pwatanaa opeliya hi anal gegi ana abayakiyakil hi pahabobu, ge Yehoba ni masala to bwasumu labui opeliya gaganina ali luwaluwala. Yaa nige ana sauga i oola te ge tage bugul bolo ya naha liwanan sipopotan. d 

Petupatupa Limena ge ana bugubugul hi ginol i ola to, inoke lan maisena ge maisena topowon hi uluulutuk lum toto houwan ge wali tuwalali hi awaawaginol tapwalolo kaiwena. e  Yaa topowon bwabwatana maisena ya te i uulutuk lum toto labuina elana. He baliman maisena ni ulutuk pamaisena ya.
9:7Gegi ana Yakiyakil ana Lan nu kite Baaba Ona ali Sapu ana Abaloyaelana.
Ge nige bosowaina ni ulutuk bwagabwaga, yaa saliya ni ahe iya wana gegi kaiwena ge gamagalau wali gegi kaiweliya, bolo nige hi nunuwatu-agil hi ginol ya. g 
He lum toto houwan iyoho abanaa inoke nige kamwasa i mwamwapwela ge gamagalau nihi nok nihi ulutuk Aban Bwabwalena Hot elana. Inoke Yayaluwa Bwabwalena i pankitela to sauga bateli houhouwena iyoho abanaa nige kamwasa ge gamagalau nihi nok nihi ulutuk Yehoba matanaa. Lum toto houwan Aban Bwabwalena Hot ana kamwasa i mikaus, he toto ya i ola ba kakanun sauga toto i gangan o kaiwena. Saugena o totapwalolo wali mulolu hi giginol ge bwasumu hi powopowon-an, yaa ginol o nige bosowaina gamagalau ateliya ni abubun ge ni sapu, h  10 kaiwena ginol o ginebi aanan, imwim ge highig ana logugui ona ali nuwatu i noek ya te tuwan elana. Ginol bolo o ali sauga i gan, i nem ana siga sauga ya ge Yehoba kamwasa vavaluna i pwela.

Yeisu wana Limi Bwabwalena ge wana Tuwalali Bana

11 Keliso iyaka i nem iya topowon bwabwatana toto waisi iyaka i pwatanim. Wana limi bwabwalena i waisi hot ge Petupatupa Limena toto houhouwena alana i bwata lake, nige gamagalau nimaliya elana hi tatal, he nige panayawi ya limena i oola. 12 Pamaisena ge sauga gegewena kaiwena iya iyaka i ulutuk Aban Bwabwalena Hot elana. He nige tage bulumakau ge goti saliyaliya i ahe ge i ulutuk, yaa totona saliyana i ahe ge eliyana i pwamola pasikalila gegi elana sauga gegewena nige ni momowasi.

13 Ebo gamagalau nihi biki Yehoba matanaa ni ola wali tapwalolo ana logugui, he topowon goti ge bulumakau melutauil saliyaliya ni ahe o ebo bulumakau meluyovana hi ton olan papakovana alona wewel ni ahe, ge ni seulan gamagalau o tuwaliyaa. Ni ginol ola o, inoke eliyana gamagalau tuwaliya ni abubun ge bikeliya ni mowasi. i  14 Yaa Keliso saliyana bolo o i lakel. Yayaluwa Mihomihotina wana gasisi eliyana Keliso totona i talamwan ge i yaomal i ola sipi nige nakina i gagan hi powonan Yehoba elana. Inoke iya saliyana wala ginol bolo lahena yaomal, bikena ni ul yoho, inoke atela ni abubun ge ni yanayana. He ni ginol ola o yaka ta totuwalali Yabowaine yawalina gaganina elana. j 

15 Yeisu saliyana bosowaina atela ni abubun ge ni yanayana, inoke iya iyaka bateli vavaluna etega i pamilil gamagalau ge Yehoba ali luwaluwala. Inoke kilau bolo Yehoba iyaka i yogaagila bosowaina waisi mihomihotina toto i bateli kaiwela ta ahe. He bosowaina bateli o ta ahe, kaiwena yaomal iyaka i gan ge yaomal o gamagalau i sokalil wali gegi elal, bolo hi ginolil sauga heliya iyoho hi minaa bateli houhouwena gabulanaa.

16 Ebo tonowak etega ni bateli wana gogomwau enuna wana geman ni ahe wana yaomal enaa, he nige bosowaina wana geman bateli o gogomwauina ni ahe ana siga tonowak ni yaomal. 17 Ebo tonowak iyoho yawalina miminana, bateli o i mibwagabwaga ya. He yaomal ni gan ga mulaa abwe bateli ololana o ni tunahot. 18 Inoke i ola al, bateli houhouwena nige hi papatunahot bwabwage, yaa bwasumu i yaomal yaka saliyana eliyana bateli o hi patunahot. 19 He hi ginol i ola hiwe. Mosese Logugui ana baaba gegewena i baunanik gamagalau gegewel elal. Yaka bulumakau saliyaliya alona wewel i ahe, i ola al hihiu keketina sipi pupunona hi ginoliya ge mwawin hisopa lana i ahe, inoke i pahunek saliya elana yaka i seulanek Logugui ana buki elana ge gamagalau gegewel elal. k  20 Inoke i ba, “Saliya ya bateli i patunahot, toto Yehoba i ba nuku henapuan.” 21 Ge Mosese i ginol i ola al to inoke saliya i seulanek Petupatupa Limena ge ana bugubugul bolo hi patuwalali-agil tapwalolo kaiwena. l  22 He Logugui ana nuwatu te ebo hauna bugul nuwaliya nihi abubun tapwalolo kaiwena, he saliya eliyana te nihi abubun ge bikena ni mowasi. Ge ebo saliya nige ni lalau, he Yehoba nige gegi ni aahe yoho. m 

23 Petupatupa Limena iya bugul tutunahotina toto i minaa labulabumwa kakanununa ya. Keliso nige i uulutuk limi bwabwalena gamagalau nimaliya elana hi tal toto tutunahotina kakanununa. Iya i ulutuka labulabum hot elana inoke sauga ya i masala Yehoba manininaa kila kaiwela. He bwasumu hi powonan ge saliyaliya eliyana limi bwabwalena toto panayawiya hi abubun ge hi pwabwabwalena, yaa bugul tutunahotina toto i minaa labulabumwa nuwana powon waiwaisana hot toto bwasumu powonina i lake. n 

25 Ge bugul etega al, Keliso i ulutuk labulabumwa, yaa nige tage totona ni mimi powopowonan, ni ola Yudiya wali topowon bwabwatana baliman maisena ge maisena bwasumu saliyana (nige totona saliyana i oola) i aahe ge i uulutuk Aban Bwabwalena Hot elana. 26 He binimala totona ni mimi powopowon-an, nasi lomwan ni pwawa pagewigewi ni telipunaa sauga Yehoba panayawi i ginol. Yaa nige i oola. Sauga ana abapwamowasi iyaka i kelaubwa iya i masal pamaisena ya sauga gegewena kaiwena, inoke totona wana yaomal eliyana gegi i ahek yoho. o 

27 Ge etega al, gamagal maisena ge maisena ni yaomal pamaisena ya, he enaa ni kot. 28 Inoke i ola al pamaisena ya Keliso totona i talamwan ge i yaomal i ola powon inoke gamagalau hi gewi wali gegi i kalivai. Ge abwe ni masal palabuina, nige tage gamagalau wali gegi ana abububun kaiwena, yaa bolo hi matamatan iya kaiwena ni pwamwalil.

Copyright information for `MPX