John 14

Yeisu Iya Kamwasa ge Abanok Tamana elana

Yeisu i baek wana tohago elal i ba, “Bahi atemiu ni bwanabwana! Nuku melteli Yehoba elana ge nuku melteli al elau. Nam wana limi elana abamina i gewi, inoke na nok ge abamiu na lovivina-an. Binimala ebo nige abamina, he nige bosowaina na ba ola to. Sauga ebo na nok ge abamiu na lovivina-an haba, yaka abwe na sikalim na ahemiu alowau komiu, inoke ebo ga na minaa, komiu al nuku minaa. a  Labi toto ya nonoek ana kamwasa ku atena ya.”

Tomas i baek elana i ba, “Babala, nige ha aatena te ga u nonoek, he abwe kamwasa ga naha atena ola?”

Inoke anana Yeisu i lahe i ba, “Nau kamwasa, ba tunahot ge yawal. Nige bosowaina etega ni noek kamwasa getoga elana ge ni nok Nam elana, iyai te nau elau. b  Binimala ebo nuku atenau bubun, he inoke Nam al nuku atena. Sauga ya elana ge ta nanawa awolaa Nam iyaka ku atena ge iyaka ku kite.” c 

Inoke Pilipi i ba, “Babala, Tamwam u pankitema, yaka wama nuwatu ni paolaolaek.”

Yeisu i baek Pilipi elana i ba, “Pilipi, age nige u aatenau, bwagana alowau komiu iyaka ta minabi? Henala ebo i kiteyau, he iyaka Nam i kite. Inoke ga i ola ge u ba, ‘Tamwam u pankitema’? d  10 Age nige u aabulilek te nau ya minaa Nam elana ge Nam i minaa elau? Baaba bolo ya baunan eliyamiu nige totou no nuwatu i oola. Yaa Nam iya i minaa elau ge wana tuwalali i awaawaginol. e  11 No baaba nuku abulilek-an te, toto ya ba, ‘Nau ya minaa Nam elana ge Nam i minaa elau.’ Yaa ebo baaba ya nige ku aabulilek-an, he tuwalali bolo ya ginolil kaiweliya inoke nuku abulilek. f  12 Ya ba tunahot eliyamiu, henala ebo ni abulilek elau, he iya ginol bolo ya ginolil abwe ni ginolil. Ge ginol bwabwatal ni ginolil, ginol bolo iyaka ya ginolil ni bwata lakel, kaiwena nau ya nana Nam elana. g  13 Ge hauna ebo nuku awanuni alau elana, na ginol ni ola wami awanun. Inoke no ginol o elana Nam alana na teli heyan ge na pawasawasa. h  14 Hauna gun ebo nuku awanuni alau elana, nasi na ginol.”

Yeisu I Baaba Yayaluwa Bwabwalena Bana

15 Yeisu i ba, “Ebo nuku nunuwana-agau, inoke no logugui nuku henapuan. i  16 Na awanun Nam elana inoke Tolabe etega al ni pewa, ge iya alomiu sauga gegewena. j  17 Tolabe o, iya Yayaluwa toto Yehoba ana aatena tutunahotina i pamasal. Gamagalau panayawi nige bosowailiya nihi ahe ali tolabe, kaiwena nige hi kikite ge nige hi aatena. Yaa iya komiu ku atena, kaiwena komiu alomiu ge i minaa eliyamiu. k  18 Nige na eeguluwagimiu ni oola mwawamwawas, yaa abwe na nem al eliyamiu. 19 Sauga kekeisi abwe gamagalau panayawi nige nihi kikiteyau al, yaa komiu nuku kiteyau. Kaiwena nau yawaliu i gan, inoke komiu al yawalimiu ni gan. 20 Lan toto o elana abwe nuku atena nau ya minaa Nam elana, ge komiu ku minaa elau, ge nau ya minaa eliyamiu. l  21 Henala ebo no logugui ni ahe ge ni henapuan, he iya te i nunuwana-agau. Toto i nunuwana-agau, Nam gamagal o i nunuwana-an, ge nau al ya nunuwana-an ge totou na pamasalau elana.”

22 Yaka Yudasa (nige toto Yudasa Isikaliyota i oola) i ba, “Babala, ga i ola ge nu pamasaliwa eliyama ge nige nu papamasaliwa gamagalau panayawi elal?”

23 Anana Yeisu i lahe i ba, “Ebo etega ni nunuwana-agau, no panpankiti ni henapuan. Yaka Nam gamagal o ni nunuwana-an, inoke alou Nam naha nok elana ge aloma naha mina. 24 Toto ebo nige i nunuwana-agau, he nige no panpankiti ni hehenapu-an, inoke nige naha mamasal elana. He panpankiti toto ku hago nige totou no nuwatu i oola, yaa i neem Nam toto i patunau elana. m 

25 “Baaba bolo ya ya baunan eliyamiu sauga nau iyehe alowau komiu. 26 Yaa Tolabe, Yayaluwa Bwabwalena, iya alau elana abwe Nam ni patunam, inoke bugul gegewena ni pankitemiu ge baaba gegewena bolo ya baunan eliyamiu ni panuwahikagimiu.

27 “Nuwa laumwal ya eeguluwan eliyamiu; no nuwa laumwal ya pewa eliyamiu. Nuwa laumwal ololana o nige bosowaina panayawi ni pewa te nau na pewa. Bahi atemiu ni bwanabwana ge nuku lolovakun. 28 Iyaka ku hago te ya ba, ‘Ya eegon yaa abwe na sikalim al eliyamiu.’ Binimala nuku nunuwana-agau, he nuku yaliyaya te ya nana Nam elana, kaiwena iya i bwata lakeyau. n  29 Wami wasa ya pewa pahuwala te mulaa abwe bugul bolo o ni gan, yaka sauga ebo ni gan inoke nuku abulilek. o  30 Iyaka sauga nige i yayapu ge tage alowau komiu ta liwaliwan al, kaiwena panayawi ya ana babala Seitani iyoho i nenem. Nige wana gasisi i gagan elau, 31 yaa ya talamwagau kaiwena nuwau panayawi nihi atena te Nam ya nunuwana-an ge wana logugui gegewena i baunan eliyau ya ginolil. Ku nem, labena ya ta eguluwai.”

Copyright information for `MPX