a1:3-5Log 11:24-25
b1:5Log 31:6,8; Hib 13:5
c1:6Log 31:6-7,23
d1:12-15AlGe 32:28-32; Log 3:18-20; Yos 22:1-6

Joshua 1

Isileli Hi Tuk Kenani

(1:1—5:12)

Yehoba wana Ba Pagasisi Yosuwa elana

Yehoba wana totuwalali Mosese, ana tolabe Yosuwa Nan natuna. Mosese wana yaomal enaa, inoke Yehoba i baek Yosuwa elana i ba, “No totuwalali Mosese iyaka i aliga. Inoke sauga ya, alomwau Isileli gegewel nuku lovivina wewel Yolidani nuku kalapanet-an ge nuku nok labi toto ya pepewa eliyamiu. a Hauna labi nuku nawaan, he iyaka ya talamwan eliyamiu, i ola no bateli Mosese elana. Bilibili toto na pewa ni telipunaa ula kekevana elana ni tukik ni na ana siga Lebanoni oyana elal. Wami bilibili ni sikala wewel bwabwatana Yupeleitis elana. Hiti wali labi gegewena ni ahe ge ni lok ni na ana siga Hoga Mediteleiniya. b  Nige gamagal etega ni papakokovewa yawalim miminana elana. Na labewa ni ola Mosese ya labe. Nige na eguluwagiwa, alou owa ya sauga gegewena.

c “He nu gasisi ge atem ni matuwa, kaiwena owa gamagalau ya nu nulil ge nuku na nuku minaa panuwa toto ya bateli tubumiyau elal. I yai te nu gasisi ge atem ni matuwa. Nu matahikagiwa logugui gegewena toto no totuwalali Mosese i pewa nu henapuan. Nu toulil pasapu, bahi nu liliolak labem awomwa o ebo gegebamwa, inoke hauna labi nu noek ge hauna ebo nu ginol, nasi ni waisi. Nu nuwahikan Logugui ana buki ya nu vasili hikahikani. Lana ge bulina nu minuwanuwatu-an, inoke nu matahikagiwa ge logugui gegewena toto hi leli lowan nu henapuagil. Inoke nu mibubun ge hauna gun ebo nu ginol nasi ni waisi hot. Iyaka ya ba haba eliyam te nu gasisi ge atem ni matuwa. Bahi lovakun ge bahi ati bwanabwana, kaiwena hauna labi nu noek, nau Yehoba wam Yabowaine alom ya.”

Yosuwa wana Baaba Un Lubeni, Gada ge Un Manasa Awalehina elal

10 Yosuwa i baek un maisena ge maisena wali tohouwa elal i ba, 11 “Ku nopain abaholaviya ge nuku baek gamagalau elal nuku ba, ‘Wami bugubugul ge amiu nuku lovivina-an, kaiwena lan eton ya i mina abwe ta egon, Wewel Yolidani ta kalapanet-an ge ta nok labi toto Yehoba wala Yabowaine i pepem wala panuwa.’”

12  d  Yaka i baek al un Lubeni, Gada ge un Manasa awalehina elal i ba, 13 “Ku nuwahikan Yehoba wana totuwalali Mosese wana baaba eliyamiu i ba, ‘Yehoba wami Yabowaine iyaka i paveyaho-agimiu, ge bilibili toto ya Wewel Yolidani labi leu nati i pewa eliyamiu wami panuwa.’ 14 Natumiyau ge wami bwasumu nihi miminaa te wami panuwaa e, yaa komiu tolohaveyan gegewemiu wami elohaveyan nuku bugulan, inoke nuku houwa-agima ge wewel Yolidani ta kalapanet-an. Ama talimiyau nuku labema ga 15 ana siga Yehoba wala Yabowaine ni paveyaho-agima ni ola iyaka i ginol eliyamiu, ge bilibili toto Yehoba i pepem naha ahe ge naha minaan. Enaa abwe nuku sikalim wami panuwa ya elana, toto Yehoba wana totuwalali Mosese i pewa eliyamiu Wewel Yolidani labena leu nati.”

e 
16 Inoke Yosuwa anana hi lahe hi ba, “Bugul gegewena naha ginol ni ola hauna toto iyaka u baunan eliyama. Ge ebo hauna labi elana nu patunama, nasi naha nok. 17 Wam baaba naha henapuan ni ola valila Mosese wana baaba ha henapuan. He ha awanun ya te Yehoba wala Yabowaine ni minaa eliyam, ni ola valila i minaa Mosese elana. 18 Henala ebo ni awatautau-agiwa ge nige wam baaba ni hehenapu-an, he ni aliga. I yai te nu gasisi ge atem ni matuwa.”

Copyright information for `MPX