John 9

Yeisu Tomatakai Matana I Panana

Sauga Yeisu i nawanawa kamwasaa, inoke tomatakai etega i kite, matana i kaiek hinana tinenaa. Wana tohago hi neli hi ba, “Topankite, henala wana gegi kaiwena ge tau o hi ab matana i kai? Iya totona wana gegi o ebo hinana ge tamana wali gegi kaiwena?” a 

Yeisu i ba, “Nige iya wana gegi o ebo hinana ge tamana wali gegi kaiwena i oola ge matana i kakai. Matana i kai inoke bosowaina Yehoba wana gasisi ni tuwalaliya elana ge gamagalau nihi kite. b  Sauga ya lan iyoho ya i gangan, inoke toto i patunau wana tuwalali ta ginol ga. Bulin i nenem ge nige bosowaina gamagal etega ni tuwalali. Sauga nau iyahe panayawiya, he nau panayawi ana mwananal.” c 

Yeisu baaba o i baunan enaa, yaka i kuluvi bilibiliya, kuluvena elana pweyapweya i ginol, ge i ahe i abut tomatakai matanaa. d  Inoke i baek elana i ba, “U nok u na wewel opop Sailowama elana matam u ul.” (Alan Sailowama ana sapu te Papatuna.) Yaka tau o i nok i na matana i ul, ge i sikal matana i waisi ge bugul i kitel.

Tau o wana heliyamwau ge gamagalau bolo valila hi kite i loloawanun hi ba, “Tau toto valila i mimisiyo ge i loloawanun heiya eba e?”

Inoke enuna hi ba, “Ibwe, tauina te.”

Yaa enuna hi ba, “Nige i oola. Ana awa ya te i ola iya.”

Yaa tau o totona i ba, “He nau te.”

10 Yaka hi neli hi ba, “He ga i ola ge matam u panana?”

11 Analiya i lahe i ba, “Tau toto alana hi ba Yeisu, pweyapweya i ginol, i ahe i abut matawa, yaka i ba, ‘U nok u na Sailowama matam nu ul.’ Inoke ya na matau ya ul, yaka matau i waisi ge bugul ya kitel.”

12 Inoke hi neli hi ba, “Tauina iya ga?”

Analiya i lahe i ba, “Nige ya aatena.”

Palisi Hi Nel Patipati Tau toto Valila Matana I Kai elana

13 Inoke gamagalau tau toto valila matana i kai hi ahe ge hi pwatanik Palisi elal. 14 He lan Sabwata elana te Yeisu pweyapweya i ginol ge i abut tomatakai matanaa inoke matana i panana. 15 Inoke Palisi al hi nel hi ba, “Ga i ola ge matam i waisi?”

Analiya i lahe i ba, “Yeisu pweyapweya i abut matawa, ya na matau ya ul, inoke sauga o matau i waisi ge bugul ya kitel.”

16 Yaka Palisi enuna hi ba, “Tau ya nige i neneem Yehoba elana, kaiwena Sabwata ana logugui nige i hehenapu-an.”

Enuna al hi ba, “Ginol yawiyawi ololana o togegi bosowaina ya ni ginol?” Yaka ali boda hi paeluwa ge hi awabalgig.

17 Inoke abwe Palisi hi nel al tau toto valila matana i kai elana hi ba, “Yaa owa wam nuwatu ga i ola tau o kaiwena? Kaiwena owa te matam i abubun.”

Tau o analiya i lahe i ba, “Iya palopita etega.” e 

18 Yaa Yudiya wali tohouwa nige hi aabulilek te tau o valila matana i kai ge iyaka i waisi. Inoke tamana ge hinana ali baaba hi patuna hi nem elal, 19 yaka hi nelil hi ba, “He natumiu e, toto ku ba tage valila ku ab ge matana i kai? Ga i ola ge sauga ya matana i waisi?”

20 Tamana ge hinana hi ba, “Ha atena te iya natuma, ge ha atena te sauga ha ab matana i kai. 21 Yaa nige ha aatena te ga i ola ge matana i waisi, o ebo henala matana i sawal ge i mwapwela. He ku neli; iya iyaka i bwaya, inoke bosowaina totona wasana ni wasaan.” 22 Tamana ge hinana hi ba ola o kaiwena Yudiya wali tohouwa hi lovakunagil. He heliya logugui iyaka hi ginol te henala ebo Yeisu ni awa Mesaiya-an, nasi nihi lopwali bahi avaliya nihi tatapwalolo al wali boda elana. 23 Heiya te kaiwena tamana ge hinana hi ba, “Iya iyaka i bwaya; ku neli.”

24 Inoke Palisi tau toto valila matana i kai hi yogaan i tuk paeluwana, ge hi baek elana hi ba, “Nu papasila Yehoba matanaa ge nu baaba tunahot! Ama ha atena tau o iya togegi.”

25 Yaka i baek elal i ba, “Nige ya aatena ebo iya togegi o ebo nigeya. Yaa toto ya atena, heiya te valila matau i kai ge sauga ya iyaka i waisi!”

26 Inoke hi neli hi ba, “He hauna gun i ginol elam? Ga i ginol ola ge matam i mwapwela?”

27 Analiya i lahe i ba, “Iyaka ya ba haba eliyamiu, yaa komiu nige ku hahago. Hauna kaiwena nuwamiu na baunan al nuku hago? Tabam komiu al ge nuwamiu nuku tabwa wana tohago.”

28 Yaka hi ba panapanak-an ge hi baek elana hi ba, “Owa tau o wana tohago, yaa ama Mosese wana tohago. 29 Ama ha atena te Yehoba i baaba Mosese elana ge logugui i pek. Tau ei nige ha aatena te ga i noem!”

30 Inoke analiya i lahe i ba, “Nuwau i gewagewa-agimiu! Kaiwena ku ba, ‘Nige ha aatena ga i noem,’ yaa iya te matau i abubun ge i waisi. 31 Ta atena te Yehoba nige i lalaegan togegi elal. He i laegan te bolo hi awatauwan ge wana nuwatu hi ginol. f  32 Abatelipuna elana i nem ana siga sauga e, nige sauga etega wasa ta hahago tage gamagal etega toto hi ab matana i kai, matana nihi abubun ge ni waisi. 33 Binimala tau ya nige ni nonoem Yehoba elana, he nige bosowaina bugul ololana ya etega ni ginol.”

34 Yaka hi baek elana hi ba, “Owa gegi elana u masala ge u bwayaa! Ga i ola ge tage nu panpankiti eliyama?” Inoke hi take tagilan ge i egon. g 

Bolo Nige Hi Aabulilek Heliya Hi Ola Tomatakai

35 Yeisu tau wasana i hago te hi take tagilan, inoke i loyaan, ge sauga i pwawa, yaka i baek elana i ba, “Tab u abulilek Gamagal Natuna elana?”

36 Tau o i ba, “Tonowak, henala Gamagal Natuna? No wasa u pem inoke na abulilek elana.”

37 Yeisu i ba, “Iyaka u kite haba; iya te sauga ya alom ku liwaliwan e.”

38 Inoke tau o i ba, “Babala, iyaka ya abulilek.” Inoke i loepwakoku ge i kululu Yeisu elana.

39 Yeisu i ba, “Ya nem panayawiya ge gamagalau wali pagan na teli tagilan mwananala, inoke tomatakai mataliya nihi panana, ge bolo tage mataliya waiwaisana mataliya ni kai.”

40 Palisi enuna bolo hi minaa Yeisu labenaa, wana baaba hi hago, yaka hi nel hi ba, “He ga i ola? Age u ba tage ama al matama i kai?” h 

41 Yeisu i baek elal i ba, “Binimala ebo nuku ba, ‘Ama matama i kai,’ he Yehoba nige ni lalahemiu ni oola komiu togegi. Yaa komiu ku ba, ‘Ama matama i waisi,’ inoke wami gegi iyoho nige i momowasi.”

Copyright information for `MPX