John 16

“Baaba ya ya baunan eliyamiu ni pagasisi-agimiu ge bahi nuku sosogu. Bwaliga abwe nihi ba nuku tagil wali limi tapwalolowa ge nige alomiyau nuku tatapwalolo al. Ge sauga i nenem, ebo gamagal etega ni tagapaaligamiu, he i nuwatu tage Yehoba wana tuwalali to i ginol o. a  Ginol ololana o nihi ginol eliyamiu kaiwena nige alou ge Nam hi aatenama. b  Baaba ya ya baunan eliyamiu, inoke ebo ana sauga ni vin, no baaba ya nuku nuwahikan. He valila nige wami wasa ya pepewa houwan bugul ya kaiweliya, kaiwena nau iyoho ya eliyamiu.”

Yayaluwa Bwabwalena wana Tuwalali

“He sauga ya ya eegon ya nana toto i patunau elana. He komiu nige etega ku nenelau te ga ya nana, yaa atemiu i lomwan no baaba o kaiwena. Yaa ya ba tunahot eliyamiu: wami waisi kaiwena te nau ya eegon, kaiwena ebo nige na eegon, Tolabe nige ni nenem eliyamiu. Yaa ebo na egon, inoke abwe na patuna ni nem eliyamiu. c  Ge sauga ni nem, panayawi gamagaliliyau wali gegi ni pankitel, ge ni pankitel henala i sapu, ge ni pankitel Yehoba abwe ni payatalal ge ali lahi ni baunan. Wali gegi ni pankitel, kaiwena nige hi aabulilek elau. 10 Ni pankitel henala i sapu, kaiwena nau ya nonok ya nana Nam elana, he nige al nuku kikiteyau. 11 Ge ni pankitel Yehoba abwe ni payatalal, kaiwena panayawi ya ana babala Seitani iyaka i payatala ge ana lahi i baunan. d 

12 “Bugul i gewi nabi iyoho nuwau na baunan eliyamiu, yaa eba nige bosowaimiu i oola. e  13 Yaa sauga Yayaluwa toto Yehoba ana aatena tutunahotina ana topamasal ni nem, iya ni nulimiu ge baaba tutunahotina gegewena nuku atena. He nige totona wana nuwatu ni babaunan, yaa toto i hago ya te ni baunan, ge bugul bolo hi gagan sauga mulaa ni pamasal eliyamiu. 14 Iya nuwatu ni ahem elau ge ni pamasal eliyamiu, inoke eliyana alau ni pawasawasa. 15 Bugul gegewena toto Nam elana, he nau eliyau. Heiya te kaiwena ge ya ba Yayaluwa Bwabwalena ni ahiahiya eliyau ge ni papamasal eliyamiu.”

Sauga Ya Atemiu I Lomwan, Yaa Abwe Nuku Yaliyaya

16 Yeisu i ba vevehe al i ba, “Sauga kekeisi abwe nige nuku kikiteyau, yaa sauga kekeisi al abwe nuku kiteyau.” f 

17 Wana tohago enuna hi pebaaba-agil hi ba, “Wana baaba ana sapu ga i ola toto i ba, ‘Sauga kekeisi abwe nige nuku kikiteyau, yaa sauga kekeisi al abwe nuku kiteyau’? Ge i ba al, ‘Nau ya nana Nam elana.’” 18 Heliya iyoho hi pepenelnel-agil hi ba, “Ana sapu ga i ola ge i ba, ‘Abwe sauga kekeisi’? Wana baaba ana sapu kila nige ta aatena.”

19 Yeisu i atena te wana tohago nuwaliya nihi nel elana, yaka i baek elal i ba, “Bi ola ge ku penelnel-agimiu no baaba ana sapu kaiwena, toto ya ba, ‘Sauga kekeisi abwe nige nuku kikiteyau, yaa sauga kekeisi al abwe nuku kiteyau’? 20 Ya ba tunahot eliyamiu, abwe nuwamiu ni nak ge nuku kahin, yaa panayawi gamagaliliyau nihi yaliyaya. Lomwan nuku pwawa, yaa wami lomwan abwe ni pil ni na yaliyaya elana. 21 Ebo yova wana sauga ab, lomwan i pwawa, kaiwena wana sauga iyaka i vin. Yaa sauga ebo wawaya iyaka i sogu, inoke wana lomwan nige al i nunuwahikan, kaiwena i yaliyaya te wawaya iyaka i masal panayawi. 22 I ola al sauga ya komiu atemiu i lomwan, yaa abwe na kitemiu al ge nuku yaliyaya, ge nige gamagal etega wami yaliyaya ni aahek yoho. 23 Lan o elana nige bugul etega nuku neneli elau. Ya ba tunahot eliyamiu, hauna gun ebo nuku awanuni alau elana, Nam ni pewa. g  24 Valila ge i nem ana siga sauga ya, nige alau elana bugul etega ku aawanuni. He nuku awanun, inoke nuku pwawa ge yaliyaya nuku kalaopopwi.”

Yeisu Panayawi Wana Gasisi I Pakokove

25 Yeisu i ba vevehe al i ba, “No baaba eliyana ya ba kakanun ya. Yaa sauga i nenem abwe nige al na babaa kakanun eliyamiu, yaa Nam kaiwena na ba hoti ya. 26 He sauga o alau elana nuku awanun. Nige ya babaa ola te tage kaiwemiu na awanun Nam elana, 27 kaiwena Nam totona i nunuwana-agimiu. I nunuwana-agimiu kaiwena komiu ku nunuwana-agau ge ku abulilek te nau ya neem Yehoba elana. h  28 Nau ya neem Nam elana ge ya lau panayawi; he sauga ya panayawi ya eeguluwai ge ya sisikal Nam elana.”

29 Yaka wana tohago hi ba, “He sauga ya iyaka u ba hoti te, nige ba kakanun i oola. 30 He iyaka ha kite te bugul gegewena u atena. Nige tage gamagal etega ni nel ga eliyam ge abwe wana nel nu lahe. He toto o i paabulilek-agima te owa u neem Yehoba elana.”

31 Yeisu i baek wana tohago elal i ba, “Iyaka abwe ku abulilek sauga e? 32 Ana sauga iyoho i nenem, he iyaka i vin, ge abwe gegewemiu nuku liliwaliwali nuku na tomaha ona wami panuwaa, ge maiseu ya nuku eguluwagau. Yaa nige maiseu ya i oola, kaiwena alou Nam. i 

33 “Nuwau nuku atilaumwal kaiwena ku minaa eliyau, heiya ge kaiwena baaba bolo ya ya baunan eliyamiu. Abwe palopalomwan nuku pwawa panayawi elana. Yaa atemiu ni matuwa, kaiwena panayawi wana gasisi iyaka ya pakokove.” j 

Copyright information for `MPX